Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Samen gaan we steeds de uitdaging aan

Home Samen gaan we steeds de uitdaging aan

Samen gaan we steeds de uitdaging aan

De wereld om ons heen verandert. Door steeds goed om ons heen te kijken en te weten wat er gebeurt, kunnen wij inspelen op veranderingen. En er zo voor zorgen dat elke inwoner uit de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kan leven, werken, wonen en meedoen. Hierbij werken we als Sociale Dienst Drechtsteden samen met de 7 Drechtsteden gemeenten en onze samenwerkingspartners.

We zijn vernieuwend, omdat we vanuit onze eigen verantwoordelijkheid steeds naar de beste oplossing zoeken. Altijd op een mensgerichte manier, want mensen staan bij ons centraal.

Samen werken we aan zelfstandigheid. En samen met onze inwoners, 7 Drechtsteden gemeenten en samenwerkingspartners gaan we steeds de uitdaging aan!

Dat doen we in coronatijd zo.

Minidocu 1: Toename bijstandsaanvragen

Veel inwoners van de Drechtsteden komen in de knel door de coronacrisis. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt waar mogelijk ondersteuning. In een serie minidocu's, bestaande uit video's en geschreven artikelen, laten we zien hóé. Deze eerste minidocu draait om de groeiende groep mensen die vanwege de coronacrisis geen werk meer hebben. Wie zich aanmeldt voor een bijstandsuitkering, krijgt een ‘intake’ bij de sociale dienst.


> Bekijk hier: de video over de toename van de bijstandsaanvragen


> Lees hier: PDF-bestandhet volledige artikel over de toename van de bijstandsaanvragen

Minidocu 2: Onzekerheid over werk

Veel inwoners van de Drechtsteden komen in de knel door de coronacrisis. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt waar mogelijk ondersteuning. In een serie minidocu's, bestaande uit video's en geschreven artikelen, laten we zien hóé. Deze tweede minidocu draait om mensen die via bemiddelingsdienst Baanbrekend Drechtsteden een baan zoeken of vonden. De corona-uitbraak bedreigt hun kansen om werk te krijgen of te behouden.

> Bekijk hier: de video over onzekerheid over werk

> Lees hier: PDF-bestandhet volledige artikel over onzekerheid over werk

Minidocu 3: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - deel 1

Veel inwoners van de Drechtsteden komen in de knel door de coronacrisis. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt waar mogelijk ondersteuning. In een serie minidocu's, bestaande uit video's en geschreven artikelen, laten we zien hóé. Deze derde minidocu draait om een ondernemer die vanwege de coronacrisis opeens te weinig geld in kas heeft voor zijn financiële verplichtingen. De Sociale Dienst Drechtsteden, gemeente Dordrecht en Dordt Onderneemt wijzen hem op verschillende vormen van ondersteuning, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).


> Bekijk hier: de video over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - deel 1


> Lees hier: PDF-bestandhet volledige artikel over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - deel 1

Minidocu 4: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - deel 2

Veel inwoners van de Drechtsteden komen in de knel door de coronacrisis. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt waar mogelijk ondersteuning. In een serie minidocu's, bestaande uit video's en geschreven artikelen, laten we zien hóé. Deze vierde minidocu draait om de vele zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die hun inkomen zien kelderen. Zij kunnen via de sociale dienst aanspraak maken op een financiële regeling, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Een speciaal team verwerkt het grote aantal vragen snel en zorgvuldig.


> Bekijk hier: de video over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - deel 2


> Lees hier: PDF-bestandhet volledige artikel over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - deel 2

Minidocu 5: Ondersteuning voedselbanken

Veel inwoners van de Drechtsteden komen in de knel door de coronacrisis. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt waar mogelijk ondersteuning. In een serie minidocu's, bestaande uit video's en geschreven artikelen, laten we zien hóé. Deze vijfde minidocu draait om de voedselbanken in de Drechtsteden. Zij vreesden door de corona-uitbraak een tekort aan voedsel en vrijwilligers. De sociale dienst bood de voedselbanken hulp aan – onder meer financieel.


> Bekijk hier: de video over de ondersteuning van voedselbanken


> Lees hier: PDF-bestandhet volledige artikel over ondersteuning van voedselbanken

Minidocu 6: Sociale basiszorg

Veel inwoners van de Drechtsteden komen in de knel door de coronacrisis. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt waar mogelijk ondersteuning. In een serie minidocu's, bestaande uit video's en geschreven artikelen, laten we zien hóé. Deze zesde minidocu draait om aanbieders van sociale basiszorg. De corona-uitbraak maakt het moeilijker voor hen om kwetsbare inwoners bij te staan. De sociale dienst helpt hen om dat toch zoveel mogelijk te blijven doen.


> Bekijk hier: de video over sociale basiszorg


> Lees hier: PDF-bestandhet volledige artikel over sociale basiszorg

Minidocu 7: SDDhelpt - deel 1

Veel inwoners van de Drechtsteden komen in de knel door de coronacrisis. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt waar mogelijk ondersteuning. In een serie minidocu's, bestaande uit video's en geschreven artikelen, laten we zien hóé. Deze zevende minidocu draait om de medewerkers van de sociale dienst die duizenden kwetsbare inwoners bellen. Om hen te vragen hoe het met ze gaat. En om hen, als ze ergens hulp bij nodig hebben, te koppelen aan vrijwilligersorganisaties.


> Bekijk hier: de video over SDDhelpt - deel 1


> Lees hier: PDF-bestandhet volledige artikel over SDDhelpt - deel 1

Minidocu 8: SDDhelpt - deel 2

Veel inwoners van de Drechtsteden komen in de knel door de coronacrisis. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt waar mogelijk ondersteuning. In een serie minidocu's, bestaande uit video's en geschreven artikelen, laten we zien hóé. Deze achtste minidocu laat de toegevoegde waarde zien van SDDhelpt. De samenwerking tussen de sociale dienst en verschillende vrijwilligersorganisaties zorgt ervoor dat inwoners die hulp nodig hebben er niet alleen voor staan.


> Bekijk hier: de video over SDDhelpt - deel 2


> Lees hier: PDF-bestandhet volledige artikel over SDDhelpt - deel 2