Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger in gesprek met Wmo-klant

Home Overlegtafels Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang

Overlegtafels

De sociale dienst werkt samen met aanbieders aan nieuwe en duurzame dienstverlening, de zogenaamde transformatie. Afstemming vindt plaats aan de fysieke overlegtafel.

Er zijn drie overlegtafels:

  • Fysieke overlegtafel Begeleiding Sociale Dienst Drechtsteden (basisovereenkomst Wmo SDD)
  • Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht (intentieovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang)
  • Fysieke overlegtafel Huishoudelijke ondersteuning

De stukken van de overlegtafels zijn openbaar en hieronder per tafel terug te vinden.

De fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en opvang (FOT) bestaat uit plenaire sessies met een selectie van aanbieders, welzijns-, en cliëntenorganisaties. Alle documenten van deze sessies worden op deze website gepubliceerd.

Partijen die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel kunnen altijd digitaal hun inbreng leveren via email. Bijvoorbeeld door te reageren op concepten, innovatieve ideeën aan te dragen of vragen te stellen. Gebruik daarvoor het mailadres: contractmanagement@drechtsteden.nl.


Stukken fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang


Plenaire sessie 3 juni 2021

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandToegangspoort Nieuwe Start folder

PDF-bestandPresentatie Wlz Uitname

PDF-bestandMonitor wachtlijst BW


Plenaire sessie 4 maart 2021

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandVoorrangsregeling

PDF-bestandUitleg over nieuwe opvang

PDF-bestandVerslag FOT BWO


Plenaire sessie 14 januari 2021

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandUitgewerkt voorstel doorontwikkeling inkoop BW 4

PDF-bestandVerslag FOT BW&O


Plenaire sessie 10 december 2020

PDF-bestandVerslag FOT BWO

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandOmzettingen SDD BWO

PDF-bestandUitgewerkt voorstel doorontwikkeling inkoop

PDF-bestandOuderinitatief Place4Me

PDF-bestandSlides


Plenaire sessie 29 oktober 2020

PDF-bestandVerslag FOT BW & O

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandConcept voorstel pilot IB


Plenaire sessie 24 september 2020

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandVoorstel pilot IB MO FOT

PDF-bestandUitgewerkt voorstel IB4 MO

PDF-bestandPresentatie FOT

PDF-bestandVerslag FOT BW&O    


Plenaire sessie 2 juli 2020

PDF-bestandAgenda FOT BWO
PDF-bestandVoorstel IB4 MO FOT - concept 

PDF-bestandPowerPoint FOT dak- en thuisloze jongeren

PDF-bestandVerslag FOT BWO


Digitale plenaire sessie 28 mei 2020

PDF-bestandAgenda FOT BWO
PDF-bestandPresentatie digitale FOT


Plenaire sessie 13 februari 2019

PDF-bestandAgenda 13 februari 2020

PDF-bestandWmo toezicht FOT

PDF-bestandProces toegang Wlz-GGZ 

PDF-bestandProcesschema+toegang+Wlz-GGZ+voor+ZIN

PDF-bestandProcesschema+toegang+tot+Wlz-GGZ+voor+zin+toelichting

PDF-bestandCapaciteitsonderzoek BWO 

PDF-bestandVoorstel aanvullende artikelen deelovereenkomsten BW

PDF-bestandTerugkoppeling strat werkgroep BW&O

PDF-bestandVerslag FOT BW 

Plenaire sessie 14 november 2019

PDF-bestandAgenda 14 november 2019

PDF-bestandProcedure Calamiteiten en incidententoezicht Wmo toezicht GGZ ZHZ

PDF-bestandVoorstel aanvullende artikelen deelovereenkomsten BW

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 14 november 2019


Plenaire sessie 5 september 2019

PDF-bestandAgenda 5 september 2019
PDF-bestandMemo wijzigingen Dagbesteding BW
PDF-bestandBeantwoording vragen SDD voorlopig voorstel BW-DB
PDF-bestandAanscherpen definitie dagbesteding
PDF-bestandWijzigingen dagbesteding

PDF-bestandPresentatie hoofdlijnen visie FOT - concept

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 5 september


Plenaire sessie 14 februari 2019

PDF-bestandAgenda 14 februari 2019
PDF-bestandFolder Route (beschermd) thuis in de wijk
PDF-bestandVerslag evaluatie Beschermd Wonen
PDF-bestandVoorstel inkoop dagbesteding BW intensief 1.0
PDF-bestandVragen gemeente voorlopig voorstel dagbesteding intensief BW
PDF-bestandVragen voorlopig voorstel avond- en nachtbereikbaarheid
PDF-bestandVoorlopig voorstel avond en nacht bereikbaarheid BG
PDF-bestandReactie voorlopig voorstel scheiden wonen en zorg
PDF-bestandVoorlopig voorstel scheiden wonen en zorg

