Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger in gesprek met Wmo-klant

Home Overlegtafels Fysieke overlegtafel Huishoudelijke Ondersteuning

Overlegtafels

De sociale dienst werkt samen met aanbieders aan nieuwe en duurzame dienstverlening, de zogenaamde transformatie. Afstemming vindt plaats aan de fysieke overlegtafel.

Er zijn drie overlegtafels:

  • Fysieke overlegtafel Begeleiding Sociale Dienst Drechtsteden (basisovereenkomst Wmo SDD)
  • Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht (intentieovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang)
  • Fysieke overlegtafel Huishoudelijke ondersteuning

De stukken van de overlegtafels zijn openbaar en hieronder per tafel terug te vinden.

De fysieke overlegtafel (FOT) bestaat uit plenaire sessies met aanbieders die door de Sociale Dienst Drechtsteden gecontracteerd zijn voor Huishoudelijke Ondersteuning. Alle documenten van deze sessies worden op deze website gepubliceerd.

Wanneer er vragen zijn over de fysieke overlegtafel Huishoudelijke Ondersteuning of de gepubliceerde stukken, kunnen deze gesteld worden per e-mail. Gebruik daarvoor het mailadres: contractmanagement@drechtsteden.nl.
 

November 2021: Nieuwe overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Met ingang van 1 januari 2022 geldt er een nieuwe overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning (HO). De overeenkomst kent een looptijd van minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar. De overeenkomst staat tot 30 november 2021 open voor toetreding. Tot deze datum kunnen partijen hun interesse kenbaar maken. Voor meer informatie over deze overeenkomst en de toetreding hierop kunnen partijen contact opnemen met team Contracten via email: contractmanagement@drechtsteden.nlStukken fysieke overlegtafel Huishoudelijke Ondersteuning

 

Plenaire sessie 4 februari 2021

PDF-bestandAgenda 4 februari 2021
PDF-bestandPlanning inkoopproces
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 4 februari 2021
PDF-bestandNotitie Inkoop 
PDF-bestandInfographic 

Plenaire sessie 28 februari 2019

PDF-bestandAgenda 28 februari 2019
PDF-bestandJuridische analyse CRvB uitspraken
 

Plenaire sessie 19 december 2018

PDF-bestandAgenda 19 december 2018
PDF-bestandPresentatie Gevolgen CRvB uitspraken
PDF-bestandVoorstel SDD
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 19 december 2018

Plenaire sessie 10 oktober 2018

PDF-bestandAgenda 10 oktober 2018
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 10 oktober 2018

Plenaire sessie 14 juni 2018

PDF-bestandAgenda 14 juni 2018
MS PowerPoint-bestandUpdate brede evaluatie HO
PDF-bestandPresentatie PxQ bevindingen

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 14 juni 2018

PDF-bestandVerslag werksessie 1 brede evaluatie
PDF-bestandVerslag werksessie 2 brede evaluatie
PDF-bestandVerslag werksessie 3 brede evaluatie

Plenaire sessie 12 april 2018

PDF-bestandAgenda 12 april 2018
PDF-bestandPresentatie PxQ bevindingen
PDF-bestandPresentatie opzet brede evaluatie HO
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 12 april 2018

Plenaire sessie 15 februari 2018

PDF-bestandAgenda 15 februari 2018
PDF-bestandPresentatie context doorontwikkeling HO
PDF-bestandUitgewerkt voorstel PTO
PDF-bestandVerslag plenairse sessie 15 februari 2018