Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger in gesprek met Wmo-klant

Home Overlegtafels Fysieke overlegtafel Begeleiding

Overlegtafels

De sociale dienst werkt samen met aanbieders aan nieuwe en duurzame dienstverlening, de zogenaamde transformatie. Afstemming vindt plaats aan de fysieke overlegtafel.

Er zijn drie overlegtafels:

  • Fysieke overlegtafel Begeleiding Sociale Dienst Drechtsteden (basisovereenkomst Wmo SDD)
  • Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht (intentieovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang)
  • Fysieke overlegtafel Huishoudelijke ondersteuning

De stukken van de overlegtafels zijn openbaar en hieronder per tafel terug te vinden.

De fysieke overlegtafel (FOT) bestaat uit plenaire sessies met een selectie van aanbieders, welzijns-, en cliëntenorganisaties. Alle documenten van deze sessies worden op deze website gepubliceerd.

Partijen die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel kunnen altijd digitaal hun inbreng leveren via email. Bijvoorbeeld door te reageren op concepten, innovatieve ideeën aan te dragen of vragen te stellen. Gebruik daarvoor het mailadres: contractmanagement@drechtsteden.nl.

Stukken fysieke overlegtafel Begeleiding

Plenaire sessie 25 november 2021

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandAanvulling uitgewerkt voorstel IBO

PDF-bestandBijlage 2 deelovk IB


Plenaire sessie 23 september 2021

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandVerslag FOT BG


Plenaire sessie 11 maart 2021

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandRegieberichten aan FOT

PDF-bestandTegemoetkoming Dagbesteding SDD

PDF-bestandVerslag FOT BG


Plenaire sessie 3 december 2020

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandOmzettingen SDD

PDF-bestandPresentatie ASVZ-SDD

PDF-bestandVerslag FOT BG


Plenaire sessie 21 november 2019

PDF-bestandAgenda 21 november 2019

PDF-bestandUitgewerkt voorstel Inkoop Wmo begeleiding Dagbesteding (SDD)

PDF-bestandBijlage 2: Maatwerkvoorziening Dagbesteding

PDF-bestandVerslag FOT Begeleiding

Plenaire sessie 23 mei 2019

PDF-bestandAgenda 23 mei 2019
MS Excel-bestandRekenvoorbeeld index

PDF-bestandKamerbrief resultaatgericht werken in de Wmo 2015

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 23 mei 2019

Plenaire sessie 28 februari 2019

PDF-bestandAgenda 28 februari 2019

PDF-bestandVerslag sector V&V

PDF-bestandVerslag sector GGZ

PDF-bestandVerslag sector GHZ

PDF-bestandPresentatie evaluatie dagbesteding

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 28 februari 2019


Plenaire sessie 6 september 2018

PDF-bestandAgenda 6 september 2018

PDF-bestandPresentatie Key Groep

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 6 september 2018


Plenaire sessie 21 juni 2018

PDF-bestandAgenda 21 juni 2018
PDF-bestandUitgewerkt voorstel IB0 concept
PDF-bestandSLA
MS Excel-bestandSLA bijlage

PDF-bestandUitgewerkt voorstel uitstroomarr IB def

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 21 juni 2018
 

Plenaire sessie 8 maart 2018

PDF-bestandAgenda 8 maart 2018

PDF-bestandCoaching bij dagbesteding

PDF-bestandConcept kader coaching bij dagbesteding

PDF-bestandGroei begeleiding

PDF-bestandBijlage 2 Voorlopig voorstel Inkoop WMO begeleiding

PDF-bestandBijlage 3 Uitgewerkt projectvoorstel 24/7 ondersteuning op afstand

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 8 maart 2018


Plenaire sessie 21 december 2017

PDF-bestandAgenda 21 december 2017

PDF-bestandVoorstel Uitgangspunten compensatie

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 21 december 2017


Plenaire sessie transformatie 16 november 2017

PDF-bestandPowerpoint Transformatie dagbesteding

PDF-bestandToeleiding dagbesteding

PDF-bestandFormat ondersteuningsplan dagbesteding 2018

PDF-bestandHandleiding ondersteuningsplan dagbesteding

PDF-bestandVoorwaarden ondersteuningsplan bij eigen gebruik

PDF-bestandOverzicht resultaatgebieden uit de ZRM

MS Excel-bestandInvulformat TO


Plenaire sessie 5 oktober 2017

PDF-bestandAgenda 5 oktober 2017

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 5 oktober 2017


Plenaire sessie 13 juli 2017

PDF-bestandAgenda 13 juli 2017

PDF-bestandVerslag klankbordgroep

PDF-bestandUitgewerkt voorstel Praktische Thuisondersteuning

PDF-bestandOverzicht maatwerkvoorzieningen

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 13 juli


Plenaire sesssie 1 juni 2017

PDF-bestandAgenda 1 juni 2017

PDF-bestandWerkgroep opschalen dagbesteding

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 1 juni


Plenaire sessie 20 april 2017

PDF-bestandAgenda 20 april 2017
PDF-bestandConcept Uitgewerkt voorstel dagbesteding
PDF-bestandBijlage 2 Tarieven dagbesteding
MS Excel-bestandBijlage 3 Invulformat TO db v2

