Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info


Home Schulden Ik heb vragen over de hercontrole van mijn schuldhulpverleningstraject

Ik heb vragen over de hercontrole

Hieronder vindt u de meestgestelde vragen in de fase hercontrole van uw schuldhulpverleningstraject.

Wie is mijn contactpersoon in de fase 'hercontrole' van mijn minnelijk schuldhulpverleningstraject?

Hebt u vragen of wilt u wijzigingen doorgeven tijdens uw fase hercontrole dan kunt u mailen naar absherco@drechtsteden.nl t.a.v. Team Hercontrole. Dit e-mail adres geldt alleen voor vragen in de fase hercontrole. U kunt hiervoor ook onze website gebruiken. Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 24 uur te beantwoorden. Vermeld in uw e-mail steeds uw naam en het klantnummer van uw schuldregelingstraject.

Wanneer is het begin van mijn schuldregelingstraject en wanneer eindigt deze?

Uw schuldregelingstraject duurt 36 maanden. Uw schuldregelingstraject gaat in vanaf de 1e maand officieel correct sparen voor uw schuldeisers. U krijgt hier per brief informatie over.

Mijn inkomen en/of mijn leefsituatie gaat wijzigen, aan wie geef ik dat door?

Het is de bedoeling dat u alle wijzigingen in uw inkomen en/of leefsituatie altijd schriftelijk aan team hercontrole doorgeeft. Dit mag ook per e-mail. Vergeet hierbij niet uw naam en klantnummer te vermelden. Ontvangt u ook een uitkering van de Sociale Dienst Drechtsteden? Dan is het de bedoeling dat u per afdeling deze nieuwe informatie doorgeeft. Wij geven geen wijziging door aan de andere afdelingen binnen de sociale dienst.

Ik heb mijn vrij te laten bedrag (VTLB) niet ontvangen, waarom niet?

•    Er is nog geen inkomen ontvangen;
•    Er is minder inkomen ontvangen dan het uit te betalen VTLB;
•    De betaaldatum van het VTLB is nog niet bereikt;
•    Neem contact op met onze afdeling om hier uitleg over te krijgen.

Ik heb extra geld nodig voor onvoorziene uitgaven. Kan ik geld uit de reserveringen voor schuldeisers krijgen?

Nee. Er mag geen geld uit de reserveringen voor uw schuldeisers gehaald worden. Dit geld is alleen bedoeld om uw schuldeisers af te betalen.

Wanneer wordt de jaarlijkse hercontrole van mijn schuldregelingstraject uitgevoerd?

Na elke 12 maanden voeren wij een jaarlijkse hercontrole in uw dossier uit. Wij vragen dan stukken over de afgelopen 12 maanden bij u op. Het opvragen van de stukken doen we in de 13e maand van elke jaar.

Mijn minnelijk schuldregelingstraject eindigt na 36 maanden correct sparen. Hoe verloopt de afwikkeling?

In de 13e maand vragen wij voor de laatste keer stukken over de afgelopen 12 maanden bij u op. Als wij de eindcontrole succesvol kunnen uitvoeren dan ontvangt u hierover een officiële beschikking per post. Uw werkgever of uitkeringsinstantie krijgt van ons een brief met de vraag om uw inkomen weer naar uw eigen rekeningnummer over te maken. Met uitzondering van klanten die in budgetbeheer blijven of klanten die onder beschermingsbewind staan.

Ik heb al meer gespaard dan het voorgestelde geschatte bedrag (prognose) aan de schuldeisers. Ben ik dan eerder klaar met mijn schuldregelingstraject?

Nee. Bij een ongewijzigde situatie moet u minimaal het voorgestelde bedrag voor uw schuldeisers sparen. We streven ernaar om binnen de 36 maanden meer dan het voorgestelde bedrag te sparen. Dit lukt ook in veel trajecten. Bijvoorbeeld het veranderen van inkomen (hoger inkomen) of leefsituatie, zoals samenwonen met iemand met een eigen inkomen, zorgt ervoor dat er meer dan het geschatte bedrag gereserveerd wordt. Kortom: zolang de 36 maanden van uw traject nog niet voorbij zijn en uw schuldenlast niet 100% is afgelost eindigt uw schuldregelingstraject niet eerder.

