Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Ik wil bezwaar maken

Ik wil bezwaar maken

Het kan gebeuren dat we uw aanvraag voor een uitkering of voorziening afwijzen. Bijvoorbeeld omdat u niet kon aantonen waarom u de voorziening nodig heeft. Of omdat u niet aan bepaalde voorwaarden voldoet om de voorziening te krijgen.

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan nemen wij een beslissing over uw aanvraag. Over deze beslissing krijgt u een brief met het besluit. Dit heet een beschikking. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u een brief sturen waarin u aangeeft waarom u het er niet mee eens bent. U dient dan een bezwaarschrift in.

U kunt ook iemand anders namens u een bezwaarschrift laten indienen. Hiervoor moet u de persoon die namens u bezwaar maakt schriftelijk machtigen. Wanneer een advocaat namens u bezwaar maakt is een machtiging niet nodig.

Ik heb een vraag over een beslissing

Heeft u een beslissing of indicatie gekregen en is deze niet helemaal duidelijk voor u? Neem gerust contact met ons op om uw vragen te stellen.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

Heeft u voldoende uitleg gekregen over de beslissing en bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat gaat zo:

 • U maakt een brief waarin u duidelijk vertelt waarom u het niet eens bent met ons besluit.
 • Deze brief stuurt u per post naar: Dagelijks bestuur GR Sociaal, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht. 
 • Stuur het bezwaarschrift op binnen 6 weken na de datum die op de beschikking staat.
 • Vergeet niet een kopie van de beschikking mee te sturen.

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit.
In uw bezwaarschrift staat:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer.
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van de beschikking mee.
 • Uw handtekening.

Voldoet uw bezwaarschrift niet aan de eisen? Dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt dan uw bezwaarschrift aanpassen. Doet u dat niet, dan nemen wij uw bezwaarschrift niet in behandeling.

Wat gebeurt er als ik bezwaar heb ingediend?

Als we uw bezwaar hebben ontvangen sturen we u een schriftelijke bevestiging. In deze brief leest u op welke manier uw bezwaar wordt behandeld.  Na ontvangst van uw bezwaar kijkt een medewerker van de afdeling Bezwaar en Beroep of uw bezwaar terecht is.
Daarna kan er het volgende gebeuren:

 • Uw bezwaar is terecht, u krijgt gelijk. U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe, voor u betere, beschikking.

of

 • We willen graag met u tot een oplossing komen. We bellen u dan op om een oplossing te bespreken.

of

 • We vinden niet direct een oplossing. In dat geval ontvangt u van ons per aangetekende post een brief. In deze brief leest u wat het standpunt van de sociale dienst is. Dit is een  voorlopig standpunt. U maakt dan - als u dat wilt - een afspraak om uw bezwaarschrift toe te lichten  in een hoorzitting. U kunt iemand meenemen.   Ook kunt u iemand anders machtigen om voor u het woord te doen.


De hoorzitting wordt gehouden door de juridisch medewerker van de Sociale Dienst Drechtsteden of door de bezwaarschriftencommissie. Door wie u gehoord wordt hangt af van het type besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt.

Na de hoorzitting  ontvangt u een besluit in naam van het dagelijks bestuur GR Sociaal.  In dit besluit staat of uw bezwaar volledig of voor een deel terecht of onterecht is.

Vermeldt het besluit dat uw bezwaar onterecht is? Dan kunt u nog in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank. Hoe u dit moet doen leest u onder aan de brief waarin de beslissing op bezwaar staat.

> Meer informatie over in beroep gaan

Kan ik bezwaar maken namens iemand anders?

Ja, dat kan. U heeft dan een machtiging nodig van de persoon voor wie u het bezwaarschrift indient. Hiermee geeft die persoon toestemming dat u namens hem/haar een bezwaarschrift indient. De machtiging geldt niet voor advocaten. Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan.


Let op! Door een storing is onze klantenservice tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. We informeren u als er een oplossing is. Onze excuses voor het ongemak.