Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Vrouw bezig met administratie

Home Schulden Ik ben gedupeerde van de toeslagenaffaire

Ik ben gedupeerde van de toeslagenaffaire

Op deze pagina vindt u alles over de toeslagenaffaire en de brede ondersteuning van de Sociale Dienst Drechtsteden aan gedupeerden in de Drechtsteden. 

niets invullen

Wat is de kinderopvangtoeslagenaffaire?

Ouders krijgen geld van de Belastingdienst om kinderopvang voor hun kinderen te betalen. Dat heet kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst heeft tussen 2005 en 2019 fouten hiermee gemaakt.  Sommige ouders moesten duizenden euro's terugbetalen terwijl ze wel recht hadden op dit geld. Dit is de toeslagenaffaire. 


Door de toeslagenaffaire raakten veel mensen in ernstige problemen. Zij kregen bijvoorbeeld te maken met torenhoge schulden, stress en mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen. Zij zijn de gedupeerden van de toeslagenaffaire. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt hulp aan gedupeerde ouders en hun kinderen uit de zeven Drechtsteden gemeenten. Hiervoor is een Hulpteam Toeslagen Drechtsteden opgezet. 

Wanneer kan ik hulp en brede ondersteuning krijgen?

 • Bent u door de kinderopvangtoeslagaffaire in de problemen gekomen? 
 • Bent u een (erkend) gedupeerde ouder of gedupeerde toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagenaffaire?
 • Heeft u hierdoor problemen met schulden, uw gezondheid, werk, woning of gezin? 


Is het antwoord voor u op een of meer van deze vragen ja? Neem dan contact op met het Hulpteam Toeslagen Drechtsteden. De kans is groot dat u recht heeft op de brede ondersteuning door het Hulpteam Toeslagen Drechtsteden. 


Om hulp en brede ondersteuning van de Sociale Dienst Drechtsteden te krijgen moet u in een van de zeven Drechtsteden gemeenten wonen. 


Voor de landelijke herstelregeling voor gedupeerde ouders en de voortgang van de integrale beoordeling kunt u kijken op de planning herstel pagina van de rijksoverheid

Hoe kan ik in contact komen met het Hulpteam?

Voor hulp en brede ondersteuning moet u contact opnemen met het Hulpteam Toeslagen Drechtsteden. Dit kan zo:

 • elke werkdag tussen 08:30 en 12:00 en 13:00 en 15:00 zijn wij telefonisch bereikbaar via het nummer: 078 770 8910
 • Mail ons Hulpteam direct op toeslagenaffaire@drechtsteden.nl 


Wat is de hulp (Brede Ondersteuning)?

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een hulpteam opgezet voor hulp aan gedupeerde ouders en hun kinderen voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. 


Het team biedt directe ondersteuning op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Het doel van de hulp is dat de ouders en hun kinderen hun leven weer op de rit krijgen en stappen naar verder herstel kunnen maken. Het team bestaat uit vijf regisseurs die direct in contact staan met gedupeerden en een projectleider. 


Iedere gedupeerde ouder die hulp vraagt krijgt een eigen regisseur toegewezen. Deze regisseur begeleidt u bij alle hulpvragen en is uw vaste aanspreekpunt. 

Samen met u maakt de regisseur een plan van aanpak. In het plan van aanpak staat beschreven op welke gebieden u hulp krijgt, bijvoorbeeld:

 • schulden oplossen;
 • uitkering of regeling aanvragen;
 • oplossingen zoeken op het gebied van gezondheid en gezin;
 • inschakelen van andere hulpverlening, als dat nodig is.


De regisseurs kijken altijd met u naar uw persoonlijke situatie. Per leefgebied wordt gekeken wat voor ouder/kind en hun gezin nodig is voor het maken van een nieuwe start. Niet iedereen heeft dezelfde hulp nodig. De brede ondersteuning is maatwerk.


