Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info


Home Schulden Ik heb hoge schulden en kan zelf mijn geldzaken niet regelen

Ik heb hoge schulden en kan zelf mijn geldzaken niet regelen

Woont u in de Drechtsteden en heeft u te maken met hoge schulden? Dan kunnen wij u helpen met bewindvoering. Dit houdt in dat een bewindvoerder van de Sociale Dienst Drechtsteden uw financiën overneemt en uw inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht brengt. De bewindvoerder heeft namens u contact met instanties. En als uw financiële situatie weer langere tijd stabiel is, helpt de bewindvoerder met het zoeken naar een oplossing voor uw schulden.


Ik doe weer mee - ervaringsverhalen 

Edwin heeft hulp via bewindvoering gekregen. Bekijk de video hier


Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een maatregel om uw geldzaken te beschermen en misbruik van uw situatie te voorkomen. Een kantonrechter neemt op uw verzoek deze maatregel.

Het verzoek voor bewindvoering dient u zelf bij de kantonrechter in. De bewindvoerder van de Sociale Dienst Drechtsteden helpt u hierbij.

Beslist de kantonrechter dat u in aanmerking komt voor bewindvoering? Dan wordt de bewindvoerder van de sociale dienst de wettelijke vertegenwoordiger van al uw geldzaken die onder het bewind vallen. Als het bewind uitgesproken is, mag u niet meer zelfstandig beslissen over uw geldzaken.

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is er voor inwoners uit de Drechtsteden die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun geldzaken zelf te regelen. Dat kan gebeuren door lichamelijk of geestelijke problemen, maar ook door het hebben van hoge schulden.


Onze bewindvoering is er alleen voor schuldenbewind. Dit betekent dat alleen inwoners met zware schulden bewindvoering aan kunnen vragen.

Hoe vraag ik bewindvoering aan?

Woont u in de Drechtsteden en heeft u te maken met zware schulden? Dan kunt u zich via het digitale formulier 'aanvraag bewindvoering'  aanmelden voor een gesprek met een van onze bewindvoerders. Ook als u al klant bent bij ons kunt u zich via het digitale formulier aanmelden.

Het is de bedoeling dat u zelf de aanmelding doet. Rechtstreekse doorverwijzing door een consulent is niet mogelijk. 

Heeft u het formulier ingevuld en verzonden? Dan neemt onze bewindvoerder binnen 1 week telefonisch contact met u op voor een persoonlijk gesprek.


Eerste gesprek

Tijdens een oriëntatie gesprek bekijkt de bewindvoerder samen met u of we iets voor u kunnen betekenen in bewindvoering. Is dit het geval? Dan volgt er een tweede afspraak met u. Kan de bewindvoerder hierin niets voor u betekenen? Dan kijken we welke hulp wel op u van toepassing is en verwijzen we u door.


Tweede gesprek

In dit tweede  gesprek stelt u samen met de bewindvoerder een verzoekschrift op voor de kantonrechter.

Zitting/gesprek bij kantonrechter

De kantonrechter nodigt u en de bewindvoerder uit voor een gesprek. In dit gesprek beslist de kantonrechter of u definitief in aanmerking komt voor bewindvoering.

Wat doet de bewindvoerder voor mij?

De bewindvoerder neemt alle geldzaken van u over en heeft namens u contact met instanties. Verder doet de bewindvoerder de jaarlijkse belastingaangifte over uw belastbaar inkomen uit werk en woning en vraagt voor u eventuele toeslagen en kwijtschelding aan. Als uw financiële situatie weer langere tijd stabiel is, helpt de bewindvoerder met het zoeken naar een oplossing voor uw schulden.

Is bewindvoering vrijwillig?

U dient zelf een verzoek in voor bewindvoering. Daarom is de aanvraag vrijwillig. Als het bewind is uitgesproken, kunt u niet zomaar stoppen met de bewindvoering. Wilt u dat het bewind stopt? Dan gaat dit ook weer via een verzoek bij de kantonrechter.

Lost een bewindvoerder mijn schulden op?

Onze belangrijkste taak is het stabiel maken van uw geldzaken. De bewindvoerder zorgt ervoor dat uw vaste lasten zoveel mogelijk betaald worden, dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn en dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Als uw financiële situatie weer langere tijd stabiel is, helpen we met het zoeken naar een oplossing voor uw schulden.

Voor wie werkt een bewindvoerder?

De bewindvoerder is uw wettelijke vertegenwoordiger en werkt dus in uw belang.

Wordt een bewindvoerder gecontroleerd?

Onze bewindvoerders voldoen aan opleidings-en kwaliteitseisen. Zij worden jaarlijks door de rechtbank en de branchevereniging gecontroleerd. Naast deze controle houdt de rechtbank ook toezicht op de dossiers van klanten door de jaarlijkse rekening en verantwoording.

Wat als ik niet tevreden ben over de bewindvoering?

Als u niet tevreden bent over de bewindvoering van de Sociale Dienst Drechtsteden, kunt u een klacht bij ons indienen. Er zijn regels over hoe dit in zijn werk gaat. Deze regels krijgt u mee tijdens het eerste gesprek.

U kunt uw klacht via de website, per e-mail of brief indienen. Wij handelen de klacht af volgens de regels. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de kantonrechter die de bewindvoering uitsprak. De kantonrechter vraagt u en ons dan om de klacht in een zitting te bespreken. De kantonrechter beslist over het vervolg.

Hoe lang duurt het bewind?

Er zit geen tijd aan hoe lang het bewind duurt. De bewindvoerder moet iedere vijf jaar bij de kantonrechter aangeven of het bewind nog door moet blijven gaan. Als de problemen opgelost zijn of er andere mogelijkheden zijn wordt er gekeken of het bewind eerder gestopt kan worden.

Werkt de bewindvoerder van de Sociale Dienst Drechtsteden anders dan andere bewindvoerders?

Onze bewindvoering is er alleen voor schuldenbewind. Dit betekent dat alleen inwoners met zware schulden bewindvoering aan kunnen vragen. Voor bewindvoering bij de Sociale Dienst Drechtsteden betaalt u hetzelfde tarief als bij een ander bewindvoerderskantoor. Als u een minimum inkomen heeft, vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand voor de kosten aan.


Let op! Door een storing is onze klantenservice tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. We informeren u als er een oplossing is. Onze excuses voor het ongemak.