Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger in gesprek met Wmo-klant

Overlegtafels

De sociale dienst werkt samen met aanbieders aan nieuwe en duurzame dienstverlening, de zogenaamde transformatie. Afstemming vindt plaats aan de fysieke overlegtafel.

Er zijn drie overlegtafels:

  • Fysieke overlegtafel Begeleiding Sociale Dienst Drechtsteden (basisovereenkomst Wmo SDD)
  • Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht (intentieovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang)
  • Fysieke overlegtafel Huishoudelijke ondersteuning

De stukken van de overlegtafels zijn openbaar en hieronder per tafel terug te vinden.

De fysieke overlegtafel (FOT) bestaat uit plenaire sessies met een selectie van aanbieders, welzijns-, en cliëntenorganisaties. Alle documenten van deze sessies worden op deze website gepubliceerd.

Partijen die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel kunnen altijd digitaal hun inbreng leveren via email. Bijvoorbeeld door te reageren op concepten, innovatieve ideeën aan te dragen of vragen te stellen.  Oudere documenten opgevraagd kunnen worden bij team contracten SDD. Dit kan via het e-mailadres:  contractmanagement@drechtsteden.nl.

Stukken fysieke overlegtafel Begeleiding

Plenaire sessie 15 juni 2023

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandMonitor blended care


Plenaire sessie 16 maart 2023

PDF-bestandAgenda FOT BWO

PDF-bestandAanpassing Ondersteuningsplan SDD 2017

PDF-bestandAanpassing voorwaarden bij eigen gebruik aanbieder september 2022
PDF-bestandNotulen FOT BG 


Plenaire sessie oktober 2022

PDF-bestandVerslag FOT BG

Plenaire sessie september 2022

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandNotulen FOT BG


Plenaire sessie juni 2022

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandMemo SLA IB

PDF-bestandOpzet monitoring blended care

PDF-bestandUitgangspunten blended care

PDF-bestandVerslag FOT BG


Plenaire sessie 14 april 2022

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandVerslag


Plenaire sessie 25 november 2021

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandAanvulling uitgewerkt voorstel IBO

PDF-bestandBijlage 2 deelovk IB

PDF-bestandVerslag 


Plenaire sessie 23 september 2021

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandVerslag FOT BG

Plenaire sessie 11 maart 2021

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandRegieberichten aan FOT

PDF-bestandTegemoetkoming Dagbesteding SDD

PDF-bestandVerslag FOT BG

Plenaire sessie 3 december 2020

PDF-bestandAgenda FOT BG

PDF-bestandOmzettingen SDD

PDF-bestandPresentatie ASVZ-SDD

PDF-bestandVerslag FOT BG