Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Consulent in gesprek met Wmo-klant

Home Wmo Eigen bijdrage

Veranderingen eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2020 veranderen de landelijke regels voor de eigen bijdrage CAK. Dit heeft ook gevolgen voor inwoners met Wmo-voorzieningen in de Drechtsteden. Alle klanten met een Wmo-voorziening ontvangen hierover een brief in 2019. Hieronder ziet u de meest gestelde vragen en antwoorden rondom de eigen bijdrage. 


LET OP! Vanaf 1 januari 2020 is de eigen bijdrage Wmo veranderd. Om dit goed te kunnen regelen is een nieuw landelijk systeem gebouwd. Bij het testen van dit systeem bleek het nog niet klaar te zijn. Daarom wordt de eigen bijdrage de komende maanden in fasen ingevoerd. Meer informatie kunt u hieronder vinden bij 'Wijziging eigen bijdrage loopt vertraging op'.

Eigen bijdrage 2020


Bekijk de afbeelding Afbeeldinghier groterEigen bijdrage


Wijziging eigen bijdrage loopt vertraging op

Vanaf 1 januari 2020 is  de eigen bijdrage Wmo veranderd. Om dit goed te kunnen regelen is een nieuw landelijk systeem gebouwd. Bij het testen van dit systeem bleek het nog niet klaar te zijn. Daarom wordt de eigen bijdrage de komende maanden in fasen ingevoerd.

 

Wat betekent dit?

Op dit moment vindt er een wijziging in het landelijke systeem plaats. Hierdoor komen uw gegevens niet aan bij het CAK. Dit betekent dat het CAK geen factuur naar u kan sturen.

 

Wat betekent dit voor u?

U gaat gewoon  €19,00 per maand betalen, vanaf het moment dat u de voorziening ontvangt. Maar omdat het CAK geen gegevens kan ontvangen, kunnen zij op dit moment geen factuur sturen. Zodra het CAK de gegevens kan ontvangen maken ze een totaalfactuur van een paar maanden. Dit noemen we ook wel een stapelfactuur. 

 

Wat is een stapelfactuur?

Een stapelfactuur betekent dat u meerdere maanden in een keer moet betalen. In dit geval dus: januari, februari,maart en april. De eerste facturen voor 2020 komen daarom in één maand. U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari,maart en april. Dat is 4 x € 19,00 = € 76,00. Wij raden u aan om elke maand € 19,00 apart te zetten.

 

Wat is de verwachte planning?

Het CAK kan momenteel niet zeggen hoelang dit gaat duren. Het is niet bekend wanneer het systeem volledig werkt. Zodra wij hierover meer informatie hebben, kunt u dit lezen op onze website.

 

Kunnen wij eerder aanleveren?

Nee, wij kunnen geen gegevens aanleveren bij het CAK. Het systeem van het CAK accepteert dit niet op dit moment.

 

Had u in 2019 ook ondersteuning, dan heeft u ook brieven ontvangen of de facturen over 2019. Komen deze facturen wel?

Ja. Naast de facturen over 2020 komen er ook nog enkele facturen over 2019. Het zou dus zo kunnen zijn dat u naast facturen over 2020 ook nog de €17,50 over november of december van 2019 moet betalen. Deze facturen worden wel verstuurd.


Het CAK heeft een flyer gemaakt over bovenstaande informatie.
PDF-bestand> Wmo Flyer CAK

 

Meer informatie over de eigen bijdrage leest u hieronder.

Waarom is de eigen bijdrage gewijzigd?

Vanuit het Rijk wordt de eigen bijdrage aangepast door een vlaktarief in te stellen. Dat betekent een vast bedrag voor iedereen. Daarmee gaat de systematiek van de eigen bijdrage volledig op de schop.

Het beleid in de Drechtsteden was nog gebaseerd op de oude systematiek. De nieuwe eigen bijdrage-regels zoals die nu gelden sluiten beter aan op de landelijke regels

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Vanaf januari 2020 betaalt elke inwoner met een Wmo-voorziening een eigen bijdrage van €19,00. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Bestaat uw huishouden uit meer dan 1 volwassen persoon (meerpersoonshuishouden) en bent u onder de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.  Meer informatie over meerpersoonshuishouden: zie kopje 'Wat is een meerpersoonshuishouden?' hieronder.

  • Heeft u minderjarige kinderen met een Wmo-voorziening? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

  • Heeft u alleen individuele begeleiding en/of dagbesteding? Dan betaalt u geen eigen bijdrage tot 1 december 2020. Als u hiernaast aan andere voorziening heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, dan betaalt u daarvoor wel een eigen bijdrage.