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 14 februari 2019

Plenaire sessie 20 september 2018

PDF-bestandAgenda 20 september 2018

PDF-bestandBevindingen en aanbevelingen pilot beschermd thuis

PDF-bestandAdvies Evaluatie Pilot beschermd thuis

PDF-bestandRandvoorwaarden en afspraken beschermd thuis

MS PowerPoint-bestandPresentatie Evaluatie pilot beschermd thuis 2018

PDF-bestandProcesbeschrijving keten huisvesting kwetsbare groepen incl. checklist

PDF-bestandVoorstel inkoop dagbesteding Beschermd wonen

PDF-bestandAddendum Normaliseren Wonen – concept

PDF-bestandVoorlopig voorstel avond en nacht bereikbaarheid – concept

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 20 september 2018


Plenaire sessie 21 juni 2018

PDF-bestandAgenda 21 juni 2018
MS Excel-bestandVoorstel proces BA BWO 2018 en verder
PDF-bestandVoorlopig voorstel extramurale arr. cat zwaar
PDF-bestandVoorlopig voorstel scheiden wonen en zorg

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 21 juni 2018


Plenaire sessie 15 maart 2018

PDF-bestandAgenda 15 maart 2018

PDF-bestandPresentatie HKG
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 15 maart 2018

Plenaire sessie 21 december 2017

PDF-bestandAgenda 21 december 2017

PDF-bestandInkoopproces beschermd wonen en opvang

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 21 december 2017


Plenaire sessie 5 oktober 2017

PDF-bestandAgenda 5 oktober 2017

PDF-bestandHerindicatie GGZ cliënten

PDF-bestandMemo EB extramurale arr tbv FOT

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 5 oktober 2017


Plenaire sessie 13 juli 2017

PDF-bestandAgenda 13 juli 2017

PDF-bestandOverzicht maatwerkvoorzieningen

PDF-bestandVisio-toeleiding proces dagbesteding BW

PDF-bestandVisio-toeleiding proces BW

PDF-bestandKwaliteitskader Beschermd Wonen en Opvang Drechtsteden

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 13 juli 2017


Plenaire sessie 1 juni 2017

PDF-bestandAgenda 1 juni 2017

PDF-bestandBeantwoording technische vragen - Kostendelersnorm

PDF-bestandMemo toegang en toeleiding BW

PDF-bestandConcept deelovereenkomst transformatie BW

PDF-bestandConcept deelovereenkomst DB BW

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 1 juni 2017


Plenaire sessie 20 april 2017

PDF-bestandAgenda 20 april 2017
PDF-bestandConcept uitgewerkt voorstel Normalisering wonen
PDF-bestandBijlage 1 Toewijzing BW arrangementen
PDF-bestandConcept Uitgewerkt voorstel dagbesteding
PDF-bestandBijlage 2 Tarieven dagbesteding
MS Excel-bestandBijlage 3 invulformat TO db v2
PDF-bestandConcept Bijlage Toegang  Opvang 2017
PDF-bestandConcept Bijlage 8- Toegang BW 2017

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 20 april 2017

Plenaire sessie 26 januari 2017

PDF-bestandSheets Inkoop Wmo 2018

PDF-bestandAgenda 26 januari 2017
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 26 januari 2017


Plenaire sessie 22 december 2016

PDF-bestandAgenda 22 december 2017
PDF-bestandUitstroomarrangement beschermd wonen DEF
PDF-bestandTransformatiegesprekken
PDF-bestandTarifering arrangementen dagbesteding
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 22 december


Plenaire sessie 17 november 2016

PDF-bestandAgenda 17 november 2016

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 17 november 2016

PDF-bestandPresentatie IB4 - BW

PDF-bestandUitgewerkt voorstel IB4


Plenaire sessie 6 oktober 2016

PDF-bestandAgenda 6 oktober 2016

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 6 oktober 2016

PDF-bestandImplementatie transformatie

PDF-bestandDagbesteding 2017


Plenaire sessie 25 augustus 2016

PDF-bestandAgenda 25 augustus 2016

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 25 augustus 2016


Plenaire sessie 30 juni 2016

PDF-bestandAgenda 30 juni 2016

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 30 juni 2016


Plenaire sessie 19 mei 2016

PDF-bestandAgenda 19 mei 2016

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 19 mei 2016

PDF-bestandPlenaire sessie 7 april 2016
PDF-bestandAgenda 7 april 2016
PDF-bestandOverzicht ingediende voorstellen Inkoop Wmo BW&O
PDF-bestandVoorlopig voorstel Pilot Beschermd Thuis
PDF-bestandVoorlopig voorstel Dagbesteding OpMaat naar inclusie
PDF-bestandVoorlopig voorstel Normalisering wonen, substitutie naar lichtere woonvarianten
PDF-bestandVoorlopig voorstel Toegang continuïteit ondersteuning complexe groepen
PDF-bestandVoorlopig voorstel Doorontwikkeling resultaatgerichte financiering
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 7 april 2016