U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij: 

 • contact met de Belastingdienst voor herstel kinderopvangtoeslag;
 • hoe uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen, budget coaching;
 • het op orde brengen van uw administratie;
 • gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door langdurige stress, of doordat er geen mogelijkheid meer was voor aanvullende zorgverzekering;
 • het zoeken van werk of een andere dagbesteding;
 • het ondersteunen bij een dreigende huisuitzetting;
 • het ondersteunen van u of uw gezin, als het minder goed gaat, bijvoorbeeld als uw kinderen veel last hebben van de gevolgen van de toeslagaffaire; 
 • het ondersteunen van uw kinderen als onderdeel van de kindregeling;
 • het ondersteunen van ex-toeslagpartners als onderdeel van de toeslagpartnerregeling;
 • het ondersteunen van toeslagpartners van overleden gedupeerden als onderdeel van de nabestaandenregeling.


Het Hulpteam van de Sociale Dienst Drechtsteden biedt geen financiële compensatie. Hiervoor is een landelijke schaderegeling opgezet. Bekijk hiervoor de Herstel Toeslagen pagina van de Rijksoverheid. Financiële vergoedingen voor schade geleden door de Toeslagenaffaire worden beoordeeld door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en door deze organisatie met u afgehandeld.  

Welke hulp kan ik als kind van een gedupeerde ouder krijgen?

Is uw vader of moeder gedupeerde van de toeslagenaffaire? En heeft u hulp nodig, wilt u met iemand praten over de toeslagenaffaire, of heeft u andere vragen? U kunt dan contact opnemen met het Hulpteam Toeslagen. We kijken samen met u hoe we u het beste kunnen helpen. U kunt van ons bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

 • Vragen over onderwijs;
 • Vragen over werk;
 • Geldproblemen/schulden;
 • Extra zorg.


U kunt ons ook bellen om gewoon uw verhaal te vertellen. U kunt contact opnemen via:

 • elke werkdag van 08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 15:00 zijn wij telefonisch bereikbaar via het nummer: 078 770 8910
 • Mail ons Hulpteam direct op toeslagenaffaire@drechtsteden.nl


Is uw vader of moeder erkend gedupeerde ouder van de toeslagenaffaire? Dan krijgt u een brief van de Belastingdienst met informatie over de Kindregeling. In de brief staat ook informatie over het geldbedrag dat u krijgt. Dit bedrag hangt af van uw leeftijd. Op de website kindregeling voor jou staat wanneer u uw brief van de Belastingdienst krijgt. Kijk hier voor meer informatie over de kindregeling.


Ik hoor veel mensen over de SPUK. Wat is dat voor een regeling?

De SPUK is een specifieke uitkering. Via de SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen om beleid uit te voeren. Het geld van de SPUK kan niet direct aan gedupeerde ouders/gezinnen worden gegeven. Het wordt wel gebruikt om de brede ondersteuning op te zetten.  


Wilt u meer weten over de SPUK? Kijk op onze pagina uitleg van de SPUK. 

Hoe gaan jullie om met privacy?

Als ouders of kinderen ons bellen, dan vragen we altijd naar naam, leeftijd en uw situatie. Ons team stelt met u vast wat de hulpvraag is en wat nodig is in de ondersteuning. We delen deze informatie verder met niemand. Alleen als de ouder of het (meerderjarig) kind daar toestemming voor geeft.


Soms is het nodig om uw gegevens met een beperkt aantal personen en organisaties te delen zodat u de juiste hulp kunt krijgen. Als dit zo is, dan vragen wij altijd eerst aan u of wij uw gegevens mogen delen. Dit gaat via een toestemmingsverklaring. Met een ondertekende toestemmingsverklaring kunnen we meer en bredere hulp bieden. 


Kan ik ook bezwaar maken of een klacht indienen over de aangeboden ondersteuning?

Het Hulpteam doet haar uiterste best om u goed te ondersteunen. Mocht u het toch niet eens zijn met de aangeboden hulp of voorzieningen, dan kunt u altijd bezwaar maken via de bezwaar route.


Heeft u een klacht over de dienstverlening van ons team, dan kunt u ook een klacht indienen. Deze klacht wordt afgehandeld via het klachtenkanaal van de Sociale Dienst Drechtsteden. Dat kan via de route voor het indienen van een klacht