Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Wmo


Zorg en ondersteuning via de Wmo

In de Drechtsteden willen we dat iedereen zelfstandig kan wonen en meedoen.  Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat u door uw leeftijd, ziekte of een beperking (tijdelijk) niet alles zelf kunt doen. U kunt ondersteuning krijgen van iemand uit uw omgeving, door langs te gaan bij het wijkteam of vanuit uw gemeente. Is dit niet mogelijk? Dan kunt u misschien een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen.


Vanaf 1 oktober 2023 bepalen de zeven Drechtstedengemeenten zelf hoe ze hun inwoners maatschappelijke ondersteuning bieden. Dit kan door lichte vormen van ondersteuning (algemene voorzieningen) of zwaardere vormen van ondersteuning, fysieke hulpmiddelen of woningaanpassingen (maatwerkvoorzieningen). De algemene voorzieningen regelt u via uw gemeente of wijkteam. De maatwerkvoorzieningen worden geregeld door de Sociale Dienst Drechtsteden.


Let op. Vijf van de zeven gemeenten in de Drechtsteden hebben inmiddels besloten hoe om te gaan met de algemene en maatwerkvoorzieningen; gemeenten Dordrecht en Papendrecht besluiten later in 2023 hoe hiermee om te gaan. Vandaar dat voor een aantal onderwerpen de informatie (nog) niet of onder voorbehoud is opgenomen. Denk aan hoogte van bedragen. Dit kan op basis van besluitvorming nog wijzigen.


Eigen bijdrage

Voor elke maatwerkvoorziening moet u een eigen bijdrage per maand betalen. De bedragen van de eigen bijdrage* kunnen per gemeente verschillen. De eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen worden geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor specifieke maatwerkvoorzieningen kan een extra eigen bijdrage worden gevraagd. Deze extra eigen bijdragen worden niet door het CAK geïnd.


* Let op. Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent dat u een hoger bedrag moet betalen. Op Prinsjesdag 2023 heeft het kabinet besloten en bekendgemaakt dat het bedrag hoger wordt. De eigen bijdrage voor de Wmo is nu maximaal € 19,- per maand. Het nieuwe bedrag is € 20,60 per maand.


Bent u onder de AOW-leeftijd en heeft u een meerpersoonshuishouden? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Betaalt u al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg? Dan verandert er niets. 


Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het CAK via het telefoonnummer 0800 - 1925 tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Of kijk op de website www.hetcak.nl/wmo.


Mogelijkheden voor zorg en ondersteuning

Heeft u ondersteuning bij het huishouden nodig? Wilt u informatie over rolstoelen, woningaanpassingen, begeleiding en/of dagbesteding? Of wilt u weten welke vormen van ondersteunend vervoer er zijn in de Drechtsteden? Dan kunt u eventueel gebruikmaken van de mogelijkheden voor (huishoudelijke) ondersteuning en/of het reizen met de Drecht-/Wijkhopper. Aan de hand van vragen waar u mogelijk een antwoord op wilt leggen we mogelijkheden voor zorg en ondersteuning uit.

Algemene voorziening via uw gemeente

Als u een ondersteuningsvraag heeft wordt er in alle gemeenten eerst gekeken naar wat u nog zelf kunt. Daarnaast biedt uw gemeente een aantal algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld een klussendienst of boodschappen-, maaltijden-, of vervoersservice. Ook maatschappelijke activiteiten in de buurt zijn algemene voorzieningen, bijvoorbeeld een inloophuis. Iedereen mag meedoen aan een algemene voorziening. U heeft hier dus geen indicatie voor nodig.

De gemeenten hebben allemaal hun eigen beleid en regels vastgesteld. Daardoor kan de ondersteuning tussen de gemeenten verschillen. Dit gaat over de inzet van algemene voorzieningen, maar ook over de hoogte van de bedragen en de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Kijk daarom goed naar wat in uw gemeente kan. 

