Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Vrouw bezig met administratie

Home Energie informatie Alblasserdam

Energietoeslag gemeente Alblasserdam

Bent u inwoner van gemeente Alblasserdam, dan heeft u misschien recht op de energietoeslag 2023. Klik hieronder specifieke informatie over de energietoeslag 2023 in uw gemeente.

Voor wie?

De energietoeslag 2023 is bedoeld voor inwoners van de gemeente Alblasserdam met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en een laag vermogen.


- Inwoners, waarvan bekend is dat zij aan de voorwaarden voldoen, ontvangen de energietoeslag 2023 automatisch op 8 december 2023 (= ambtshalve uitkering). Zij krijgen een brief met meer informatie. Deze inwoners hoeven geen aanvraag energietoeslag 2023 in te dienen.


- Inwoners die de energietoeslag 2023 niet automatisch ontvangen, kunnen vanaf 11 december de energietoeslag 2023 (digitaal) aanvragen. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden van de energietoeslag 2023.


Hoogte energietoeslag 2023

Gemeente Alblasserdam kiest ervoor om de energietoeslag aan twee verschillende typen huishoudens uit te keren:


- Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) bedraagt de energietoeslag 2023: € 965,-.

- Voor huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) bedraagt de energietoeslag 2023: € 645,-.


Gemeente Alblasserdam heeft eerder in 2023 besloten om een deel van het budget van de energietoeslag 2023 in te zetten voor een verhoging van de energietoeslag van 2022. Huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) , die de energietoeslag 2022 hebben gekregen, ontvingen in het voorjaar van 2023 een nabetaling van € 300,-.

Datum ambtshalve uitkering energietoeslag 2023

Gemeente Alblasserdam kiest ervoor om de energietoeslag 2023  op 8 december 2023 in een keer uit te keren. De energietoeslag wordt uitgekeerd aan de groep inwoners van de gemeente Alblasserdam die recent een bijstandsuitkering, Persoonlijk minimabudget (PMB) of bijzondere bijstand hebben ontvangen en aan de groep inwoners van de gemeente Alblasserdam, waarvan het inkomen en vermogen is gecheckt door het Inlichtingenbureau.


Dit gaat om € 965,- voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). En het gaat om € 645,- voor huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM).

Vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag 2023? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Alblasserdam, via: 14 078.