Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Wet Inburgering 2021 vanaf 1 januari 2022

Wet Inburgering 2021 vanaf 1 januari 2022

Wet inburgering 2021

Vanaf 1 januari 2022 geldt de Wet inburgering 2021. In de nieuwe wet worden inburgeraars beter ondersteund in hun inburgering, krijgen ze hulp om hun woongemeente goed te leren kennen en wordt er meer maatwerk ingezet. 


In de Drechtsteden ligt de regie op inburgering bij de 7 gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht). Sociale Dienst Drechtsteden voert uit.


Over de nieuwe wet

De Wet inburgering 2021 heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat gemeenten de regie krijgen op inburgering. Vanaf de koppeling door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) van de inburgeringsplichtige aan de gemeente.


Inburgeren, voor wie is het?

Inburgeren is verplicht voor degene die:

  • Geen Nederlandse nationaliteit heeft.
  • Uit een land komt buiten de Europese Unie (uitgezonderd: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland).
  • Tussen de 16 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd is.
  • Minder dan 8 jaar in Nederland in Nederland woonde toen hij/zij leerplichtig was.


Inburgeren, hoe werkt dat?

Inburgeren is erop gericht om statushouders en gezinsmigranten de Nederlandse taal te leren, om te weten hoe Nederlanders wonen, werken en leven én om werk te vinden. De regie ligt hierbij bij de 7 Drechtsteden gemeenten; de Sociale Dienst Drechtsteden voert uit. Bij de inburgering wordt samengewerkt met verschillende samenwerkingspartners. Denk hierbij aan: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Divosa, Maatschappelijke begeleiding, sociaal wijkteams, Stichting Vluchtelingenwerk, taalaanbieders en VNG.


Onderstaande brengt de klantreizen van statushouders en gezinsmigranten overzichtelijk in beeld:

1. PDF-bestandKlantreis 'Van statushouder naar Drechtsteden burger'.

2. PDF-bestandKlantreis 'Inburgeren voor gezinsmigranten in de Drechtsteden'.


Overige informatie

Op verschillende websites is nog meer informatie te vinden over inburgeren in Nederland:

- Website Rijksoverheid.

- Website inburgeren.nl.