Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Herstelgerichte ondersteuning - Wmo.

Home Wmo Herstelgerichte ondersteuning

Herstelgerichte ondersteuning


Herstelgerichte ondersteuning is een manier om te werken aan herstel van zelfredzaamheid en iemand zo onafhankelijk mogelijk te maken van ondersteuning. Het zo lang mogelijk uitvoeren van taken in het huishouden helpt om langer fit en zelfstandig te blijven.


De aanpak richt zich op het in beweging komen van ouderen. Het bestaat uit snelheid- en wendbaarheidstraining, functionele activiteiten (ADL), balans, reactiesnelheid en (explosieve) krachttraining. Door de inzet van gerichte fysiotherapie wordt er voor langere periode gewerkt aan het versterken van de explosieve spierkracht. Deze spierkracht is bij uitstek nodig bij het uitvoeren van bijvoorbeeld dagelijkse (huishoudelijke) taken. Dit wordt ook wel taakfitheid en prestatie gerelateerde fitheid genoemd. Daarmee kunnen deelnemers ook langer zelfstandig activiteiten uitvoeren zoals op de fiets naar het dorp of leuke activiteiten met kleinkinderen ondernemen.

1. Wat is herstelgerichte ondersteuning?

Herstelgerichte ondersteuning (of Powerful Ageing) is een persoonlijke interventie voor ouderen. Volledig gericht op de activiteiten die u wilt doen in úw dagelijkse leven. Zodat u langer fysiek zelfredzaam bent en kunt (blijven) meedoen in de maatschappij. 

2. Waar bestaat herstelgerichte ondersteuning uit?

De aanpak richt zich op het in beweging komen van ouderen. Het bestaat uit snelheid- en wendbaarheidstraining, functionele activiteiten (ADL), balans, reactiesnelheid en (explosieve) krachttraining. Door de inzet van gerichte fysiotherapie wordt er voor langere periode gewerkt aan het versterken van de explosieve spierkracht. Deze spierkracht is bij uitstek nodig bij het uitvoeren van bijvoorbeeld dagelijkse (huishoudelijke) taken. Dit wordt ook wel taakfitheid en prestatie gerelateerde fitheid genoemd. Daarmee kunnen deelnemers ook langer zelfstandig activiteiten uitvoeren zoals op de fiets naar het dorp of leuke activiteiten met kleinkinderen ondernemen.

4. Wie kan gebruikmaken van herstelgerichte ondersteuning?

In eerste instantie richt de pilot zich op inwoners die woonachtig zijn in Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht. Gemeente Dordrecht sluit vooralsnog niet aan. Het gaat hierbij om inwoners van een van de genoemde gemeenten in de Drechtsteden die voor de eerste keer een melding doen voor huishoudelijke ondersteuning, een traplift en/of een scootmobiel. Deze doelgroep kan in de toekomst worden uitgebreid.

5. Is herstelgerichte ondersteuning voor alle inwoners in de Drechtsteden?

Nee. Inwoners die aan een of meerdere onderstaande criteria voldoen komen niet in aanmerking voor herstelgerichte ondersteuning:


Leeftijd 

 • Jonger dan 55 jaar. 

Aandoening

 • Acute aandoening: waardoor bewegen op dit moment niet kan of mag (denk aan een breuk, visusproblematiek).
 • Revalidatietraject: als een inwoner een dergelijk traject volgt na een operatie of acute klacht (denk aan revalidatie na hartoperatie of een nieuwe heup/knie).
 • Terminale fase van een aandoening.
 • Centraal Neurologische Aandoening: als zich dit in een stadium bevindt dat een specifieke aanpak is vereist of het niet veilig is om in een groep te sporten (denk aan een herseninfarct/hersenbloeding, MS, ziekte van Parkinson, hersentumoren, TIA, dementie). 

Niet veilig in een groep kunnen sporten in een groep als gevolg van

 • Verlies van geheugen (dementie, hersenaandoening).
 • Afgelopen 14 dagen 3 keer of meer gevallen door duizeligheidsklachten.
 • Uitvalverschijnselen in een ledemaat, waardoor zelfstandig lopen niet veilig is.
 • Psychische- of verslavingsproblematiek.
 • Het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal om instructies te kunnen volgen. 

Gezinssamenstelling (bij huishoudelijke ondersteuning)

 • Inwonende partner die kan participeren.
 • Inwonend kind ouder dan 18 jaar die kan participeren. 


6. Hoe ziet de herstelgerichte ondersteuning eruit?

De herstelgerichte ondersteuning bestaat uit een trainingsprogramma van 14 weken, waarin 2x per week getraind wordt in kleine groepjes van 6 á 8 personen. De trainingen duren 40-50 minuten en worden gegeven bij een aangesloten lokale fysiotherapiepraktijk. De trainingen zijn, ondanks dat het in groepsverband plaatsvindt, wel gericht op het individu. Ieder individu heeft namelijk zijn eigen motivatie om deel te nemen en ook zijn eigen trainingsprogramma. Denk hierbij aan het (weer) met de kleinkinderen kunnen spelen, naar de bingo gaan of bij hun sociaal netwerk op bezoek. Naast dat men zelf de huishoudelijke taken kan blijven uitvoeren. 


Tijdens deze 14 weken is er veel contact over de trainingen tussen de fysiotherapeut, die de trainingen geeft, en medewerkers van HRC. Als er deelnemers zijn met extra vragen dan zorgen zij dat er iemand van HRC bij de training is om nog het extra stukje begeleiding te geven. Dit trainingsprogramma van 14 weken wordt ook weer afgesloten met een meting en advies over het fysiek functioneren door HRC. Na deze periode wordt de aanpak in iets groter groepsverband van 12 á 15 personen voortgezet in een borgingsjaar, gericht op het behouden van de verworven vaardigheden. Vervolgens kan de borging verlengd worden met nog een (of meerdere) jaar (jaren), voor verdere training en coaching van de inwoner.


7. Betaal ik een eigen bijdrage voor herstelgerichte ondersteuning?

Ja. U betaalt voor deze voorziening een eigen bijdrage. Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage. U ontvangt hiervoor een factuur van het CAK.

Heeft u een meerpersoonshuishouden (gehuwd/samenwonend) en bent u onder de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.