Als u meer hulp nodig heeft dan de algemene voorzieningen kunt u een maatwerkvoorziening aanvragen.


Maatwerkvoorzieningen via de sociale dienst

De sociale dienst zorgt voor maatwerkvoorzieningen. De Sociale Dienst Drechtsteden regelt de Wmo maatwerkvoorzieningen voor de inwoners van Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.


Een maatwerkvoorziening is een persoonlijke voorziening, gericht op uw beperkingen en ondersteuningsbehoefte. U heeft hiervoor een indicatie nodig. De sociale dienst regelt deze indicatie. U doet hiervoor eerst een melding. Vervolgens komt een medewerker van de sociale dienst bij u op bezoek voor een keukentafelgesprek. De medewerker brengt uw situatie in kaart en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om uw ondersteuningsvraag op te lossen. U krijgt hiervan een uitgebreid onderzoeksverslag. Na deze onderzoeksfase kunt u een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening.

Krijgt u zorg of hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. De gemeente krijgt van het Rijk geld om te besteden aan hulp en voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit bedrag is niet genoeg om voor iedereen alle kosten te betalen. Om toch te kunnen bieden wat nodig is vraagt de gemeente van u een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor zorg of voor een hulpmiddel. Vanaf 1 januari 2024 gaat de eigen bijdrage omhoog, naar € 20,60 per maand. Dit heeft het kabinet besloten en is tijdens Prinsjesdag 2023 bekendgemaakt. De eigen bijdrage geldt voor zorg die u thuis ontvangt en voor hulpmiddelen. Gemeenten in de Drechtsteden bepalen vanaf 1 oktober 2023 de hoogte van de eigen bijdrage. De hoogte is maximaal € 20,60 per maand, maar kan ook lager zijn. Wilt u weten wat u in uw gemeente betaalt aan eigen bijdrage? Hieronder vindt u het overzicht:


GemeenteEigen bijdrage per maand (vast) - per 1 januari 2024
Alblasserdam€ 20,60 
Dordrecht€ 20,60 
Hardinxveld-Giessendam€ 20,60 
Hendrik-Ido-Ambacht€ 20,60
Papendrecht€ 20,60
Sliedrecht€ 20,60 
Zwijndrecht€ 20,60


Binnen de Drechtsteden is er de was- en strijkservice (WaST). Vanaf 1 oktober 2022 kunnen inwoners van 5 gemeenten in de Drechtsteden, met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning, gebruikmaken van de was- en strijkservice Drechtsteden (WaST). Het is voor inwoners van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht. Het wasgoed wordt thuis opgehaald. Daarna wordt de was gemerkt, gewassen, gedroogd, gevouwen en gestreken. Het wasgoed wordt anoniem verwerkt en binnen drie werkdagen teruggebracht. Om gebruik te maken van de WaST wordt een (extra) eigen bijdrage per maand gevraagd.


Gemeenten in de Drechtsteden bepalen vanaf 1 oktober 2023 de hoogte van de eigen bijdrage. De hoogte is maximaal € 20,60 per maand), maar kan ook lager zijn. Daarnaast wordt specifiek voor de WaST een extra eigen bijdrage gevraagd. Dit bedrag kan per gemeente verschillen. Wilt u weten wat u in elke afzonderlijke gemeente in de Drechtsteden betaalt aan eigen bijdrage en welke extra eigen bijdrage u voor de was- en strijkservice per gemeente betaalt? Hieronder vindt u het overzicht:GemeenteEigen bijdrage per maand (vast)Extra eigen bijdrage WaST
Alblasserdam€ 19,00 (en vanaf 1 januari 2024 € 20,60 per maand)€ 5,00
Dordrecht€ 19,00 (en vanaf 1 januari 2024 € 20,60 per maand)Is nog niet bekend. Moet nog over worden besloten.
Hardinxveld-Giessendam€ 19,00 (en vanaf 1 januari 2024 € 20,60 per maand)Geen WaST
Hendrik-Ido-Ambacht€ 19,00 (en vanaf 1 januari 2024 € 20,60 per maand)Geen extra eigen bijdrage WaST
Papendrecht€ 19,00 (en vanaf 1 januari 2024 € 20,60 per maand)Is nog niet bekend. Moet nog over worden besloten.
Sliedrecht€ 19,00 (en vanaf 1 januari 2024 € 20,60 per maand)Geen WaST
Zwijndrecht€ 19,00 (en vanaf 1 januari 2024 € 20,60 per maand)
Geen extra eigen bijdrage WaST

