Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Digitale formulieren

Hier vindt u verschillende digitale formulieren:


Bijstand

Aanvragen bijstandsuitkering

Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. U kunt de officiële aanvraag via dit formulier doen. U krijgt meestal binnen 15 werkdagen bericht of en wanneer u een uitkering krijgt. 

Kijk of u in aanmerking komt 


Aanvragen bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. U kunt dit geld gebruiken voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Met dit formulier kunt u direct online aanvraag doen voor Rechtsbijstand, Alarmering, Eigen bijdrage CAK, kosten 1e huur, woninginrichting of verhuizing of een Persoonlijk minimabudget (PMB).

Meer informatie


Aanvragen persoonlijk minimabudget (PMB)
Heeft u een laag inkomen en geen zicht op een hoger inkomen? Dan kunt u misschien financiële ondersteuning krijgen in de vorm van een persoonlijk minimabudget (PMB). Dit bedrag kunt u vrij besteden voor kosten die u moeilijk van uw uitkering kunt sparen. Bijvoorbeeld de vervanging van een wasmachine. U kunt één keer per jaar een PMB aanvragen. Met dit formulier kunt u een aanvraag doen.

Meer informatie


Wijziging doorgeven in persoonlijke situatie
Heeft u een bijstandsuitkering? Het is belangrijk dat u veranderingen in uw persoonlijke situatie altijd aan ons doorgeeft. Een kleine verandering kan al gevolgen voor uw uitkering hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunt u doorgeven via MijnSDD.

Meer informatie


Vakantie melden
Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u op vakantie? Dan horen wij dit graag van u. Er geldt namelijk een meldingsplicht. De meldingsplicht geldt ook voor vakanties in Nederland. U mag maximaal vier weken per jaar op vakantie. Gaat u langer? Dan wordt uw uitkering stopgezet. U kunt uw vakantie melden via MijnSDD.

Meer informatie


Melding vermoedelijke uitkeringsfraude

Vermoedt u fraude bij iemand die een uitkering heeft van de Sociale Dienst Drechtsteden? Dan kunt u dat vermoeden aan ons doorgeven. Let op: dit is alleen voor meldingen van fraude binnen de Drechtsteden. De anonimiteit van een digitale fraudemelding is gewaarborgd, tenzij u er zelf voor kiest om deze informatie te verstrekken. Ook in dit geval zal met uw gegevens vertrouwelijk worden omgegaan.

Meer informatie


Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening aanvragen

Wilt u schuldhulpverlening aanvragen? Dit kan via het digitale aanvraagformulier.

Meer informatie


Aanmelding preventief budgetbeheer door bewindvoerder

Met het  digitale aanmeldformulier preventief budgetbeheer kunt u uw cliënt aanmelden voor budgetbeheer.


Aanmelden volgen van een Budgetcursus

Met dit digitale formulier kunt u zich aanmelden voor de cursus 'Rondkomen met uw inkomen'. 


Wmo

Meldingsformulier Wmo

Heeft u ondersteuning nodig? Dan heeft u altijd eerst een gesprek met een Wmo consulent. Tijdens dit gesprek bespreekt de Wmo consulent uw situatie met u en welke ondersteuning of voorzieningen u nodig heeft. Met dit meldingsformulier vraagt u een gesprek aan.

Meer informatie


Reparatieverzoek Wmo voorziening
Wilt u een Wmo voorziening laten repareren? Dan kunt u via dit formulier een reparatieverzoek indienen. Wij betalen de meeste reparaties. Reparaties aan sportstoelen worden niet vergoed. De sociale dienst vergoedt geen reparaties die het gevolg zijn van het verkeerd gebruiken van de voorziening. Deze reparaties komen voor uw eigen rekening. Wilt u een reparatie aan een hulpmiddel van Welzorg, Medipoint of Meyra regelen? Neem dan rechtstreeks contact op met de leverancier.


Aanvragen vervangende Drechthopperpas
Bent u uw Drechthopperpas kwijt of is deze aan vervanging toe? U kunt direct een vervangende pas aanvragen via het aanvraagformulier. Aan een vervangende pas zijn geen extra kosten verbonden.

Meer informatie


Ik wil Wmo-fraude melden
Heeft u het idee dat iemand onterecht zorg ontvangt?  Of maakt u zelf gebruik van zorg en heeft u het idee dat de zorgaanbieder de zorg niet levert die u verwacht? Meld dit dan. 

Meer informatie


Overig

Aanvragen tegemoetkoming kinderopvang
U kunt via dit formulier een aanvraag doen voor een tegemoetkoming kinderopvang. 


Aanvragen studietoeslag

Studeert u en heeft u een arbeidsbeperking? Mogelijk heeft u dan recht op studietoeslag. U kunt via dit formulier een aanvraag doen voor studietoeslag.

Vragenformulier

Heeft u een vraag? Stel deze via het vragenformulier. U krijgt uiterlijk de volgende werkdag een reactie.


Digitaal verzenden documenten 
U kunt uw documenten digitaal verzenden via dit formulier. 

Let op! Nieuwe aanvragen gaan niet via dit formulier. Gebruik hiervoor een van de bovenstaande formulieren. 


Klachtenformulier

Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat de Sociale Dienst Drechtsteden u niet netjes behandeld heeft. U kunt dan een klacht bij ons indienen via het klachtenformulier.
Meer informatie


Formulier privacyrechten

Via dit formulier kunt aanspraak maken op uw privacyrechten. 

Meer informatie


Aanvragen Ik-doe-mee-premie

Voor inwoners in de Drechtsteden, die werkzaam zijn op een participatieplek of vrijwilligerswerk doen, is er de Ik-doe-mee-premie. Een premie van maximaal € 250,- per jaar. 

Meer informatie