Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrieven samenwerkingspartners

 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners / coronavirus

  U ontvangt deze speciale nieuwsbrief omdat u als samenwerkingspartner met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) verbonden bent. We vinden het belangrijk om u te informeren over alle ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus. Hieronder een bericht van David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Beste samenwerkingspartner,   We leven met elkaar in een bijzondere bewogen tijd. Dat het coronavirus impact heeft op onze hele samenleving ontgaat niemand meer. Tegelijkertijd is het bijzonder om te zien welke positieve (maatschappelijke) effecten dit ook teweeg brengt. En is het enorm te waarderen dat er inmiddels een coulanceregeling is die aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte bieden zodat zij zich maximaal kunnen blijven inzetten voor de kwetsbare inwoners van de Drechtsteden.   De dienstverlening van de Sociale Dienst Drechtsteden hebben we in korte tijd voor een deel anders ingericht. In deze nieuwsbrief, die vooral gericht is op de gevolgen van het coronavirus, nemen we jullie mee in de laatste stand van zaken van de maatregelen in onze dienstverlening, over de knelpunten die onze klanten ervaren en over de aanpak hiervan.   Met elkaar realiseren we ontzettend mooie alternatieven en initiatieven, daar mogen we trots op zijn! Ik hoop jullie snel weer live te mogen ontmoeten, zodat we al deze ervaringen kunnen delen en elkaar hiermee kunnen inspireren.   Voor nu: zorg goed voor jezelf en vo

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2019

  In deze nieuwsbrief: Vooraankondiging Algemene informatiebijeenkomst - nieuwe editie wmo-krant - betaling aan dak- en thuislozen - Schuldhulpverlener van het jaar 2019 - SDD Doet 2019 - Winnaars van de Social Impact Award - terugblik netwerk- en inspiratiebijeenkomst - Regionale visie sociaal domein Drechtsteden

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners september 2019

  In deze nieuwsbrief: SDD Doet! 2019 - Save the Date / Netwerk- en inspiratiebijeenkomst - Inkomstenverrekening en de Surplus methode - Code VVR - Regionale visie sociaal domein ontwikkelingen - Social Impact Award 2019

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners mei 2019

  In deze nieuwsbrief: Open Coffee/netwerkbijeenkomst  -  Wijziging individuele studietoeslag voor mensen met een beperking - Wijkhopper van start - Samenvoeging afdelingen Wmo A en Wmo B - Wijziging inloopuren Adviseurs Geldzaken SDD  - Terugblik Zorgaanbiedersmarkt 14 mei 2019 - Regionale visie sociaal domein - Wet vereenvoudiging beslagvrije voet - Schuldhulpverlening en Preventief Budgetbeheer digitale formulieren - Workshop Schuldhulpverlening

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners maart 2019

  In deze nieuwsbrief: Terugblik op informatiebijeenkomst samenwerkingspartners 2019 -  Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein - Samenwerking met gemeente Sliedrecht: actief op zoek naar inwoners met betalingsachterstand - PERSPCT geeft werkzoekenden uitzicht op een succesvolle toekomst

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2018

  In deze nieuwsbrief: Evaluatie Open Coffee - Vooraankondiging algemene informatiebijeenkomst 2019 - Collectieve zorgverzekering 2019 - Terugblik SDD Doet 2018 - Social Impact Awards - Matchmakers - Eigen bijdrage Wmo-voorziening 2019 - Verantwoordingsvrij bedrag PGB 2019 - SMI naar gemeente - Eigen bijdrage Drechthopper verandert - Regionale visie op sociaal domein Drechtsteden - Taalaanbieders Wet Educatie & Beroepsonderwijs

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners september 2018

  In deze nieuwsbrief: Informatie Open Coffee - Vooraankondiging algemene informatiebijeenkomst 2019 - Project Bronheffing - Social Impact Award 2018 - Budgetcursus - Wmo meldingsformulier - Verruiming openingstijden Klantenservice  - Vragenformulier - Verhoging Jongerennorm

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners juni 2018

  In deze nieuwsbrief: Digitale aanvragen een succes - David van Maanen nieuwe directeur Sociale Dienst Drechtsteden - Animatie beschermd wonen - Geldplan 'Kom uit de geldzorgen' - Privacyverklaring

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2017

  In deze nieuwsbrief o.a.: Uitnodiging informatiebijeenkomst samenwerkingspartners - Wmo-klantkrant - Nieuwe ontvangstruimte - Zorgverzekering Drechtsteden - Wijziging eigen bijdrage - De Financieel Specialist - Loket Hardinxveld-Giessendam - Werkinstrumenten - Wijziging maatregelenbeleid - Stichting Leergeld - Wijziging persoonlijk minimabudget

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners oktober 2017

  In deze nieuwsbrief: Gemeente Hardinxveld-Giessendam sluit aan bij de Drechtsteden - verbouwing Werkplein - Rekenhulp eigen bijdrage Wmo - Borrel samenwerkingspartners - Verandering inkomstenverrekening - Sneller verwerken doelgroepaanvragen - Extra hulp bij zware schulden

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners juni 2017

  In deze nieuwsbrief: Digitale aanvragen uitkering en bijzondere bijstand - Geldplan voor inwoners met financiële problemen - Samenwerkingsoverleggen - Telefonische bereikbaarheid

   
 • Nieuwsbrief voor ketenpartners - maart 2017

  In deze nieuwsbrief: Samen werken aan zelfstandigheid - Intakegesprekken schuldhulpverlening op locatie - Vergroten financiële zelfredzaamheid met startpunt geldzaken - Pilot beschermd thuis - Route B

   
 • Nieuws voor ketenpartners - december 2016

  In deze nieuwsbrief: Aanmelden bij schuldhulpverlening - nieuwe arrangementen: individuele begeleiding 4 en uitstroomarrangement beschermd wonen - samen investeren in participeren - dienstencheques ook in 2017 - Zorgverzekering Drechtsteden - SMS-kinderfonds.

   
 • Nieuws voor ketenpartners - oktober 2016

  Alstublieft, dit is de eerste nieuwsbrief van de Sociale Dienst Drechtsteden voor ketenpartners. Met deze nieuwsbrief willen we u iedere 2 maanden informeren over nieuwe regelingen, veranderingen en beleidsontwikkelingen. We hopen u zo voldoende op te hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Heeft u suggesties voor verbetering? Wij horen het graag! Zodat we samen inwoners van de Drechtsteden die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk, inkomen en zorg nog beter kunnen helpen.