In de Drechtsteden, maar ook daarbuiten, kunt u op verschillende manieren reizen. Dat kan met een individueel vervoermiddel, zoals een scootmobiel of een driewielfiets en met andere vervoermiddelen, zoals de Drecht- en Wijkhopper. Stroomlijn BV regelt namens de Sociale Dienst Drechtsteden het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden. Wilt u reizen met de Drecht- en/of Wijkhopper, dan heeft u een Drechthopperpas nodig. U betaald ook een eigen bijdrage per maand. Er is sprake van een kilometer- en opstaptarief; voor gebruik van alle andere vervoermiddelen betaalt u ook een eigen bijdrage per maand. 


Gemeenten in de Drechtsteden bepalen vanaf 1 oktober 2023 de hoogte van de eigen bijdrage. De hoogte is maximaal € 20,60 per maand), maar kan ook lager zijn. Ook het kilometertarief tijdens piek- en daluren en het maximaal aantal kilometers dat u in een jaar kunt reizen met de Drecht- en/of Wijkhopper kunnen per gemeente verschillen. Wilt u weten wat u in uw gemeente betaalt aan eigen bijdrage? Hieronder vindt u het overzicht dat geldt vanaf 1 januari 2024:


GemeenteEigen bijdrage per maand (vast) vanaf 1 januari 2024Kilometertarief (daluren) 
Opstaptarief 
daluren          
Kilometertarief 
(piekuren) 
Opstaptarief 
piekuren
Maximaal aantal kilometers per jaar
Alblasserdam€ 20,60 € 0,10 € 0,65€ 0,18€ 1,08 1500 km
Dordrecht€ 20,60 
€ 0,10 

€ 0,65€ 0,18€ 1,08 1500 km
Hardinxveld-Giessendam€ 20,60€0,10€ 0,65€ 0,18€ 1,08 1500 km
Hendrik-Ido-Ambacht*€ 20,60€ 0,10€ 0,60€ 0,15€ 0,841500 km
Papendrecht€ 20,60
€ 0,10 
€ 0,65€ 0,18€ 1,08 1500 km
Sliedrecht€ 20,60
€ 0,10 
€ 0,65€ 0,18€ 1,08 1500 km
Zwijndrecht€ 20,60 
€ 0,10 
€ 0,65€ 0,18€ 1,08 1500 km


* Let op. Wat betreft het maximaal aantal kilometers dat u per jaar kunt reizen kiezen alle zeven gemeenten in de Drechtsteden voor een maximum van 1.500 kilometer per jaar. Hiernaast kiezen zes van de zeven gemeenten in de Drechtsteden voor een opstaptarief van € 0,65 en een kilometertarief van € 0,10 in de daluren. In de spitsuren kiezen zes van de zeven gemeenten in de Drechtsteden voor een opstaptarief van € 1,08 en een kilometertarief van € 0,18. Hendrik-Ido-Ambacht wijkt als enige gemeente af. In Hendrik-Ido-Ambacht geldt een opstaptarief van € 0,60 en een kilometertarief van € 0,10 in de daluren; in de spitsuren is het een opstaptarief van € 0,84 en een kilometertarief van € 0,15. 


Let op!

De daluren zijn op werkdagen tussen 10.00 uur en 16.00 uur en na 18.00 uur. In de weekenden vallen alle beschikbare tijden onder de daluren. 