Ik betaal nu €17,50, wat ga ik volgend jaar betalen?

U betaalt nu €17,50. Dit is een bedrag per 4 weken, u betaalt dit bedrag 13x per jaar. Vanaf 2020 betaalt u een bedrag per maand. U betaalt dit bedrag 12x per jaar. Het nieuwe bedrag is €19,00 per maand.

Ik heb meerdere voorzieningen. Betaal ik dan €19,00 per voorziening?

Nee, dit geldt voor alle maatwerkvoorzieningen samen. Dus als u bijvoorbeeld een scootmobiel en een woningaanpassing heeft, betaalt u toch maximaal € 19,00.

Mijn kind heeft een voorziening nodig, moet ik dan ook betalen?

Als uw kind minderjarig is, geldt geen eigen bijdrage. Vrijwel alle voorzieningen voor minderjarige kinderen worden landelijk al uitgesloten van eigen bijdrage. In de Drechtsteden worden ook woonvoorzieningen voor minderjarige kinderen vrijgesteld van eigen bijdrage. Daarom zijn in de Drechtsteden alle voorzieningen voor minderjarige kinderen vrijgesteld van eigen bijdrage.

Ik heb minderjarige kinderen maar heb een voorziening voor mijzelf nodig.

Dan betaalt u wel een eigen bijdrage, tenzij u een meerpersoonshuishouden onder AOW-leeftijd hebt. Dan betaalt u geen eigen bijdrage

Wat is een meerpersoonshuishouden?

Een meerpersoonshuishouden is een huishouden dat bestaat uit twee volwassenen die een gezamenlijke huishouding voeren voor de belastingdienst. Het landelijke Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning spreekt over 'gehuwden'. Een eenoudergezin met een of meerdere kinderen waarbij geen sprake is van een gezamenlijke huishouding valt dus niet onder meerpersoonshuishouden.

Ik kan mijn eigen bijdrage niet betalen. Wat kan ik doen?

Veel zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage vanuit de aanvullende zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een laag inkomen en wordt uw eigen bijdrage niet uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK. Kijk hiervoor op onze website.  Heeft u hulp nodig bij het doen van de aanvraag of wilt u graag een papieren aanvraag doen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Ik ontvang al bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK. Moet ik dit opnieuw aanvragen?

Nee, u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen als u nu al bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK ontvangt. Het bedrag van de bijzondere bijstand stijgt volgend jaar automatisch mee.

Heeft u de bijzondere bijstand opnieuw aangevraagd? Dan ontvangt u een brief dat het bedrag voor de bijzondere bijstand volgend jaar automatisch meestijgt.

Ik betaal nu geen eigen bijdrage, moet ik volgend jaar wel een eigen bijdrage betalen?

Als er niets in uw situatie wijzigt, wijzigt dit niet. Maar het kan zo zijn dat u en/of uw partner bijvoorbeeld volgend jaar de AOW-leeftijd bereikt. Mogelijk wijzigt uw eigen bijdrage dan wel. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het CAK. Telefoonnummer: 0800-1925.

Ik heb individuele begeleiding. Moet ik in 2020 een eigen bijdrage betalen?

Tot 1 december 2020 betaalt u geen eigen bijdrage voor deze voorziening. Vanaf 1 december 2020 gaat u wel een eigen bijdrage betalen.  

Ik heb een indicatie dagbesteding. Moet ik in 2020 een eigen bijdrage betalen?

Tot 1 december 2020 betaalt u geen eigen bijdrage voor deze voorziening. Vanaf 1 december 2020 gaat u wel een eigen bijdrage betalen.  

Verandert de eigen bijdrage voor een rolstoel?

Nee, voor een rolstoel wijzigt de eigen bijdrage niet.

Verandert de eigen bijdrage voor de woningaanpassingen?

Krijgt u na 1 januari 2020 een woningaanpassing? Dan betaalt u tot de kostprijs bereikt is. Heeft u de voorziening nu al, dus voor 1 januari 2020? Dan wijzigt er niets, u betaalt dan tot de maximering van 39 perioden bereikt. Als de kostprijs eerder is bereikt dan de 39 perioden, stopt uw eigen bijdrage voor deze voorziening eerder.

De ritprijzen Drechthopper zijn ook gewijzigd. Ik heb daar een vraag over.

Op onze website vindt u er hier meer over. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u het best contact opnemen met de Drechthopper-informatielijn via 088 505 8505. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.


Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus