Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Foto stopcontact


Home Energie informatie Energietoeslag aanvragen

Energietoeslag aanvragen

Let op. Aanvragen van de energietoeslag 2022 is niet meer mogelijk.


Energietoeslag 2023

We krijgen veel vragen over de energietoeslag van 2023. We kunnen u op dit moment nog niet informeren over het moment van uitbetaling. Wat we hierover wel kunnen delen:


 • Over de exacte voorwaarden, zoals die zullen gelden voor de energietoeslag in 2023, moeten het Rijk en de gemeenten nog een besluit nemen.
 • Omdat de landelijke besluitvorming pas in juni/juli 2023 is afgerond, mogen gemeenten niet eerder uitbetalen.
 • Houd er rekening mee dat de voorwaarden mogelijk anders zijn dan die van de energietoeslag in 2022.


Als er in bovenstaande berichtgeving wat wijzigt, dan geven we dat zo snel mogelijk door. Blijf onze website in de gaten houden voor het meest actuele nieuws.

Voor wie is de energietoeslag?

De energietoeslag wordt uitgekeerd aan inwoners van de Drechtsteden, waarvan het inkomen minder is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). De energietoeslag is niet voor bedrijven.

Tot wanneer kan ik de eenmalige energietoeslag van 2022 aanvragen?

Het aanvragen van de eenmalige energietoeslag van 2022 kan tot en met 31 december 2022.

Hoe hoog is de energietoeslag?

De hoogte van de energietoeslag hangt af van de hoogte van het inkomen. 

 • Bij een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum is de energietoeslag € 1300,-. 
 • Bij een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum is de energietoeslag € 600,-.  Naast de eenmalige energietoeslag krijgt deze groep inwoners nog een extra energietoeslag van €300,- of €500,-. Dit is afhankelijk van de gemeente waar uw woont.

In de volgende uitklap vraag vindt u tabellen over inkomen.

Wat is een inkomen tot 120% of 130%?

Als uw inkomen op het sociaal minimum of iets daarboven ligt, noemen we dat een laag inkomen. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie.


Belangrijk: De bedragen die worden genoemd zijn netto bedragen en gelden vanaf 1 januari 2023.


Wanneer is mijn inkomen onder 120% van het sociaal minimum?


Leefvorm

maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag

maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag

 • U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.363,05€ 1.434,79
 • U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.363,05€ 1.434,79
 • U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.947,21€ 2.049,70
 • U bent alleenstaand en gepensioneerd
€ 1.516,96€ 1.596,80
 • U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd
€ 2.060,21€ 2.168,64


Wanneer is mijn inkomen onder 130% van het sociaal minimum?


Leefvorm 

maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag

maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag

 • U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.476,64€ 1.554,36
 • U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.476,64€ 1.554,36
 • U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 2.109,48€ 2.220,50
 • U bent alleenstaand en gepensioneerd
€ 1.643,38€ 1.729,87
 • U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd
€ 2.231,89€ 2.349,36

Verhoging energietoeslag voor inwoners met een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum

Er is besloten om het bedrag van € 600,-, dat aan de inwoners met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) is/wordt uitgekeerd, te verhogen. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente. Dit bedrag wordt op 5 december 2022 automatisch uitgekeerd. Aan degenen die na 5 december 2022 een eerste aanvraag indienen én die recht hebben op de eenmalige energietoeslag van € 600 wordt dit in 1x uitgekeerd.

Wat is de hoogte van de eenmalige energietoeslag voor inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum, per gemeente?

Hoogte energietoeslag per gemeente (inkomen tussen 120 en 130%)
Alblasserdam€300,- (totaal dus €900,-)
Dordrecht€300,- (totaal dus €900,-)
Hardinxveld-Giessendam€300,- (totaal dus €900,-)
Hendrik-Ido-Ambacht€300,- (totaal dus €900.-)
Papendrecht€500,- (totaal dus €1.1.00,-)
Sliedrecht €300,- (totaal dus €900,-)
Zwijndrecht €500,- (totaal dus €1.100,-)


Waarom verschillen deze bedragen?

Iedere gemeente in de Drechtsteden kan de hoogte van de extra energietoeslag zelf bepalen. 

Is het een gift?

Ja, het is een gift. Dat betekent dat u het niet hoeft terug te betalen. 

Ik ontvang AOW. Kom ik in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag?

Ja. Als uw inkomen lager is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum dan komt u in aanmerking voor de energietoeslag. Als u op 1 april 2022 een AIO-aanvulling ontvangt bij uw AOW dan ontvangt u automatisch de energietoeslag. U hoeft geen aanvraag in te dienen.  

Welke bewijsstukken moet ik bij de aanvraag toevoegen?

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, levert u (kopieën van) de volgende gegevens in:

 1. Kopie legitimatiebewijs van de aanvrager en eventuele partner.
 2. Kopie bankpas (voor controle van uw bankrekeningnummer).
 3. Specificatie van uw meest recente inkomen (bijvoorbeeld salarisstrook) van aanvrager en eventuele partner.

