Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Adviesraden

Adviesraden

Er zijn twee regionale adviesraden die de sociale dienst gevraagd en ongevraagd adviseren over (nieuw) beleid.

Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden

De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan het bestuur van GR Sociaal over de Wmo-maatwerkvoorzieningen, zoals dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en de Drechthopper.

Elke lokale Wmo-adviesraad in de Drechtsteden heeft een vertegenwoordiger in deze regionale raad. Daarnaast zijn er nog drie vertegenwoordigers uit de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg. Deze vertegenwoordigers brengen verbeteringen, problemen en suggesties in die lokaal overstijgend zijn en een regionale aanpak vragen. De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter.

Contact

Website: www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl
E-mail: regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl            
Telefoon secretariaat: (078) 617 69 82
De voorzitter is de heer P. Struijs

Stichting Cliëntenraad Regio Drechtsteden

Stichting Cliëntenraad Regio Drechtsteden is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle mensen die
•    een (aanvullende) uitkering ontvangen van de Sociale Dienst Drechtsteden
of
•    een minimuminkomen hebben

Contact

Website: www.crdrechtsteden.nl
E-mail: secretariaat@crdrechtsteden.nl
Telefoon: (078) 614 08 12