Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Foto stopcontact


Home Energie informatie Energietoeslag 2023 aanvragen (vanaf 11 december 2023)

Energietoeslag aanvragen

Aanvragen van de energietoeslag 2023 is mogelijk vanaf 11 december 2023. Let op. Datum voor het aanvragen van de energietoeslag is onder voorbehoud. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie.


Energietoeslag 2023

We krijgen veel vragen over het aanvragen van de energietoeslag van 2023. Wat we hierover kunnen delen:

  • Over de exacte voorwaarden, zoals die zullen gelden voor de energietoeslag in 2023, heeft het Rijk intussen een besluit genomen; de gemeenten in de Drechtsteden nemen hier lokaal besluiten over.
  • Houd er rekening mee dat de voorwaarden mogelijk anders zijn dan die van de energietoeslag in 2022.
  • Gemeenten kiezen in eerste instantie voor ambtshalve uitkeringen. Dit zijn automatische betalingen, waarvoor geen aanvraag ingediend hoeft te worden. Een groot aantal inwoners van de Drechtsteden krijgt de energietoeslag automatisch en ontvangt hierover persoonlijk bericht.
  • De informatie over de energietoeslag 2023 van uw gemeente vindt u hier


Als er in bovenstaande berichtgeving wat wijzigt, dan geven we dat zo snel mogelijk door. Blijf onze website in de gaten houden voor het meest actuele nieuws.

Voor wie is de energietoeslag?

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners van de Drechtsteden, waarvan het inkomen minder is dan 120% (en in sommige gemeenten minder is dan 130%) van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en die een laag vermogen hebben. Gemeenten in de Drechtsteden bepalen zelf de inkomensgrens.

Wat is een inkomen lager dan 120% of 130%?

Als uw inkomen op het wettelijk sociaal minimum of iets daarboven ligt, noemen we dat een laag inkomen. Het wettelijk sociaal minimum (WSM) is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het wettelijk sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie.Ik ben student. Heb ik recht op de energietoeslag 2023?

Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Voor uitwonende studenten wordt namelijk de basisbeurs in het studiejaar 2023-2024 verhoogd. Daarnaast ontvangen uitwonende studenten een eenmalige energievergoeding van DUO. Dit is € 400. DUO keert het bedrag uit aan:

Studenten die op 1 oktober 2023 een beurs voor uitwonenden én een aanvullende beurs ontvangen.

Studenten die op 1 oktober 2023 geen recht meer hebben op een prestatiebeurs (basisbeurs en aanvullende beurs), maar in de laatste maand van hun prestatiebeurs nog wel een aanvullende beurs hadden. Ook moeten zij in de maand oktober 2023 een lening hebben bij DUO.

Is de energietoeslag een gift?

Ja, het is een gift. Dat betekent dat u het niet hoeft terug te betalen. 

Wat betekent een 'ambtshalve uitkering'?

Een ambtshalve uitkering is een automatische betaling. Er hoeft hiervoor dus geen aanvraag ingediend te worden. Een groot aantal inwoners van de Drechtsteden krijgt de energietoeslag automatisch.

Extra nabetaling energietoeslag 2022

Gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Zwijndrecht hebben besloten in april 2023 een nabetaling op de energietoeslag van 2022 uit te keren.

Gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht hebben besloten dit in juni 2023 te doen. In aanmerking komen de inwoners die de energietoeslag 2022 ontvingen, omdat hun inkomen lager was dan 120% van het wettelijk sociaal minimum.
In Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam is gekozen voor een nabetaling ter hoogte van € 300,- en in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht voor € 400,- voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). De inwoners van Zwijndrecht, met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum, ontvingen € 200,-. De bedragen worden automatisch overgemaakt aan degenen die hier recht op hebben. Zij zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.


Omdat door een aantal gemeenten is gekozen voor een nabetaling van de energietoeslag 2022, kan de hoogte van de energietoeslag van 2023 in die gemeenten lager uitvallen.

Waarom zijn er gemeenten die een nabetaling hebben gedaan?

Iedere gemeente in de Drechtsteden bepaalt zelf het lokale beleid. Daardoor kan de ene gemeente besluiten wel een nabetaling te doen en een andere gemeente niet. Ook bepalen de gemeenten zelf wat de hoogte is van de nabetaling.

Komt er voor 2024 ook een energietoeslag?

Nee. De energietoeslag 2023 is wel tot 1 maart 2024 aan te vragen. Er komt in 2024  opnieuw een Tijdelijk Noodfonds Energie. Zodra hierover meer bekend is, dan kunt u deze informatie op onze website vinden.

Let op oplichters

Wij waarschuwen u voor oplichters, nepberichten en nepwebsites over de energietoeslag. Zij proberen via een nepbericht u een aanvraag te laten doen voor de energietoeslag. Zo wordt u opgelicht. U kunt uw energietoeslag alleen bij de Sociale Dienst Drechtsteden aanvragen. 

Tijdelijk Noodfonds Energie

Huishoudens met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum én een hoge energierekening kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij het betalen van hun energierekening. Hiervoor kunt u naar verwachting vanaf januari 2024 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Meer informatie hierover volgt

later dit jaar op www.noodfondsenergie.nl.