Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Vrouw bezig met administratie

Home Energie informatie Dordrecht

Energietoeslag gemeente Dordrecht

Bent u inwoner van gemeente Dordrecht, dan heeft u misschien recht op de Energietoeslag 2023. Klik hieronder specifieke informatie over de Energietoeslag 2023 in uw gemeente.

Voor wie?

De Energietoeslag 2023 is bedoeld voor inwoners van de gemeente Dordrecht met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en een laag vermogen.


- Inwoners, waarvan bekend is dat zij aan de voorwaarden voldoen, ontvingen de Energietoeslag 2023 automatisch op 1 november 2023 of 8 december 2023 (= ambtshalve uitkering). Zie ook de informatie bij het kopje 'Datum ambtshalve uitkering Energietoeslag 2023'. Zij hebben een brief met meer informatie gekregen. Deze inwoners hoeven geen aanvraag Energietoeslag 2023 in te dienen.


- Inwoners die de Energietoeslag 2023 niet automatisch ontvangen, kunnen de Energietoeslag 2023 tot en met 31 maart 2024 (digitaal) aanvragen. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden van de Energietoeslag 2023.


Hoogte Energietoeslag 2023

Gemeente Dordrecht kiest ervoor om € 900,- uit te keren. Dit bedrag wordt in twee gedeelten uitgekeerd, een keer € 410,- en een keer € 490,-.


Gemeente Dordrecht heeft eerder in 2023 besloten om een deel van het budget van de Energietoeslag 2023 in te zetten voor een verhoging van de energietoeslag van 2022. Daarom ontvingen huishoudens, die de Energietoeslag 2022 hebben gekregen, in het voorjaar van 2023 een nabetaling van € 400,-. 

Datum ambtshalve uitkering Energietoeslag 2023

Gemeente Dordrecht kiest ervoor om de Energietoeslag 2023 van € 900,- in 2 bedragen uit te keren. De data van de ambtshalve uitkeringen zijn:


Aan de groep inwoners van de gemeente Dordrecht die recent een bijstandsuitkering, Persoonlijk minimabudget (PMB) of bijzondere bijstand hebben ontvangen, is op 1 november 2023 het eerste gedeelte van de energietoeslag (€ 410,-) uitgekeerd.


De groep inwoners van de gemeente Dordrecht, waarvan het inkomen en vermogen moest worden gecheckt door het Inlichtingenbureau, ontvingen op 8 december 2023 het eerste gedeelte van de energietoeslag (€ 410,-). 


Beide genoemde groepen inwoners ontvangen op 8 april 2024 het tweede gedeelte (nog eens € 490,-).

Vragen?

Heeft u vragen over de Energietoeslag 2023? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Dordrecht, via: 14 078.