Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger stapt lift uit met Wmo-klant

Home Wmo Hoe kan ik gebruikmaken van een Wmo-voorziening? Hoe vraag ik een gesprek aan?

Hoe vraag ik een gesprek aan?

Dat kan op twee manieren:


Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens dit gesprek bespreekt de Wmo consulent uw situatie met u en welke ondersteuning of voorzieningen u nodig heeft. Dat noemen we een keukentafelgesprek. Eventueel wordt er een aanvullend onderzoek gedaan. U krijgt van het gesprek een verslag. Hierin staat ook of een maatwerkvoorziening een goede oplossing is voor u. U kunt dan een officiële aanvraag indienen.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het formulier?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een gesprek? U kunt bijvoorbeeld een familielid of een bekende vragen om u te helpen. Heeft u behoefte aan professionele ondersteuning? U kunt gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. U vindt cliëntondersteuners in het wijkteam in uw gemeente.

Wat gebeurt er nadat ik een gesprek heb aangevraagd?

Wij bekijken uw melding en nemen binnen 15 werkdagen (werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag) contact met u op om een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek. Naar aanleiding van dit gesprek en eventueel een aanvullend onderzoek, krijgt u een verslag. Hierin staat ook of een maatwerkvoorziening een goede oplossing is voor u. U kunt dan een officiële aanvraag indienen. Soms wordt de aanvraag al tijdens het keukentafelgesprek geregeld.

Hoe gaat de officiële aanvraag?

U heeft een keukentafelgesprek gehad. Soms vindt er nog een aanvullend onderzoek plaats. U krijgt daarna een verslag van het gesprek en het onderzoek. Hierin staat ook of een maatwerkvoorziening een goede oplossing is voor u. U kunt daarna een officiële aanvraag indienen. Soms wordt de aanvraag al tijdens het keukentafelgesprek geregeld. Het kan ook zijn dat u het advies krijgt om geen aanvraag in te dienen.

Het indienen van een aanvraag gaat als volgt:

  • U ondertekent het onderzoeksverslag.
  • U stuurt dit naar ons terug. Dit is de officiële aanvraag voor uw voorziening.
  • Binnen twee weken hoort u of uw aanvraag is toegekend. U krijgt dan een indicatie voor Wmo-ondersteuning.
  • Voor sommige voorzieningen kiest u zelf een zorgaanbieder waarvan u graag zorg wilt ontvangen. U kunt kiezen uit zorgaanbieders die een contract hebben met de sociale dienst.

Wat gebeurt er na de indicatie?

Nadat u de officiële aanvraag heeft ingediend, krijgt u een indicatie ofwel beschikking. Hierin staat of u gebruik mag maken van een Wmo-maatwerkvoorziening en voor hoe lang. Op dat moment kan de ondersteuning starten. De sociale dienst levert niet zelf de ondersteuning die u nodig heeft. Dat wordt gedaan door zorgaanbieders en andere leveranciers, afhankelijk van de voorziening die u krijgt. Dat noemen we zorg in natura. De sociale dienst heeft hiervoor contracten gesloten met veel zorgaanbieders en leveranciers. Zodat u een ruime keuze heeft. De sociale dienst bewaakt de kwaliteit die deze aanbieders leveren.

Voor bijna alle voorzieningen kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Dat wil zeggen dat u een bepaalde hoeveelheid geld krijgt, waarmee u zelf ondersteuning inkoopt passend bij uw situatie. U moet hierbij veel zelf regelen.


> Lees meer over zorg in natura en PGB

> Lees meer over een zorgaanbieder kiezen

Ik ben het niet eens met de beslissing, wat moet ik doen?

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.