Ik kan 100% mijn schulden aflossen binnen 36 maanden. Hoe verloopt dan de afwikkeling van mijn schuldregelingstraject?

Als u door een flinke inkomensstijging of een eventuele erfenis toch uw schuldeisers binnen de 36 maanden 100 % kunt aflossen, moet u nog met enkele kosten rekeninghouden. Dit kunt u teruglezen in punt 7 van uw schuldregelingsovereenkomst. In dit geval wordt 9% van de actuele schuldenlast in rekening gebracht. Daarnaast betaalt u ook de kosten voor het gebruik van de rekening bij de sociale dienst. De kosten van deze rekening kunnen oplopen tot en met € 72 per jaar (€ 6 per maand).

Wat gebeurt er met mijn vakantiegeld?

In de berekening van uw VTLB staat hoeveel u per jaar aan vakantiegeld mag houden. Dit heet het vrij te laten vakantiegeld. Deze informatie kunt u altijd per mail bij ons opvragen. U krijgt uw vrij te laten vakantiegeld alleen uitbetaald als er geen tekorten in de reserveringen voor uw schuldeisers zijn.

Ik werk 40 uur per week, maar ik maak vaak overuren. Heb ik recht op het inkomen uit deze overuren?

U heeft recht op 50 % van het inkomen uit overuren. Deze betalen wij pas na het uitvoeren van de jaarlijkse hercontrole aan u uit, als er op dat moment correct voor uw schuldeisers gespaard is. De overige 50 % is voor uw schuldeisers. Er is pas sprake van overuren vanaf 40 uur per week. Heeft u bijvoorbeeld een contract van 28 uur per week, maar werkt u zo nu en dan 38 uur per week dan vallen deze extra uren niet onder overuren. Komen de extra gewerkte uren boven de 40 uur per week uit dan worden de uren vanaf 40 uur wel als overuren gezien.

Ik heb een gift in de vorm van extra inkomen van mijn werkgever gehad. Mag ik dit houden?

Nee. Alle giften geschonken door uw werkgever zijn voor uw schuldeisers. Al het geld boven uw VTLB en boven uw vrij te laten vakantiegeld reserveren wij voor uw schuldeisers.

Ik ga binnenkort uit dienst, maar ik heb nog vakantiedagen staan. Mag ik deze dagen laten uitbetalen?

Ja, u mag deze vakantiedagen laten uitbetalen. Let er wel op dat dit geld voor uw schuldeisers is, u mag dit niet zelf houden.

Ik heb een nieuwe baan gevonden. Wat hebben jullie van mij nodig?

Uw afloscapaciteit kan hierdoor veranderen. Om geen tekorten in de reserveringen voor uw schuldeisers te laten ontstaan is het belangrijk om zo snel mogelijk uw nieuwe netto inkomen aan ons door te geven. Daarnaast moet het nieuwe inkomen vanaf de eerst maand bij ons binnenkomen. Wij sturen u vooraf een nieuwe volmacht 'beheer inkomen' toe. Deze kunt u ondertekenen en bij uw nieuwe werkgever inleveren.

Wat is het rekeningnummer van de Afdeling Budgetadvies & Schuldbemiddeling?

Ons rekeningnummer is: NL35BNGH0285127829 t.n.v. Sociale Dienst Drechtsteden. Vermeld altijd uw naam en klantnummer bij alle transacties.

Ik werk via een uitzendbureau en krijg per week betaald. Krijg ik van jullie dan per week mijn VTLB doorbetaald?

Nee. Wij betalen alleen per 4 weken of per maand uw vrij te laten bedrag aan u uit.