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 20 april


Plenaire sessie 26 januari 2017

PDF-bestandSheet Inkoop Wmo 2018
PDF-bestandAgenda Inkoop BW&O en Begeleiding
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 26 januari

Plenaire sessie 22 december 2016

PDF-bestandAgenda 22 december 2016
PDF-bestandOpslag Individuele Begeleiding
PDF-bestandEindrapportage evaluatie IB
PDF-bestandArrangement individuele begeleiding 4 PDF-bestandTarifering arrangement dagbesteding
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 22 december

Plenaire sessie 17 november 2016

PDF-bestandAgenda 17 november 2016
PDF-bestandEvaluatie IB en index
PDF-bestandPresentatie vervoer
PDF-bestandOpslag - eindvoorstel
PDF-bestandVerslag plenaire sessie Begeleiding 17 november
PDF-bestandUitgewerkt voorstel IB4
PDF-bestandPresentatie IB4 - BGL

Plenaire sessie 6 oktober 2016

PDF-bestandAgenda 6 oktober 2016
PDF-bestandVerslag plenaire sessie Begeleiding 6 oktober 2016
PDF-bestandImplementatie transformatie
PDF-bestandDagbesteding 2017

Plenaire sessie 25 augustus 2016

PDF-bestandAgenda 25 augustus 2016
PDF-bestandVerslag plenaire sessie Begeleiding 25 augustus

Plenaire sessie 30 juni 2016

PDF-bestandAgenda 30 juni 2016
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 30 juni 2016
PDF-bestandPresentatie Stroomlijn
PDF-bestandStavaza werkgroep Begeleiding

Plenaire sessie 19 mei 2016

PDF-bestandVerslag plenaire sessie 19 mei 2016
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 30 juni 2016
PDF-bestandVoorlopig voorstel IB4 arrangement

Plenaire sessie 7 april 2016

PDF-bestandAgenda 7 april 2016
PDF-bestandOverzicht ingediende voorstellen inkoop Wmo begeleiding
PDF-bestandVoorlopig voorstel 24-7 ondersteuning op afstand
PDF-bestandVoorlopig voorstel doorontwikkeling resultaatgerichte financiering
PDF-bestandVoorlopig voorstel toekomstbestendige thuisondersteuning
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 7 april 2016

Plenaire sessie 25 februari 2016

PDF-bestandAgenda 25 februari 2016
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 25 februari 2016
PDF-bestandPresentatie inkoop Wmo 2017

Plenaire sessie 21 januari 2016

PDF-bestandAgenda 21 januari 2016
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 21 januari 2016
PDF-bestandPresentatie terugblik inkoop 2016 en vooruitblik inkoop 2017
PDF-bestandHandleiding ondersteuningsplan SDD
PDF-bestandCAK uitleg rekenmodule voor IB

Plenaire sessie 17 december

PDF-bestandAgenda 17 december 2015
PDF-bestandPresentatie Sociale Dienst Drechtsteden BA sessie 15
PDF-bestandPresentatie technische toelichting 8-12-2015
PDF-bestandBesluit Wmo 2016 versie 2
PDF-bestandBrief eigen bijdrage ZIN
PDF-bestandBijlage brief eigen bijdrage ZIN kostprijzen
PDF-bestandCodes 2016
PDF-bestandGegevens minimaal op te nemen in ondersteuningsplan
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 17 december 2015

Plenaire sessie 19 november 2015

PDF-bestandAgenda 19 november 2015
PDF-bestandPresentatie voortgang implementatie Wmo contracten 2016
PDF-bestandPresentatie Administratief proces Individuele begeleiding en Beschermd wonen 2016
PDF-bestandVerslag 14e plenaire sessie 19 november 2015

Plenaire sessie 8 oktober 2015

PDF-bestandAgenda 8 oktober 2015
PDF-bestandPresentatie implementatie Wmo contracten
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 8 oktober 2015

Plenaire sessie 16 september 2015

PDF-bestandAgenda 16 september 2015
PDF-bestandPresentatie Inkoop maatwerkvoorzieningen Begeleiding 2016
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 16 september 2015

Plenaire sessie 28 juli 2015

PDF-bestandPresentatie Inkoop Wmo Begeleiding
PDF-bestandVerslag extra plenaire sessie 28 juli 2015
PDF-bestandUitgewerkt voorstel Business Case Individuele Begeleiding
PDF-bestandWerkdocument Business Case Individuele Begeleiding Definitief


