Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Samenwerking Drechtwerk en Sociale Dienst Drechtsteden gaat nieuwe fase in

Samenwerking Drechtwerk en Sociale Dienst Drechtsteden gaat nieuwe fase in

De Drechtstedengemeenten willen meer kansen om inwoners op weg te helpen naar een passende baan waar ze voor lange tijd met plezier aan de slag kunnen. Daarom zijn er plannen om Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden nog meer te laten samenwerken onder één bestuurlijke aansturing. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat iedereen in de Drechtsteden op zijn of haar manier zelfstandig en volwaardig kan meedoen in de samenleving.


Drechtwerk en de sociale dienst zetten zich beiden in voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen zij ieder op hun eigen manier. Peter Heijkoop, regionaal voorzitter sociaal domein: "De sociale dienst ondersteunt inwoners bij het vinden en behouden van werk. Drechtwerk biedt inwoners werkplekken met de nodige begeleiding door middel van detachering of in een van haar werkbedrijven aan. Door nog meer samen te werken kunnen de organisaties gebruikmaken van elkaars expertise, infrastructuur en netwerk. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor inwoners. Zoals hulp bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en passende begeleiding waardoor zij het voor hen hoogst haalbare doel kunnen behalen."

Meer slagkracht en ontwikkelmogelijkheden

Over intensiever samenwerken is de afgelopen jaren vaker gesproken, maar het was lange tijd nog niet uitvoerbaar. Met de oprichting van het samenwerkingsverband gemeenschappelijke regeling Sociaal, waarin de zeven Drechtstedengemeenten en sociale dienst samenwerken, zijn meer mogelijkheden ontstaan. Door Drechtwerk ook onderdeel te laten zijn van deze gemeenschappelijke regeling, kan worden samengewerkt onder één bestuurlijke aansturing. Hierdoor kunnen de voordelen van de verbinding in slagkracht zo goed mogelijk worden benut. Ook in de verbinding met lokale partijen die zich inzetten voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ontstaan door de samenwerking meer mogelijkheden om de dienstverlening te intensiveren. Binnen dit samenwerkingsverband behouden beide organisaties hun eigen merk en identiteit.  

Zorgvuldige omgang met medewerkers

Deze volgende stap in de samenwerking heeft geen gevolgen voor de medewerkers van Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden. Jacques Thielen, directeur Drechtwerk: “Voor de medewerkers van Drechtwerk kunnen we ons voorstellen dat zij dit toch spannend vinden. Zij behouden alle zekerheden die zij nu ook hebben en de samenwerking biedt hen zelfs extra ontwikkelmogelijkheden. We hebben veel aandacht voor zorgvuldige communicatie en transparante besluitvorming waar wij hen goed bij zullen betrekken.”  

Wat betreft het besluitvormingsproces hebben de besturen van Drechtwerk en de gemeenschappelijke regeling Sociaal positief geadviseerd aan de colleges B&W van de zeven gemeenten om een principebesluit te nemen. Dit besluit wordt de komende tijd verder uitgewerkt zodat deze nieuwe vorm van samenwerken naar verwachting begin 2023 van start kan gaan. In het proces daarnaartoe worden gemeenteraden nadrukkelijk betrokken.