Plenaire sessie 25 februari 2016

PDF-bestandAgenda 25 februari 2016
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 25 februari 2016
PDF-bestandPresentatie proces inkoop BW en Opvang 2017


Plenaire sessie 21 januari 2016

PDF-bestandAgenda 21 januari 2016

PDF-bestandPresentatie terugblik inkoop 2016 en vooruitblik inkoop 2017

PDF-bestandHandleiding ondersteuningsplan SDD

PDF-bestandCAK uitleg rekenmodule voor IB

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 21 januari 2016


Plenaire sessie 17 december 2015

PDF-bestandAgenda 17 december 2015

PDF-bestandPresentatie Sociale Dienst Drechtsteden BA sessie 15

PDF-bestandPresentatie technische toelichting 8-12-2015

PDF-bestandBesluit Wmo 2016 versie 2

PDF-bestandHandleiding Zorg-Portaal Zorgaanbieders compleet

PDF-bestandBrief eigen bijdrage ZIN

PDF-bestandBijlage brief eigen bijdrage ZIN kostprijzen

PDF-bestandCodes 2016

PDF-bestandGegevens minimaal op te nemen in ondersteuningsplan

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 17 december 2015


Plenaire sessie 19 november 2015

PDF-bestandAgenda 19 november 2015

PDF-bestandPresentatie voortgang implementatie Wmo contracten 2016

PDF-bestandPresentatie Administratief proces Individuele begeleiding en Beschermd wonen 2016

PDF-bestandVerslag 14e plenaire sessie 19 november 2015


Plenaire sessie 8 oktober 2015

PDF-bestandAgenda 8 oktober 2015

PDF-bestandPresentatie implementatie Wmo contracten

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 8 oktober 2015


Plenaire sessie 14 juli 2015

PDF-bestandAgenda 14 juli 2015

PDF-bestandDefinitief prijsvoorstel Beschermd Wonen en Opvang

PDF-bestandVoorstel persoonsgerichte ondersteuning Beschermd Wonen en Opvang

PDF-bestandNotulen contractbepalingen Sociaal Return

PDF-bestandProces Toegang

PDF-bestandProces Toeleiding

PDF-bestandTransformatie in de systematiek van de Toegang Beschermd Wonen

PDF-bestandWerkwijze en alternatieve invulling Social Return Wmo 2015


Plenaire sessie 15 juni 2015

PDF-bestandAgenda 15 juni 2015

PDF-bestandProces social return Wmo

PDF-bestandAlgemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden

PDF-bestandWerkwijze en alternatieve invulling social return Wmo 2015

PDF-bestandContractbepalingen Social return

PDF-bestandConcept deelovereenkomst BW en Opvang Centrumgemeente Dordrecht

PDF-bestandKwaliteitstoets dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang

PDF-bestandResultaatgebieden naar normatieve volumes

PDF-bestandPresentatie fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang

PDF-bestandVerslag vierde overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang


Plenaire sessie 23 maart 2015

PDF-bestandAgenda 23 maart 2015

PDF-bestandConcept intentieovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang
PDF-bestandKwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015
PDF-bestandTransformatievoorstel huisvesting

PDF-bestandFormat voorlopig voorstel en toetsingskader Beschermd Wonen en Opvang

PDF-bestandVoorlopig voorstel bekostigingssystematiek Beschermd Wonen en Opvang

PDF-bestandFormat persoonlijke arrangementen

PDF-bestand3D's format voorlopig voorstel en toetsingskader Beschermd Wonen en Opvang

PDF-bestandDefinitief format voorlopig voorstel en toetsingskader Beschermd Wonen en Opvang herstelacademies

PDF-bestandDefinitief format voorlopig voorstel en toetsingskader Beschermd Wonen en Opvang Intersectoraal overleg

PDF-bestandVoorlopig voorstel wonen naar je inkomen

PDF-bestandAlternatieven voor traditionele instellingsfinanciering Beschermd Wonen en Opvang

PDF-bestandVerslag derde fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang


Plenaire sessie 2 maart 2015

PDF-bestandAgenda 2 maart 2015

PDF-bestandConcept intentieovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang
PDF-bestandFormat voorlopig voorstel en toetsingskader Beschermd Wonen en Opvang
PDF-bestandBijlage 2: Eigen verklaring
PDF-bestandProcesflow
PDF-bestandWmo Beleidsplan 2015-2018 Drechtsteden

PDF-bestandVerslag tweede fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang


Plenaire sessie 19 januari 2015

PDF-bestandAgenda 19 januari 2015
PDF-bestandConcept basisovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang (versie 1)
PDF-bestandConcept deelovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang (versie 1)
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 19 januari 2015Circa twintig organisaties nemen deel aan de fysieke overlegtafel beschermd wonen en opvang. Dit is een selectie van zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en cliëntenorganisaties. U vindt de deelnemers aan de fysieke overlegtafel in de basisovereenkomst.