Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Het boekje 'Stress-sensitief werken in Dordrecht en de Drechtsteden', een inspiratiebron voor professionals in het sociaal domein

Het boekje 'Stress-sensitief werken in Dordrecht en de Drechtsteden', een inspiratiebron voor professionals in het sociaal domein

Op 12 april 2023 presenteerde de projectgroep Schouders Onder Stress (SOS) met trots het boekje 'Stress-sensitief werken in Dordrecht en de Drechtsteden' Het eerste exemplaar werd in een feestelijke interactieve bijeenkomst overhandigd aan de Dordtse wethouder Peter Heijkoop en andere betrokkenen. 


De wetenschap geeft aan dat geldzorgen en stress een grote invloed heeft op mensen. Het belangrijkste gegeven is dat ze meer bij de dag gaan leven en ze het moeilijk vinden zaken te regelen die helpen om grip te krijgen op het leven. Met die inzichten in het achterhoofd ging in 2019 het project SOS van start.  Het project was - in opdracht van de gemeente Dordrecht - een integrale samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en de Sociaal Wijkteams in Dordrecht. Met als doel van het project was een integrale werkwijze ontwikkelen die (beter) aansluit bij de leefwereld van alleenstaande ouders die langdurige geldzorgen hebben. Het belangrijkste uitgangspunt van project SOS is dat de inwoner de regie heeft over de prioriteiten en het tempo van de oplossingsrichtingen. 


Overhandigen van het boekje 

Tijdens de bijeenkomst van 12 april vertelden zowel deelnemers als professionals over het project SOS. Ze deelden hun ervaring en wat de meerwaarde is van stress-sensitief werken.  Een van de deelnemers verwoordt wat voor haar het verschil heeft gemaakt: "Ik kwam niet meer op de afspraken omdat ik mij niet serieus genomen voelde. Het gekke was dat niemand dacht: waar is deze mevrouw gebleven? Ik voelde mij een nummer. Bij het project heb ik dat anders ervaren omdat ik mij als een mens behandeld voelde. Ik ervaarde dat ik fouten mocht maken en dan ik nog steeds werd geholpen."


Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is het boekje 'Stress-sensitief werken in Dordrecht en Drechtsteden' uitgereikt aan Peter Heijkoop (Wethouder Armoede en Schulden van Dordrecht), Michel van der Vlies (Manager MeeVivenz), David van Maanen (Directeur Sociale Dienst Drechtsteden) en Gemma Smit (Programmamanager Armoede en schulden). 


Peter Heijkoop, die ook het voorwoord in het boekje schreef, zet zich zowel lokaal, regionaal als landelijk in voor inwoners die leven in stressvolle situaties. "Veel van onze inwoners hebben dag in dag uit te maken met geldzorgen. En daardoor worstelen met hun bestaanszekerheid. Een betaalbare woning, eten in de koelkast, de kachel aan kunnen zetten; dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend meer. Daarom is het belangrijk dat wij deze groep inwoners ondersteunen. Dit boekje draagt bij aan een hopelijk vanzelfsprekende manier om met kwetsbare inwoners om te gaan."


Inspiratiebron en praktische handvatten

In het boekje 'Stress-sensitief werken in Dordrecht en de Drechtsteden' is de werkwijze van project SOS omschreven. Het boekje is een inspiratiebron en geeft praktische handvatten voor professionals die werken in het sociaal domein. Uit de resultaten die door het projectteam behaald zijn blijkt dat inwoners zelfredzamer zijn doordat zij minder stress ervaren en strategie├źn hebben ontwikkeld om met stress die het leven met zich meebrengt om te gaan. Zo vertelt een deelnemer dat zij veel heeft bereikt tijdens het project en dat zij beter met de stress die het leven met zich meebrengt om kan gaan. "Ik heb een baan met een opleiding gevonden, geen schulden meer en ben erkend als gedupeerde van de toeslag affaire. Op dit moment speelt er veel in mijn leven waar ik stress door ervaar. Ik ben nu milder voor mijzelf en begrijp wat er gebeurd. Ik kan tegen mijzelf zeggen: Je hebt er niets aan kunnen doen om het te voorkomen en doet er alles aan om het op te lossen."


Visuele hulpmiddelen voor het gesprek 

Naast de werkwijze heeft het project ook visuele hulpinstrumenten zowel voor deelnemers als voor professionals (door)ontwikkeld. Deze instrumenten geven praktische handvatten aan professionals bij het voorbereiden en voeren van stress-sensitieve gesprekken met inwoners. Verder nodigt het inwoners nadrukkelijk uit om, vanuit zijn of haar eigen visie, actief na te denken over de huidige situatie en wensen voor de toekomstige situatie en geeft het inzicht in wat de gevolgen van langdurige stress zijn in zijn of haar persoonlijke situatie. Een professional geeft aan: "Ik merk als professional dat ik gelijkwaardig in contact sta met een deelnemer en dat zij daardoor sneller in actie komen en stapsgewijs aan doelen werken. Door het gebruik van de instrumenten heb ik zowel het doel van het voorliggende gesprek als het doel van de deelnemer op langer termijn voor ogen. Hierdoor kunnen de deelnemer en ik tijdens het gesprek makkelijker hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden."


Afbeelding: voorkant van het boekje 'Stress-sensitief werken in Dordrecht en de Drechtsteden'.


voorkant boekje stress-sensitief werken


Dit persbericht is in opdracht van de gemeente Dordrecht, De Sociale Dienst Drechtsteden en MEEVivenz opgesteld door het project Schouder Onder Stress en verstuurd door de Sociale Dienst Drechtsteden.


logo sociale dienst drechtstedenlogo meevivenzlogo gemeente dordrecht