Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Vrouw bezig met administratie

Home Energie informatie Zwijndrecht

Energietoeslag gemeente Zwijndrecht

Bent u inwoner van gemeente Zwijndrecht, dan heeft u misschien recht op de energietoeslag 2023. Klik hieronder specifieke informatie over de energietoeslag 2023 in uw gemeente.

Voor wie?

De energietoeslag 2023 is bedoeld voor inwoners van de gemeente Zwijndrecht met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en een laag vermogen.


- Inwoners, waarvan bekend is dat zij aan de voorwaarden voldoen, ontvangen het 1e gedeelte van de energietoeslag 2023 automatisch op 27 november 2023 en 8 december (= ambtshalve uitkering). Zie ook de informatie bij het kopje 'Datum ambtshalve uitkering energietoeslag 2023'. Zij krijgen een brief met meer informatie. Deze inwoners hoeven geen aanvraag energietoeslag 2023 in te dienen.


- Inwoners die de energietoeslag 2023 niet automatisch ontvangen, kunnen vanaf 11 december de energietoeslag 2023 (digitaal) aanvragen. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden van de energietoeslag 2023.

Hoogte energietoeslag 2023

Gemeente Zwijndrecht kiest ervoor om de energietoeslag aan twee verschillende typen huishoudens uit te keren:

- Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) bedraagt de energietoeslag 2023: € 900, uitbetaald in twee gelijke delen van € 450,-.

- Voor huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) bedraagt de energietoeslag 2023: € 450,-, uitbetaald in twee gelijke delen van € 225,-.


Gemeente Zwijndrecht heeft eerder in 2023 besloten om een deel van het budget van de energietoeslag 2023 in te zetten voor een verhoging van de energietoeslag van 2022. Daarom ontvingen huishoudens, die de energietoeslag 2022 hebben gekregen, in het voorjaar van 2023 een nabetaling. Ook hierbij werd door de gemeente Zwijndrecht een onderverdeling gemaakt naar verschillende huishoudens:

- Huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) ontvingen € 400,-.

- Huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) ontvingen € 200,-. 

Datum ambtshalve uitkering energietoeslag 2023

Gemeente Zwijndrecht kiest ervoor om het 1e gedeelte van de energietoeslag 2023 op 27 november 2023* en 8 december** uit te keren. Dit gaat om € 450,- voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). En het gaat om het gedeelte van € 225,- voor huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). 


* Aan de groep inwoners van de gemeente Zwijndrecht die recent een bijstandsuitkering, Persoonlijk minimabudget (PMB) of bijzondere bijstand hebben ontvangen, wordt op 27 november 2023 het eerste gedeelte van de energietoeslag (resp. € 450,- en € 225,-) uitgekeerd.


** De groep inwoners van de gemeente Zwijndrecht, waarvan het inkomen en vermogen eerst moet worden gecheckt door het Inlichtingenbureau, ontvangen op 8 december 2023 het eerste gedeelte van de energietoeslag (resp. € 450,- en € 225,-). 


Beide genoemde groepen inwoners ontvangen in april 2024 het tweede gedeelte. Dit gaat om € 450,- voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). En het gaat om het gedeelte van € 225,- voor huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). 

Vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag 2023? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Zwijndrecht, via: 14 078.