Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrieven samenwerkingspartners

 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners maart 2019

  In deze nieuwsbrief: Terugblik op informatiebijeenkomst samenwerkingspartners 2019 -  Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein - Samenwerking met gemeente Sliedrecht: actief op zoek naar inwoners met betalingsachterstand - PERSPCT geeft werkzoekenden uitzicht op een succesvolle toekomst

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2018

  In deze nieuwsbrief: Evaluatie Open Coffee - Vooraankondiging algemene informatiebijeenkomst 2019 - Collectieve zorgverzekering 2019 - Terugblik SDD Doet 2018 - Social Impact Awards - Matchmakers - Eigen bijdrage Wmo-voorziening 2019 - Verantwoordingsvrij bedrag PGB 2019 - SMI naar gemeente - Eigen bijdrage Drechthopper verandert - Regionale visie op sociaal domein Drechtsteden - Taalaanbieders Wet Educatie & Beroepsonderwijs

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners september 2018

  In deze nieuwsbrief: Informatie Open Coffee - Vooraankondiging algemene informatiebijeenkomst 2019 - Project Bronheffing - Social Impact Award 2018 - Budgetcursus - Wmo meldingsformulier - Verruiming openingstijden Klantenservice  - Vragenformulier - Verhoging Jongerennorm

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners juni 2018

  In deze nieuwsbrief: Digitale aanvragen een succes - David van Maanen nieuwe directeur Sociale Dienst Drechtsteden - Animatie beschermd wonen - Geldplan 'Kom uit de geldzorgen' - Privacyverklaring

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2017

  In deze nieuwsbrief o.a.: Uitnodiging informatiebijeenkomst samenwerkingspartners - Wmo-klantkrant - Nieuwe ontvangstruimte - Zorgverzekering Drechtsteden - Wijziging eigen bijdrage - De Financieel Specialist - Loket Hardinxveld-Giessendam - Werkinstrumenten - Wijziging maatregelenbeleid - Stichting Leergeld - Wijziging persoonlijk minimabudget

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners oktober 2017

  In deze nieuwsbrief: Gemeente Hardinxveld-Giessendam sluit aan bij de Drechtsteden - verbouwing Werkplein - Rekenhulp eigen bijdrage Wmo - Borrel samenwerkingspartners - Verandering inkomstenverrekening - Sneller verwerken doelgroepaanvragen - Extra hulp bij zware schulden

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners juni 2017

  In deze nieuwsbrief: Digitale aanvragen uitkering en bijzondere bijstand - Geldplan voor inwoners met financiële problemen - Whatsapp - Samenwerkingsoverleggen - Telefonische bereikbaarheid

   
 • Nieuwsbrief voor ketenpartners - maart 2017

  In deze nieuwsbrief: Samen werken aan zelfstandigheid - Intakegesprekken schuldhulpverlening op locatie - Vergroten financiële zelfredzaamheid met startpunt geldzaken - Pilot beschermd thuis - Route B

   
 • Nieuws voor ketenpartners - december 2016

  In deze nieuwsbrief: Aanmelden bij schuldhulpverlening - nieuwe arrangementen: individuele begeleiding 4 en uitstroomarrangement beschermd wonen - samen investeren in participeren - dienstencheques ook in 2017 - Zorgverzekering Drechtsteden - SMS-kinderfonds.

   
 • Nieuws voor ketenpartners - oktober 2016

  Alstublieft, dit is de eerste nieuwsbrief van de Sociale Dienst Drechtsteden voor ketenpartners. Met deze nieuwsbrief willen we u iedere 2 maanden informeren over nieuwe regelingen, veranderingen en beleidsontwikkelingen. We hopen u zo voldoende op te hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Heeft u suggesties voor verbetering? Wij horen het graag! Zodat we samen inwoners van de Drechtsteden die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk, inkomen en zorg nog beter kunnen helpen.