Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrieven samenwerkingspartners

 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners mei 2020

  In deze nieuwsbrief: Reizen met de Drechthopper en de Wijkhopper vanaf 2 juni - Tozo verlengd tot en met augustus  - Van uitkeringssituatie naar baan in de zorg - PRO/VSO/Entree - Leerlingen aan het werk! -  Corona en geldzaken - Project stress-sensitieve dienstverlening - Terugkoppeling algemene informatiebijeenkomst - Dienstverlening SDD rondom coronavirus

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners / coronavirus

  U ontvangt deze speciale nieuwsbrief omdat u als samenwerkingspartner met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) verbonden bent. We vinden het belangrijk om u te informeren over alle ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus.

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2019

  In deze nieuwsbrief: Vooraankondiging Algemene informatiebijeenkomst - nieuwe editie wmo-krant - betaling aan dak- en thuislozen - Schuldhulpverlener van het jaar 2019 - SDD Doet 2019 - Winnaars van de Social Impact Award - terugblik netwerk- en inspiratiebijeenkomst - Regionale visie sociaal domein Drechtsteden

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners september 2019

  In deze nieuwsbrief: SDD Doet! 2019 - Save the Date / Netwerk- en inspiratiebijeenkomst - Inkomstenverrekening en de Surplus methode - Code VVR - Regionale visie sociaal domein ontwikkelingen - Social Impact Award 2019

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners mei 2019

  In deze nieuwsbrief: Open Coffee/netwerkbijeenkomst  -  Wijziging individuele studietoeslag voor mensen met een beperking - Wijkhopper van start - Samenvoeging afdelingen Wmo A en Wmo B - Wijziging inloopuren Adviseurs Geldzaken SDD  - Terugblik Zorgaanbiedersmarkt 14 mei 2019 - Regionale visie sociaal domein - Wet vereenvoudiging beslagvrije voet - Schuldhulpverlening en Preventief Budgetbeheer digitale formulieren - Workshop Schuldhulpverlening

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners maart 2019

  In deze nieuwsbrief: Terugblik op informatiebijeenkomst samenwerkingspartners 2019 -  Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein - Samenwerking met gemeente Sliedrecht: actief op zoek naar inwoners met betalingsachterstand - PERSPCT geeft werkzoekenden uitzicht op een succesvolle toekomst

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2018

  In deze nieuwsbrief: Evaluatie Open Coffee - Vooraankondiging algemene informatiebijeenkomst 2019 - Collectieve zorgverzekering 2019 - Terugblik SDD Doet 2018 - Social Impact Awards - Matchmakers - Eigen bijdrage Wmo-voorziening 2019 - Verantwoordingsvrij bedrag PGB 2019 - SMI naar gemeente - Eigen bijdrage Drechthopper verandert - Regionale visie op sociaal domein Drechtsteden - Taalaanbieders Wet Educatie & Beroepsonderwijs

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners september 2018

  In deze nieuwsbrief: Informatie Open Coffee - Vooraankondiging algemene informatiebijeenkomst 2019 - Project Bronheffing - Social Impact Award 2018 - Budgetcursus - Wmo meldingsformulier - Verruiming openingstijden Klantenservice  - Vragenformulier - Verhoging Jongerennorm

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners juni 2018

  In deze nieuwsbrief: Digitale aanvragen een succes - David van Maanen nieuwe directeur Sociale Dienst Drechtsteden - Animatie beschermd wonen - Geldplan 'Kom uit de geldzorgen' - Privacyverklaring

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2017

  In deze nieuwsbrief o.a.: Uitnodiging informatiebijeenkomst samenwerkingspartners - Wmo-klantkrant - Nieuwe ontvangstruimte - Zorgverzekering Drechtsteden - Wijziging eigen bijdrage - De Financieel Specialist - Loket Hardinxveld-Giessendam - Werkinstrumenten - Wijziging maatregelenbeleid - Stichting Leergeld - Wijziging persoonlijk minimabudget

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners oktober 2017

  In deze nieuwsbrief: Gemeente Hardinxveld-Giessendam sluit aan bij de Drechtsteden - verbouwing Werkplein - Rekenhulp eigen bijdrage Wmo - Borrel samenwerkingspartners - Verandering inkomstenverrekening - Sneller verwerken doelgroepaanvragen - Extra hulp bij zware schulden

   
 • Nieuwsbrief samenwerkingspartners juni 2017

  In deze nieuwsbrief: Digitale aanvragen uitkering en bijzondere bijstand - Geldplan voor inwoners met financiële problemen - Samenwerkingsoverleggen - Telefonische bereikbaarheid

   
 • Nieuwsbrief voor ketenpartners - maart 2017

  In deze nieuwsbrief: Samen werken aan zelfstandigheid - Intakegesprekken schuldhulpverlening op locatie - Vergroten financiële zelfredzaamheid met startpunt geldzaken - Pilot beschermd thuis - Route B

   
 • Nieuws voor ketenpartners - december 2016

  In deze nieuwsbrief: Aanmelden bij schuldhulpverlening - nieuwe arrangementen: individuele begeleiding 4 en uitstroomarrangement beschermd wonen - samen investeren in participeren - dienstencheques ook in 2017 - Zorgverzekering Drechtsteden - SMS-kinderfonds.

   
 • Nieuws voor ketenpartners - oktober 2016

  Alstublieft, dit is de eerste nieuwsbrief van de Sociale Dienst Drechtsteden voor ketenpartners. Met deze nieuwsbrief willen we u iedere 2 maanden informeren over nieuwe regelingen, veranderingen en beleidsontwikkelingen. We hopen u zo voldoende op te hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Heeft u suggesties voor verbetering? Wij horen het graag! Zodat we samen inwoners van de Drechtsteden die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk, inkomen en zorg nog beter kunnen helpen.