Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Loonkostenvoordeel voor werknemer 56+

Loonkostenvoordeel voor werknemer 56+

Lasser

Gaat u (weer) aan het werk, bent u 56 jaar of ouder en ontvangt u op dit moment een bijstandsuitkering? Mogelijk komt uw werkgever in aanmerking voor loonkostenvoordeel. Op basis van een zogenaamde Doelgroepverklaring wordt bepaald of uw werkgever recht heeft op loonkostenvoordeel.


Wat is loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel is een bijdrage voor uw werkgever. Die maakt voor u kosten, onder andere voor uw loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming voor deze kosten kan uw werkgever voor ieder uur dat u werkt een bedrag ontvangen. Dit is € 3,05 per uur, tot een totaalbedrag van € 6000,- per jaar. Dit kan 3 jaar achter elkaar. Uw werkgever krijgt het geld achteraf van de Belastingdienst.


Uw voordeel als werknemer

Het loonkostenvoordeel maakt het voor de werkgever extra aantrekkelijk om werknemers voor langere tijd in dienst te nemen. Voor u betekent het rust en zekerheid.


Aanvragen loonkostenvoordeel

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel is het de bedoeling dat u een 'Aanvraagformulier Doelgroepverklaring oudere werknemer invult'. U vult dit formulier in wanneer het volgende voor u geldt:
•    U bent bij de start van uw nieuwe baan 56 jaar of ouder, maar u hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
•    U hebt in de maand voorafgaand aan uw baan een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
•    U bent de 6 maanden voorafgaand aan uw baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt / gaat werken.
•    U hebt een reguliere baan bij uw werkgever en u wordt voor uw werk betaald.

PDF-bestandAanvraagformulier Doelgroepverklaring oudere werknemer