Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Vrouw bezig met administratie

Home Schulden Ik wil uit de schulden komen Welke hulp bij schulden kan ik krijgen?

Welke hulp bij schulden kan ik krijgen?

Onze schuldhulp begint meestal met een workshop. Daarna volgt een oriëntatiefase waarin we met u bespreken welke hulp voor u het beste is. Dat kan een eenmalig adviesgesprek zijn, budgetbeheer, een budgetcursus of een schuldregeling.

Welke hulp bij schulden kan ik krijgen?

Wat is de workshop Schuldhulpverlening?

De workshop Schuldhulpverlening is de start van onze schuldhulpverlening. Komt u in aanmerking voor schuldhulpverlening? Dan ontvangt u na aanmelding een uitnodigingsbrief voor de workshop Schuldhulpverlening.
In deze workshop:


 • Krijgt u informatie over de hulp bij schulden we u kunnen bieden.
 • Gaat u aan de slag met opdrachten.
 • Kunt u vragen stellen.
 • Gaat u aan de slag met het ordenen van uw administratie.
 • Zijn ook andere mensen met financiële problemen aanwezig.
 • Bespreken we niet uw persoonlijke situatie in de groep.
 • Bespreken we wel uw persoonlijke situatie in een individueel gesprek.
 • Laten we geen kinderen toe. Het is belangrijk dat u en de andere deelnemers alle aandacht kunnen besteden aan de workshop.

Wat gebeurt er na de workshop Schuldhulpverlening

Na de workshop schuldhulpverlening hoort u of we u aanmelden voor onze schuldhulpverlening. Als dit zo is, ontvangt u binnen drie weken een uitnodiging voor een Oriëntatiegesprek met een consulent van de afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling.

Wat bespreken we in het oriëntatiegesprek?

In de oriëntatiefase hebben we enkele gesprekken en stellen we binnen 7 weken samen met u een plan van aanpak op. Hierin staat  hoe we uw financiële situatie gaan aanpakken. We kijken welk schuldhulpverleningstraject het beste bij u past. En welke stappen we gaan nemen om u financiën op orde te krijgen.

Wat staat er in het plan van aanpak?

In het plan van aanpak staat hoe we uw schulden gaan aanpakken.
In dit plan staat onder andere:

 • Of u na de twee gesprekken nog meer hulp nodig heeft.
 • Welke schuldhulp u nog meer nodig heeft.

We bieden verschillende trajecten schuldhulpverlening aan. Welk trajecten of welke trajecten het beste bij u passen hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie.

Welk schuldhulptraject kan ik volgen?

Is er na de oriëntatiefase meer nodig? Dan bieden wij u een schuldhulpverleningstraject aan. Er zijn verschillende trajecten. Het hangt van uw persoonlijke én financiële situatie af welk traject u gaat volgen.

In het kort zijn dit de trajecten:
 • Een of meerdere adviesgesprekken.
 • Een plan om al uw schulden af te betalen binnen een bepaalde periode. Dit zetten we meestal in als de schulden niet te hoog zijn.
 • Een betalingsregeling met schuldeisers waarbij u een deel van uw schulden in 3 jaar aflost en de rest wordt kwijtgescholden (minnelijke schuldregeling). Dit is een traject voor problematische schulden.
 • Gaan niet alle schuldeisers akkoord met de minnelijke betalingsregeling? Dan dienen wij samen voor u bij de rechtbank een aanvraag in voor WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) in. De rechter beslist of u wordt toegelaten tot de WSNP. De rechter beslist na hoeveel jaar de rest van uw schuld wordt kwijtgescholden zodat u geen schulden meer heeft. Dit is meestal een termijn van 3 jaar.
 • Bij bepaalde trajecten zetten we budgetbeheer in, waarbij we bijvoorbeeld zorgen voor de betaling van uw vaste lasten (huur, energie, water, licht, gas, zorgverzekering).
 • Ook kunnen wij u een budgetcursus aanbieden, zodat u leert beter met uw geld om te gaan.

Is een minnelijke schuldregeling iets voor mij?

Een minnelijke schuldregeling is de zwaarste vorm van ondersteuning. Het vraagt veel van u om dit traject vol te houden. We benaderen uw schuldeisers en vragen om een betalingsregeling. Verder is het belangrijk dat de schuldeisers u finale kwijting verlenen. Hiermee worden uw overgebleven schulden kwijtgescholden. De finale kwijting geldt alleen als u zich aan de afspraken van de schuldregeling houdt.

U neemt zelf geen contact op met uw schuldeisers. Onze schuldhulpverlener regelt het voor u. Gaan uw schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel tegen finale kwijting? Dan lost u 3 jaar af. Na deze 3 jaar wordt de rest van de schuld kwijt gescholden en bent u schuldenvrij. Uiteraard moet u er zelf alles aan doen om uw inkomen te vergroten. Want dan kunt u zoveel mogelijk van uw schuld aflossen.

Wat is budgetbeheer?

Als u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, kan het zijn dat wij tijdelijk ook uw financiën beheren. Dit noemen we budgetbeheer.

Van uw inkomsten betalen wij al uw vaste lasten. U krijgt alleen weekgeld of maandgeld op uw rekening gestort. Hiermee kunt u boodschappen doen.
Tijdens budgetbeheer leert u hoe u straks weer uw eigen betalingen kan doen. U krijgt ook een budgetcursus aangeboden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor budgetbeheer?

U krijgt alleen budgetbeheer als:

 • U bent al toegelaten tot schuldhulpverlening en een medewerker van de sociale dienst aangeeft dat het nodig is.