Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Vrouw bezig met administratie

Home Schulden Dit is mijn situatie Ik zit door schulden in een crisis

Ik zit door schulden in een crisis

In de volgende situaties komt u in aanmerking voor een crisisgesprek bij de sociale dienst:

  • Een (dreigende) woningontruiming. U weet de ontruimingsdatum al.
  • Een (dreigende) afsluiting energie. U heeft al een brief gehad waarin dit staat aangekondigd.
  • Een (dreigende) afsluiting water. U heeft al een brief gehad waarin dit staat aangekondigd.

Zit u door schulden in een crisissituatie? Neem dan meteen contact op met de Sociale Dienst Drechtsteden, Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling via telefoonnummer 078-770 8910.

niets invullen

Ik word mijn huis uitgezet

Neem altijd contact op met uw woningbouwvereniging. Leg uw situatie uit en vraag of u een betalingsregeling met de woningbouw kunt regelen. Kijk ook of er in uw omgeving iemand is die kan helpen om de ontruiming te voorkomen door de schuld (of een deel ervan) te betalen.

Wil de woningbouwvereniging de ontruiming toch door laten gaan? Neem dan contact met ons op. We kijken dan wat we voor u kunnen doen. U kunt zich bij ons aanmelden via onze Klantenservice of via het contactformulier.

Ook als een woningontruiming niet doorgaat, raden we u aan toch contact op te nemen. We kunnen dan naar uw financiële problemen kijken.

Ik word afgesloten van gas, elektriciteit of water

Neem contact op met uw energie- of waterleverancier. U kunt het telefoonnummer en uw klantnummer hiervan vinden op de brief waarin staat dat u wordt afgesloten.  Leg uw situatie uit en vraag of er een betalingsregeling mogelijk is. Wellicht is er iemand in uw omgeving die bereid is de schuld (of een deel ervan) te betalen.

Werkt uw leverancier niet mee en dreigt de leverancier met afsluiten? Neem dan contact met ons op. U kunt zich bij ons aanmelden via onze Klantenservice. Ook als u niet wordt afgesloten, raden we u aan toch contact op te nemen. We kunnen dan naar uw financiële problemen kijken.

Ik kan de huur / hypotheek niet meer betalen

Onderzoek of u recht heeft op tegemoetkomingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting. Op de websites www.toeslagen.nl en www.berekenuwrecht.nl kunt u uitrekenen of u voor bepaalde toeslagen of regelingen in aanmerking komt en hoe hoog deze zijn.
Als u geen inkomen meer heeft, kunt u misschien in aanmerking komen voor een WW- uitkering of een Bijstandsuitkering. Kijk op de website www.uwv.nl voor informatie over een WW-uitkering. Kijk voor informatie over tijdelijke inkomensondersteuning vanuit de Wet werk en bijstand op onze website www.socialedienstdrechtsteden.nl of op Zorgwijzer.nl.


Contact opnemen met de sociale dienst

U kunt zich ook aanmelden bij ons voor hulp bij schulden.

Er zijn meerdere deurwaarders die beslag leggen op mijn inkomen

Bij loonbeslag kunt u contact opnemen met de sociale dienst.
Ook kunt u contact opnemen met Sociaal Raadslieden of met het Juridisch loket. Zij kunnen bekijken of het (loon)beslag correct is vastgesteld en/of opgelegd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Raadslieden www.sociaalraadslieden.nl of op de website van het Juridisch Loket.