Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger in gesprek met Wmo-klant

Home Overlegtafels Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang

Overlegtafels

De sociale dienst werkt samen met aanbieders aan nieuwe en duurzame dienstverlening, de zogenaamde transformatie. Afstemming vindt plaats aan de fysieke overlegtafel.

Er zijn drie overlegtafels:

  • Fysieke overlegtafel Begeleiding Sociale Dienst Drechtsteden (basisovereenkomst Wmo SDD)
  • Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht (intentieovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang)
  • Fysieke overlegtafel Huishoudelijke ondersteuning

De stukken van de overlegtafels zijn openbaar en hieronder per tafel terug te vinden.

De fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en opvang (FOT) bestaat uit plenaire sessies met een selectie van aanbieders, welzijns-, en cliëntenorganisaties. Alle documenten van deze sessies worden op deze website gepubliceerd.

Partijen die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel kunnen altijd digitaal hun inbreng leveren via email. Bijvoorbeeld door te reageren op concepten, innovatieve ideeën aan te dragen of vragen te stellen. Gebruik daarvoor het mailadres: contractmanagement@drechtsteden.nl.


Stukken fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang


Plenaire sessie 8 november 2021

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandBrief informeren externen inspraak


Plenaire sessie 16 september 2021

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandMemo doorontwikkeling BW extramuraal

PDF-bestandUitgewerkt voorstel doorontwikkeling inkoop BW

PDF-bestandBijlage 2 Compensatieregeling doorontwikkeling

PDF-bestandVerslag FOT BWO


Plenaire sessie 8 juli 2021

PDF-bestandVerslag FOT BWO


Plenaire sessie 3 juni 2021

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandToegangspoort Nieuwe Start folder

PDF-bestandPresentatie Wlz Uitname

PDF-bestandMonitor wachtlijst BW


Plenaire sessie 4 maart 2021

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandVoorrangsregeling

PDF-bestandUitleg over nieuwe opvang

PDF-bestandVerslag FOT BWO


Plenaire sessie 14 januari 2021

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandUitgewerkt voorstel doorontwikkeling inkoop BW 4

PDF-bestandVerslag FOT BW&O


Plenaire sessie 10 december 2020

PDF-bestandVerslag FOT BWO

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandOmzettingen SDD BWO

PDF-bestandUitgewerkt voorstel doorontwikkeling inkoop

PDF-bestandOuderinitatief Place4Me

PDF-bestandSlides


Plenaire sessie 29 oktober 2020

PDF-bestandVerslag FOT BW & O

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandConcept voorstel pilot IB


Plenaire sessie 24 september 2020

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandVoorstel pilot IB MO FOT

PDF-bestandUitgewerkt voorstel IB4 MO

PDF-bestandPresentatie FOT

PDF-bestandVerslag FOT BW&O    


Plenaire sessie 2 juli 2020

PDF-bestandAgenda FOT BWO
PDF-bestandVoorstel IB4 MO FOT - concept 

PDF-bestandPowerPoint FOT dak- en thuisloze jongeren

PDF-bestandVerslag FOT BWO


Digitale plenaire sessie 28 mei 2020

PDF-bestandAgenda FOT BWO
PDF-bestandPresentatie digitale FOT


Circa twintig organisaties nemen deel aan de fysieke overlegtafel beschermd wonen en opvang. Dit is een selectie van zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en cliëntenorganisaties. U vindt de deelnemers aan de fysieke overlegtafel in de basisovereenkomst.