Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Uitleg van de SPUK (specifieke uitkering) voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Uitleg van de SPUK (specifieke uitkering) voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Kind aan het spelen

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden krijgen wij vaak de vraag of gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire de SPUK (specifieke uitkering) kunnen aanvragen. De gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire kunnen  de SPUK regeling niet gebruiken.  Hierover zijn vaak  verkeerde verwachtingen en daardoor ontstaan misschien  teleurstellingen. Dit willen we graag voorkomen. Daarom leggen we hieronder het verschil uit tussen de SPUK regeling  en de brede ondersteuning die het Hulpteam Toeslagen namens de gemeente biedt aan de ouders/kinderen.

De SPUK is een specifieke uitkering. Via de SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen om beleid uit te voeren. Het geld van de SPUK kan niet direct aan gedupeerde ouders/gezinnen worden gegeven. Het wordt wel gebruikt om de brede ondersteuning op te zetten. Met deze ondersteuning worden de (mogelijk) gedupeerde ouder(s) en hun gezin geholpen. De SPUK wordt niet gebruikt om te beslissen welke hulp en brede ondersteuning gedupeerde ouders/kinderen (kunnen) krijgen.

Ouders hebben geen recht op de SPUK. De SPUK is de manier waarop gemeenten gefinancierd worden om hun werk uit te voeren. In de SPUK wordt geregeld waarvoor gemeenten middelen krijgen en hoe deze verantwoord moeten worden. De SPUK geeft geen recht op compensatie of middelen en geldt niet voor individuele hulpvragen aan uw gemeente of het Hulpteam Toeslagen.

Wanneer u hulp en ondersteuning vraagt aan uw gemeente, krijgt u een gesprek met het Hulpteam Toeslagen Drechtsteden. Hierin wordt de ondersteuningsvraag besproken. Per leefgebied wordt gekeken wat voor ouder/kind en hun gezin nodig is voor het maken van een nieuwe start.Niet iedereen heeft dezelfde hulp nodig. We kijken daarom per persoon/gezin wat nodig is. Het Hulpteam Toeslagen maakt hiervoor een plan van aanpak met de beste hulp. Hierin staat hoe de hulp ervoor zorgt dat het lukt om de doelstellingen te halen.  Er wordt bij de toekenning ook rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden van de ouder/kind en het gezin. De brede ondersteuning is maatwerk.


Het kan zijn dat u middelen krijgt binnen de brede ondersteuning.  Dit kan alleen als dit in het plan van aanpak is opgeschreven. Er is altijd een motivatie nodig. Het recht op brede ondersteuning is niet hetzelfde als een recht op middelen.

Nee dat kan niet. Het doel van de ondersteuning is dat u een nieuwe start kunt maken. Hoe die nieuwe start er uit ziet en wat daarvoor nodig is, is maatwerk.  In het gesprek kijken we wat u nodig heeft.

Nee dat kan niet. De brede ondersteuning is altijd verbonden aan een doelstelling op een of meerdere leefgebieden in een plan van aanpak. Het plan van aanpak is een voorwaarde. Er moet altijd een motivatie voor de verstrekking (en doelstelling) in het plan van aanpak staan. Het Hulpteam Toeslagen kijkt naar de situatie nu – op het moment dat de ouder zich meldt bij het loket.

Voor aanvullende financiële compensatie verwijzen wij naar de Belastingdienst en/of de Commissie werkelijke Schade. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid over de planning herstel. 


Uw regisseur kan u meer informatie geven.

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

  • Telefonisch via 078 770 8910.
  • Via e-mail: toeslagenaffaire@drechtsteden.nl.