Wat betekent een 'ambtshalve uitkering'?

Een ambtshalve uitkering is een automatische betaling. Een groot aantal inwoners van de Drechtsteden heeft de energietoeslag automatisch gekregen

Ik heb vanaf 5 april 2022 recht op een bijstandsuitkering. Ontvang ik de energietoeslag automatisch (ambtshalve uitkering)?

Nee. De peildatum voor de automatische (ambtshalve) uitkering van de energietoeslag is 1 april 2022. Heeft u na deze datum recht op een bijstandsuitkering, dan moet u een digitale/schriftelijk aanvraag indienen. 

Wordt er met de energietoeslag ook gekeken naar de overwaarde van een woning (dus naar vermogen)?

Nee, er wordt niet gekeken naar het vermogen. Er is geen vermogenstoets.

Ik heb een AOW. WAJONG, ANW of een uitkering van het UWV

Als u een AOW, WAJONG, ANW of een uitkering van het UWV ontvangt dat hoeft u geen bewijsstukken aan te leveren van uw inkomen.

Ik heb een bijstandsuitkering en ontvang een gift voor de hoog oplopende energierekening, Wordt mijn bijstand hierdoor gekort?

Als u een gift vanuit een officieel goed doel of de Sociale Dienst Drechtsteden ontvangt, wordt dit niet gekort op uw uitkering. Als u een gift van een persoon ontvangt, moet u hier een melding van maken bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Neem bij twijfel contact op met de Sociale Dienst Drechtsteden.

Wordt alimentatie als inkomen gezien bij het aanvragen van de energietoeslag?

Ja, alimentatie als inkomen. Als inkomen wordt gezien:

 • Inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkering)
 • Een AOW inkomen
 • Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct. Hiervan mag de aanvragen per maand in 2022 als alleenstaande €21,50 of als gezamenlijke huishouding €43,00 aftrekken
 • Inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht.
 • Inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap
 • Partner- en/of kinderalimentatie 
 • Periodieke giften, tenzij vrijgelaten
 • Inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend
 • Een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
 • Studiefinanciering (WSF)

Ik ben zzp'er/zelfstandig ondernemer. Kom ik in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag?

Ja. Als uw inkomen lager is dan 130% van het wettelijke sociaal minimum, dan komt u in aanmerking voor energietoeslag. Als u op 1 april 2022 een uitkering op grond van het Bbz 2004 ontvangt, dan krijgt u automatisch de energietoeslag. 

Hoe werkt het aanvragen van de energietoeslag in combinatie met inkomenstoetsing, jaarcijfers en dergelijke?

 1. Voor zelfstandig ondernemers die een uitkering voor levensonderhoud op grond van het Bbz 2004 ontvangen, geldt dat het definitieve (jaar)inkomen pas na afloop van het boekjaar kan worden vastgesteld. Of de ondernemer een inkomen heeft onder de voor de energietoeslag geldende inkomensgrens, kan daarom alleen achteraf worden vastgesteld.
 2. Aan de ondernemer met een uitkering levensonderhoud op grond van het Bbz 2004 kan de energietoeslag ambtshalve worden toegekend. Na afloop van het boekjaar kan worden getoetst of er daadwerkelijke recht bestond.

Hoe zit het met de 190 euro energiecompensatie?

Naast de energietoeslag (1300 eur0) is er ook een energiecompensatie. In november en december krijgen alle huishoudens met een energieaansluiting een korting van 190 euro op de energierekening. Dit geld krijgt u van uw energieleverancier. Dit gaat automatisch, maar het verschilt per energieleverancier wanneer u dit ontvangt. Ga naar de website van uw energieleverancier voor informatie over het moment van uitbetalen.

Hoe zit het met de energietoeslag in 2023?

We krijgen veel vragen over de energietoeslag van 2023. We kunnen u op dit moment nog niet informeren over het moment van uitbetaling. Wat we hierover wel kunnen delen:


 • Over de exacte voorwaarden, zoals die zullen gelden voor de energietoeslag in 2023, moeten het Rijk en de gemeenten nog een besluit nemen.
 • Omdat de landelijke besluitvorming pas in juni/juli 2023 is afgerond, mogen gemeenten niet eerder uitbetalen.
 • Houd er rekening mee dat de voorwaarden mogelijk anders zijn dan die van de energietoeslag in 2022.


Als er in bovenstaande berichtgeving wat wijzigt, dan geven we dat zo snel mogelijk door. Blijf onze website in de gaten houden voor het meest actuele nieuws.

Let op oplichters

Wij waarschuwen u voor oplichters, nepberichten en nepwebsites over de energietoeslag. Zij proberen via een nepbericht u een aanvraag te laten doen voor de energietoeslag. Zo wordt u opgelicht. U kunt uw energietoeslag alleen bij de Sociale Dienst Drechtsteden aanvragen.