Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Vrouw bezig met administratie

Home Energie informatie Papendrecht

Energietoeslag gemeente Papendrecht

Bent u inwoner van gemeente Papendrecht, dan heeft u misschien recht op de energietoeslag 2023. Klik hieronder specifieke informatie over de energietoeslag 2023 in uw gemeente.

Voor wie?

De energietoeslag 2023 is bedoeld voor inwoners van de gemeente Papendrecht met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en een laag vermogen.


- Inwoners, waarvan bekend is dat zij aan de voorwaarden voldoen, ontvangen het 1e gedeelte van de energietoeslag 2023 automatisch op 8 december 2023 (= ambtshalve uitkering). Zij krijgen een brief met meer informatie. Deze inwoners hoeven geen aanvraag energietoeslag 2023 in te dienen.


- Inwoners die de energietoeslag 2023 niet automatisch ontvangen, kunnen vanaf 11 december de energietoeslag 2023 (digitaal) aanvragen. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden van de energietoeslag 2023.

Hoogte energietoeslag 2023

Gemeente Papendrecht kiest ervoor om in december 2023 € 400,- uit te keren. Daarnaast wordt in het voorjaar van 2024 nog een gedeelte uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend, maar ligt waarschijnlijk tussen € 250,- en € 500,-.


Gemeente Papendrecht heeft eerder in 2023 besloten om een deel van het budget van de energietoeslag 2023 in te zetten voor een verhoging van de energietoeslag van 2022. Daarom ontvingen huishoudens, die de energietoeslag 2022 hebben gekregen, in juni 2023 een nabetaling van € 400,-.


Datum ambtshalve uitkering energietoeslag 2023

Gemeente Papendrecht kiest ervoor om het 1e gedeelte van de energietoeslag 2023 (€ 400,-) op 8 december 2023 uit te keren. De energietoeslag wordt uitgekeerd aan de groep inwoners van de gemeente Papendrecht die recent een bijstandsuitkering, Persoonlijk minimabudget (PMB) of bijzondere bijstand hebben ontvangen en aan de groep inwoners van de gemeente Papendrecht, waarvan het inkomen en vermogen is gecheckt door het Inlichtingenbureau.


Vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag 2023? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Papendrecht, via: 14 078.