Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Website

Home Bijstand Hoe vraag ik een uitkering aan? Check of u in aanmerking komt en vraag een gesprek aan

Check of u in aanmerking komt en vraag een gesprek aan

U doorloopt een vragenlijst en ziet dan meteen of u in aanmerking komt voor een uitkering van de sociale dienst. Komt u in aanmerking? Log dan in met uw DigiD en vraag een gesprek aan. Houd het DigiD van uw partner ook bij de hand.


> check of u in aanmerking komt en vraag een gesprek aan


niets invullen

Ik kan geen digitale aanvraag doen. Kan ik hulp krijgen?

Lukt het niet om de aanvraag digitaal te doen? Misschien kunt u iemand vragen om u te helpen. Digitaal aanvragen is namelijk de snelste manier.


Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen u helpen met het invullen van de digitale aanvraag.

Ik heb geen DigiD. Wat kan ik doen?

U kunt een DigiD aanvragen via de website www.digid.nl. Met een DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg.

DigiD machtigen

U kunt zelf een DigiD aanvragen, of dit laten doen door iemand die u vertrouwt. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een vrijwilliger van een hulporganisatie zijn. Aangezien uw DigiD privé is, wilt u deze wel geheim houden. Daarom is er DigiD Machtigen. Hiermee geeft u iemand anders toestemming om met zijn eigen DigiD uw overheidszaken namens u te regelen. U bepaalt zelf waarvoor u iemand machtigt en voor hoelang.


Lukt het u niet om een digitale aanvraag te doen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe gaat het gesprek?

U krijgt binnen 2 werkdagen via de mail een uitnodiging voor een gesprek. Het gesprek vindt plaats bij de Sociale Dienst Drechtsteden in Dordrecht. We bespreken samen uw situatie. We bekijken of u misschien in aanmerking komt voor andere voorzieningen zoals ww, alimentatie of studiefinanciering. Ook komt uw vermogen ter sprake.

Afhankelijk van uw situatie bespreken we het vervolgtraject:

  • U kunt werken

 U gaat intensief solliciteren. Uw contactpersoon bij de sociale dienst ondersteunt u hierbij. Kijkt u ook eens naar de sollicitatietips en voorbeeldbrieven.
Wij blijven u intensief begeleiden op uw weg naar werk en nodigen u regelmatig uit voor een voortgangsgesprek. Het is ook mogelijk dat wij u direct kunnen bemiddelen naar werk.
Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt voor u een periode van vier weken waarin u naast het vinden van werk ook onderzoekt of er opleidingsmogelijkheden zijn, zodat u studiefinanciering kunt aanvragen.

  • U kunt niet werken

Het kan ook zijn dat werk (tijdelijk) geen mogelijkheid voor u is. Dan bespreken wij met u de mogelijkheid om aan de slag te gaan op een participatieplek. Op een participatieplek doet u leuke en zinvolle activiteiten met behoud van uitkering.

Welke voorwaarden gelden voor een bijstandsuitkering?

U heeft recht op een bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Drechtsteden als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht
  • U woont rechtmatig in Nederland
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Er wordt ook gekeken naar het inkomen van huisgenoten. Dit heet de kostendelersnorm.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring
  • U bent ingeschreven als werkzoekende op werk.nl
  • Daarbij kijken we ook hoe goed uw Nederlands is. Dit staat in de Wet taaleis.

Wat is de kostendelersnorm?

Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Woont u met meerdere volwassenen in een huis, dan wordt u gekort op uw uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.

Hoeveel eigen vermogen mag ik hebben?

De waarde van uw bezittingen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Heeft u meer vermogen? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien en heeft u geen recht op bijstand. U moet dan eerst dit geld opmaken. Uw leefsituatie bepaalt wat u maximaal aan vermogen (spaargeld en bezittingen) mag hebben:

Leefsituatie  - maximaal toegestaan vermogen (normen 2024)

Gehuwd of samenwonend€ 15.150,00
Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar€ 15.150,00
Alleenstaand € 7.575,00

Telt een eigen huis mee?

Bezittingen zijn bijvoorbeeld spaargeld en aandelen. Maar ook dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis, bedrijfsgebouw of grond in het buitenland. Een eigen huis is ook onderdeel van uw vermogen. Daarom kijkt de sociale dienst ook hoeveel vermogen er in uw woning zit. We kijken hierbij naar de overwaarde van uw huis. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

Heb ik recht op een gehuwdenuitkering?

Met uw partner kunt u recht hebben op een gehuwdenuitkering. U heeft recht op deze uitkering als u in dezelfde woning verblijft en zorg draagt voor elkaar. Ook als u samenwoont, maar niet getrouwd bent, kunt u hier recht op hebben. Daarnaast kunt u ook recht hebben op een gehuwdenuitkering als u met iemand een gezamenlijke huishouding voert. U voert een gezamenlijke huishouding als u met een ander in dezelfde woning woont en voor elkaar zorgt. Zo kunt u bijvoorbeeld een gezamenlijke huishouding voeren met uw broer, zus, grootmoeder, neef of een vriend of vriendin.