Plenaire sessie 4 juni 2015

PDF-bestandAgenda 4 juni 2015
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 23 april 2015
PDF-bestandActielijst aanbesteding Wmo 2015
PDF-bestandUpdate werkgroepen dagbesteding en IB
PDF-bestandContractbepalingen SRoI
PDF-bestandContractbepalingen SRoI (wijzigingen geaccepteerd)
PDF-bestandWerkwijze en alternatieve invulling SRoI
PDF-bestandWerkwijze en alternatieve invulling SRoI (wijzigingen geaccepteerd)
PDF-bestandProces SRoI Wmo contracten SDD

Plenaire sessie 23 april 2015

PDF-bestandAgenda 23 april 2015
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 29 januari 2015
PDF-bestandActielijst aanbesteding Wmo 2015
PDF-bestandBasisovereenkomst Wmo 2015
PDF-bestandBasisovereenkomst Wmo 2015 - Bijlage 2 Eigen Verklaring
PDF-bestandBasisovereenkomst Wmo 2015 - Bijlage 5 Beleidsplan
PDF-bestandConcept Deelovereenkomst Wmo 2015
PDF-bestandProcesflow behandeling voorstellen
PDF-bestandFormat Voorlopig Voorstel
PDF-bestandFormat Uitgewerkt Voorstel
PDF-bestandBeoordelingscriteria Uitgewerkt Voorstel
PDF-bestandOntwikkelagenda Transformatie Wmo 2015

Plenaire sessie 29 januari 2015

PDF-bestandAgenda 29 januari 2015
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 11 december 2014
PDF-bestandPresentatie Communicatie Wmo 2015
PDF-bestandFormat projectidee en toetsingskader
PDF-bestandFormat Business Case
PDF-bestandToetsingskader Business Case
PDF-bestandCanvas Business Case
PDF-bestandVoorstellen projectideeën Business Case

Plenaire sessie 11 december 2014

PDF-bestandAgenda 11 december 2014
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 30 september
PDF-bestandVoorstellen invulling SRoI
PDF-bestandReactie BBD op voorstellen invulling SRoI
PDF-bestandFormat businesscase
PDF-bestandBeoordelingscriteria businesscase
PDF-bestandProcesverloop businesscase
PDF-bestandPlanning plenaire sessies 2015

Plenaire sessie 30 september 2014

PDF-bestandAgenda 30 september 2014
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 30 september 2014
PDF-bestandConcept deelovereenkomst Wmo 2015 Begeleiding (versie 4)
PDF-bestandPresentatie Communicatie

Plenaire sessie 3 september 2014

PDF-bestandAgenda 3 september 2014
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 29 juli
PDF-bestandConcept deelovereenkomst Wmo 2015 Begeleiding (versie 3)
PDF-bestandSamenvatting Werkgroep kwaliteitsborging dienstverlening Wmo 2015
PDF-bestandCommunicatieplanning Sociale Dienst Drechtsteden Wmo 2015
Link naar communicatie toolbox

Plenaire sessie 29 juli 2014

PDF-bestandAgenda 29 juli 2014
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 4 juni
PDF-bestandPresentatie business case Begeleiding
PDF-bestandConcept deelovereenkomst Wmo 2015 Begeleiding (versie 2)

Plenaire sessie 4 juni 2014

PDF-bestandAgenda 4 juni 2014
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 6 mei 2014
PDF-bestandConcept basisovereenkomst Wmo 2015 (versie 3)
PDF-bestandVoorstel Yulius ter aanpassing van artikel 3.6
PDF-bestandBijlage 2 concept basisovereenkomst Wmo 2015 (Eigen verklaring)
PDF-bestandProcesvoorstel business case Begeleiding
PDF-bestandMS Excel-bestandAanmeldingen business case Begeleiding
PDF-bestandConcept deelovereenkomst Wmo 2015 Begeleiding
PDF-bestandBijlage 3 concept deelovereenkomst Wmo 2015 Begeleiding (Algemene inkoopvoorwaarden)
E-mail berichtAanvulling concepttekst Wmo 2015 (contïnuiteit van dienstverlening)


Plenaire sessie 6 mei 2014

PDF-bestandAgenda 6 mei 2014
PDF-bestandVerslag plenaire sessie 2 april 2014
PDF-bestandConcept basisovereenkomst Wmo 2015 (versie 2)
PDF-bestandConcept deelovereenkomst Wmo 2015 Begeleiding
PDF-bestandBijlage 3 concept deelovereenkomst Wmo 2015 Begeleiding: Algemene inkoopvoorwaarden

Plenaire sessie 2 april 2014

PDF-bestandUitnodiging bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
PDF-bestandSelectie deelnemers fysieke overlegtafel
PDF-bestandAgenda 2 april 2014
PDF-bestandConcept basisovereenkomst Wmo 2015
PDF-bestandBijlage 2 concept basisovereenkomst Wmo 2015 (Eigen verklaring)


Plenaire aftrap 19 maart 2014

PDF-bestandPresentatie Inkoop maatwerkvoorzieningen 2015
PDF-bestandReacties en antwoorden plenaire aftrap
PDF-bestandSelectieproces fysieke overlegtafel