Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Consulent in gesprek met Wmo-klant

Home Wmo Eigen bijdrage

Veranderingen eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de landelijke regels voor de eigen bijdrage CAK veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor inwoners met Wmo-voorzieningen in de Drechtsteden. Hieronder ziet u de meest gestelde vragen en antwoorden rondom de eigen bijdrage. wmo eigen bijdrage


Bekijk de afbeelding Afbeeldinghier groter
Stopzetten ondersteuning

Heeft u een Wmo voorziening en ontvangt u tijdelijk geen ondersteuning? Zet dan bij uw zorgverlener uw ondersteuning stop. Duurt de stop langer dan 1 maand en heeft u daarnaast geen lopende Wmo voorzieningen? Dan stopt uw eigen bijdrage ook tijdelijk. Uw zorgverlener stuurt dan een bericht naar het CAK.  Wilt u weer gebruikmaken van uw Wmo voorziening(en)? Meldt dit dan bij uw zorgverlener.

Voorbeelden:
•    Uw ondersteuning stopt in maart, dan stopt uw eigen bijdrage ook in maart. U krijgt in maart uw laatste factuur. Vanaf april krijgt u geen factuur meer.
•    Uw ondersteuning start weer op 1 april, dan krijgt u in april een factuur over de maand april. Er is dan geen stop in uw eigen bijdrage.
•    Uw ondersteuning start weer op 2 april of later, dan ontvangt in mei pas weer een factuur. U heeft dan in de maand april geen eigen bijdrage betaald.

Heeft u uw ondersteuning tijdelijk stopgezet en ontvangt u toch een factuur? Neem contact op met uw zorgverlener. Zij kunnen aan ons een stopbericht sturen met terugwerkende kracht. Dit wordt dan later door het CAK verrekend en krijgt u een credit factuur.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Vanaf januari 2020 betaalt elke inwoner met een Wmo-voorziening een eigen bijdrage van €19,00 per maand. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Heeft u een meerpersoonshuishouden (gehuwd/samenwonend) en bent u onder de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.  Meer informatie over meerpersoonshuishouden: zie kopje 'Wat is een meerpersoonshuishouden?' hieronder.

  • Heeft u minderjarige kinderen met een Wmo-voorziening? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. 

  • Is uw kind 18 jaar of ouder? Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. 


Ik heb meerdere voorzieningen. Betaal ik dan €19,00 per voorziening?

Nee, dit geldt voor alle maatwerkvoorzieningen samen. Dus als u bijvoorbeeld een scootmobiel en een woningaanpassing heeft, betaalt u toch maximaal € 19,00.

Mijn kind heeft een voorziening nodig, moet ik dan ook betalen?

Als uw kind minderjarig is, geldt geen eigen bijdrage. Vrijwel alle voorzieningen voor minderjarige kinderen worden landelijk al uitgesloten van eigen bijdrage. In de Drechtsteden worden ook woonvoorzieningen voor minderjarige kinderen vrijgesteld van eigen bijdrage. Daarom zijn in de Drechtsteden alle voorzieningen voor minderjarige kinderen vrijgesteld van eigen bijdrage. Dit kan mogelijk veranderen op het moment dat de minderjarige, meerderjarig wordt.

Ik heb minderjarige kinderen maar heb een voorziening voor mijzelf nodig.

Dan betaalt u wel een eigen bijdrage, tenzij u een meerpersoonshuishouden onder AOW-leeftijd hebt. Dan betaalt u geen eigen bijdrage

Wat is een meerpersoonshuishouden?

Een meerpersoonshuishouden is een huishouden dat bestaat uit twee volwassenen die een gezamenlijke huishouding voeren voor de belastingdienst. Het landelijke Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning spreekt over 'gehuwden'. Een eenoudergezin met een of meerdere kinderen waarbij geen sprake is van een gezamenlijke huishouding valt dus niet onder meerpersoonshuishouden.

Ik kan mijn eigen bijdrage niet betalen. Wat kan ik doen?

Veel zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage vanuit de aanvullende zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een laag inkomen en wordt uw eigen bijdrage niet uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK. Kijk hiervoor op onze website.  Heeft u hulp nodig bij het doen van de aanvraag of wilt u graag een papieren aanvraag doen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Ik ontvang al bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK. Moet ik dit opnieuw aanvragen?

Nee, u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen als u nu al bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK ontvangt. Het bedrag van de bijzondere bijstand stijgt volgend jaar automatisch mee.

Heeft u de bijzondere bijstand opnieuw aangevraagd? Dan ontvangt u een brief dat het bedrag voor de bijzondere bijstand volgend jaar automatisch meestijgt.

Ik betaal nu geen eigen bijdrage, moet ik volgend jaar wel een eigen bijdrage betalen?

Als er niets in uw situatie wijzigt, wijzigt dit niet. Maar het kan zo zijn dat u en/of uw partner bijvoorbeeld volgend jaar de AOW-leeftijd bereikt. Mogelijk wijzigt uw eigen bijdrage dan wel. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het CAK. Telefoonnummer: 0800-1925.

Verandert de eigen bijdrage voor een rolstoel?

Voor een rolstoel is een eigen bijdrage niet van toepassing.

Verandert de eigen bijdrage voor de woningaanpassingen?

Krijgt u na 1 januari 2020 een woningaanpassing? Dan betaalt u tot de kostprijs bereikt is. Heeft u de voorziening nu al, dus voor 1 januari 2020? Dan wijzigt er niets, u betaalt dan tot de maximering van 39 perioden bereikt. Als de kostprijs eerder is bereikt dan de 39 perioden, stopt uw eigen bijdrage voor deze voorziening eerder.