Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger stapt lift uit met Wmo-klant

Home Wmo Hoe kan ik gebruikmaken van een Wmo-voorziening? Hoe vraag ik een gesprek aan?

Hoe vraag ik een gesprek aan?

Dat kan op twee manieren:


Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens dit gesprek bespreekt de Wmo consulent uw situatie met u en welke ondersteuning of voorzieningen u nodig heeft. Dat noemen we een keukentafelgesprek. Eventueel wordt er een aanvullend onderzoek gedaan. U krijgt hierna een onderzoeksverslag van ons. Hierin staat ook of een maatwerkvoorziening een goede oplossing is voor u. U kunt dan een officiële aanvraag indienen.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het formulier?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een gesprek? U kunt bijvoorbeeld een familielid of een bekende vragen om u te helpen. Heeft u behoefte aan professionele ondersteuning? U kunt gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. U vindt cliëntondersteuners in het wijkteam in uw gemeente.

Wat gebeurt er nadat ik een gesprek heb aangevraagd?

Wij bekijken uw melding en nemen binnen 30 dagen contact met u op om een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek. Naar aanleiding van dit gesprek en eventueel een aanvullend onderzoek, krijgt u een verslag. Hierin staat ook of een maatwerkvoorziening een goede oplossing is voor u. U kunt dan een officiële aanvraag indienen. Soms wordt de aanvraag al tijdens het keukentafelgesprek geregeld.

Hoe gaat de officiële aanvraag?

U heeft een keukentafelgesprek gehad. Soms vindt er nog een aanvullend onderzoek plaats. U krijgt hierna een onderzoeksverslag van ons. Hierin staat ook of een maatwerkvoorziening een goede oplossing is voor u. U kunt daarna een officiële aanvraag indienen. Soms wordt de aanvraag al tijdens het keukentafelgesprek geregeld. Het kan ook zijn dat u het advies krijgt om geen aanvraag in te dienen.

Het indienen van een aanvraag gaat als volgt:

  • U ondertekent het onderzoeksverslag.
  • U stuurt dit naar ons terug. Dit is de officiële aanvraag voor uw voorziening.
  • Binnen twee weken hoort u of uw aanvraag is toegekend. U krijgt dan een indicatie voor Wmo-ondersteuning.
  • Voor sommige voorzieningen kiest u zelf een zorgaanbieder waarvan u graag zorg wilt ontvangen. U kunt kiezen uit zorgaanbieders die een contract hebben met de sociale dienst.

Wat gebeurt er na de indicatie?

Nadat u de officiële aanvraag heeft ingediend, krijgt u een indicatie ofwel beschikking. Hierin staat of u gebruik mag maken van een Wmo-maatwerkvoorziening en voor hoe lang. Op dat moment kan de ondersteuning starten. De sociale dienst levert niet zelf de ondersteuning die u nodig heeft. Dat wordt gedaan door zorgaanbieders en andere leveranciers, afhankelijk van de voorziening die u krijgt. Dat noemen we zorg in natura. De sociale dienst heeft hiervoor contracten gesloten met veel zorgaanbieders en leveranciers. Zodat u een ruime keuze heeft. De sociale dienst bewaakt de kwaliteit die deze aanbieders leveren.

Voor bijna alle voorzieningen kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Dat wil zeggen dat u een bepaalde hoeveelheid geld krijgt, waarmee u zelf ondersteuning inkoopt passend bij uw situatie. U moet hierbij veel zelf regelen.


> Lees meer over zorg in natura en PGB

> Lees meer over een zorgaanbieder kiezen

Ik ben het niet eens met de beslissing, wat moet ik doen?

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.