Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Sociaal Leenfonds helpt inwoners uit de Drechtsteden met beginnende schulden

Sociaal Leenfonds helpt inwoners uit de Drechtsteden met beginnende schulden

Sociaal Leenfonds

Inwoners met betalingsachterstanden of noodzakelijke kosten die zij even niet kunnen dragen, kunnen vanaf 1 april 2022 gebruikmaken van het Sociaal Leenfonds. Deze regeling van Stichting Urgente Noden Drechtsteden, gebaseerd op een landelijk initiatief, is bedoeld om inwoners in een vroeg stadium met hun geldzorgen te helpen om zo verdere problematische schulden te voorkomen.


Waarom een Sociaal Leenfonds?

Eén van de speerpunten van het beleidsplan schuldhulpverlening 'SamenWerken aan nieuw perspectief' is het wegnemen van blokkades voor bestaanszekerheid. Een concrete actie uit het beleidsplan is het opstarten van een Sociaal Leenfonds. Peter Heijkoop, regionaal voorzitter sociaal domein: "We zijn blij dat we met het Sociaal Leenfonds inwoners in een vroeg stadium kunnen helpen bij hun betalingsachterstanden of financiële problemen. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen bestaanszekerheid heeft en het Sociaal Leenfonds biedt nieuw perspectief voor de inwoners van de Drechtsteden met geldzorgen."


Werkwijze Drechtsteden

Via het Sociaal Leenfonds kunnen renteloze leningen verstrekt worden voor bijvoorbeeld betalingsachterstanden. Het gaat om leningen met een bedrag van maximaal €1750 voor alleenstaanden en €2500 voor een gezin, voor een periode van maximaal 3 jaar. Het maandelijkse aflossingsbedrag is afhankelijk van de afloscapaciteit van de inwoner. Hulpverleners kunnen voor hun cliënten binnen de Drechtsteden de renteloze lening aanvragen. 


Meerwaarde van de samenwerking 

Stichting Urgente Noden Drechtsteden werkt voor de aanvragen en toekenningen samen met de vrijwillige schuldhulporganisaties, sociaal wijkteams bewindvoerders en andere maatschappelijke organisaties. De verbinding met de lokale samenwerkingspartners is belangrijk omdat hierdoor vroegtijdige signalering en verdere hulpverlening gewaarborgd is.Bent u benieuwd naar de informatie over de eenmalige energietoeslag? Daarover leest u hier meer over: Eenmalige energietoeslag voor huishoudens in de Drechtsteden.
Let op! Door een storing is onze klantenservice tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. We informeren u als er een oplossing is. Onze excuses voor het ongemak.