 

Woningaanpassingen zijn veranderingen in de woning zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Heeft u door uw beperking problemen in of om uw huis? Dan bieden aanpassingen van uw huis mogelijk een oplossing om in uw woning te kunnen blijven wonen. U betaalt voor deze voorziening een eigen bijdrage. 


Gemeenten in de Drechtsteden bepalen vanaf 1 oktober 2023 de hoogte van de eigen bijdrage. De hoogte is maximaal 19 euro per maand (en vanaf 1 januari 2024 € 20,60 per maand), maar kan ook lager zijn. Wilt u weten wat u in uw gemeente betaalt aan eigen bijdrage? Hieronder vindt u het overzicht:


GemeenteEigen bijdrage per maand (vast) vanaf 1 januari 2024 
Alblasserdam€ 20,60 
Dordrecht€ 20,60 
Hardinxveld-Giessendam€ 20,60 
Hendrik-Ido-Ambacht€ 20,60
Papendrecht€ 20,60 
Sliedrecht€ 20,60
Zwijndrecht€ 20,60


Beschermd wonen is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben. Dit kan in een instelling zijn als er 24 uur toezicht nodig is. Of het kan een vorm van zelfstandig wonen zijn als begeleiding op afstand of op afroep genoeg is. U betaalt voor beschermd wonen een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt bepaald door de wijze van beschermd wonen. Voor meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK.


Kunt u zich thuis of buitenshuis niet of moeilijk zelfstandig verplaatsen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een rolstoel of een ander hulpmiddel waarmee u mobieler wordt, zoals een scootmobiel of een driewielfiets. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van bijvoorbeeld een rolstoel

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding. Voor dagbesteding is een indicatie nodig van de Sociale Dienst Drechtsteden. Of dagbesteding een goede oplossing is, wordt besproken in een keukentafelgesprek. Voor de meeste voorzieningen kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Klik hier voor meer informatie over wat zorg in natura inhoudt en wat er bij een pgb komt kijken.

Voor de meeste voorzieningen kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar uit welke zorgorganisatie u kunt kiezen. Bij een pgb koopt u zelf zorg in. U kunt een pgb en zorg in natura combineren. Klik hier voor meer informatie over wat zorg in natura inhoudt en wat er bij een pgb komt kijken.

Inwoners van de Drechtsteden, met een laag inkomen en hoge zorgkosten, kunnen gebruikmaken van de Gemeentepolis Drechtsteden


U kunt kiezen uit 3 pakketten: 

1. Gemeentepakket Compact, 

2. Gemeentepakket Compleet en 

3. Gemeentepakket Compleet + €0,- eigen risico. 


Pakketten 2 & 3 zijn hetzelfde qua vergoedingen, alleen bij pakket 3 kunt u het eigen risico meeverzekeren. Bij gemeentepakket Compleet (dus pakketten 2 & 3) wordt de eigen bijdrage van de Wmo vergoed, bij gemeentepakket Compact niet.


Heeft u andere vormen van zorg en ondersteuning nodig? Vraag om hulp!

Heeft u zorg en ondersteuning nodig, die niet door uw gemeente en/of de sociale dienst worden aangeboden? Vraag om hulp. Gelukkig zijn er ook veel mensen en organisaties die u graag helpen. Maak hier gebruik van. 


Direct naar:


Zorg en ondersteuning in uw gemeente

Wilt u meer informatie over de regelingen in uw gemeente? Hieronder kunt u per gemeente zien wat er mogelijk is. Hier worden naast de regelingen van de sociale dienst ook mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in uw gemeente genoemd. Klik op uw gemeente voor meer informatie.


Alblasserdam


Dordrecht


Hardinxveld-Giessendam


Papendrecht


Sliedrecht


ZwijndrechtHeeft u verder nog vragen?

Het invullen van de digitale formulieren kan best lastig zijn. Daarom willen we u graag bij helpen. U kunt contact opnemen met de klantenservice van de sociale dienst. 


Contact opnemen met de klantenservice