Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Energietoeslag 2023 voor huishoudens in de Drechtsteden

Energietoeslag 2023 voor huishoudens in de Drechtsteden

Energietoeslag 2023

Door de stijging van de energieprijzen komen verschillende huishoudens in de Drechtsteden in financiële problemen. De zeven gemeenten in de Drechtsteden hebben daarom besloten opnieuw een energietoeslag uit te keren. De Energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en met weinig spaargeld. De regeling wordt namens de gemeenten uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.


Automatische uitkering

Voor een groot aantal inwoners van de Drechtsteden geldt dat zij de Energietoeslag 2023 automatisch ontvangen (ambtshalve uitkering). Dit zijn bijvoorbeeld inwoners die recent een bijstandsuitkering, Persoonlijk minimabudget (PMB) of bijzondere bijstand hebben ontvangen. Deze groep inwoners hoeft geen digitaal aanvraagformulier in te vullen en ontvangt persoonlijk informatie hierover van de Sociale Dienst Drechtsteden.


Energietoeslag voor inwoners die geen automatische uitkering ontvangen

De energietoeslag wordt uitgekeerd aan inwoners van de Drechtsteden met een laag inkomen en laag vermogen. Denk aan diegenen met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook aan werkenden waarvan het inkomen minder is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Met uitzondering van gemeenten Alblasserdam en Zwijndrecht. In die gemeenten geldt een inkomen lager dan 130% van het WSM. Benieuwd of u in aanmerking komt? Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.


Lokale keuzes

Huishoudens in de Drechtsteden kunnen in aanmerking komen voor de Energietoeslag 2023. De zeven gemeenten in de Drechtsteden bepalen zelf de hoogte van de Energietoeslag 2023, waardoor de bedragen per gemeente verschillen. Ook bepalen zij welke inwoners in aanmerking komen en wanneer de energietoeslag (en hoeverre deze automatisch) aan inwoners wordt uitgekeerd.


Wanneer en hoe aanvragen?

U kunt vanaf nu de Energietoeslag 2023 aanvragen op onze website. Deze aanvraagmogelijkheid is er voor de inwoners van de Drechtsteden die geen automatische uitkering ontvangen én die op basis van de voorwaarden in aanmerking komen. Voor hulp bij het invullen kunt u contact opnemen met het wijkteam in uw gemeente of de klantenservice van de sociale dienst: 078 - 770 89 10. Meer informatie over de Energietoeslag 2023 en de voorwaarden vindt u ook op de website van de sociale dienst. 


> Aanvragen Energietoeslag 2023


> Veelgestelde vragen en antwoorden Energietoeslag 2023