Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Sociale Dienst Drechtsteden start met herstelgerichte ondersteuning

Sociale Dienst Drechtsteden start met herstelgerichte ondersteuning

Herstelgerichte ondersteuningVanaf 1 april 2024 start de Sociale Dienst Drechtsteden, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met de pilot 'herstelgerichte ondersteuning'. Het is van belang dat iedere inwoner naar vermogen kan deelnemen aan de maatschappij en dat de inwoner hierin de eigen mogelijkheden benut. Hierbij speelt herstelgerichte ondersteuning een rol. Dit is namelijk een manier om te werken aan herstel van zelfredzaamheid en iemand zo onafhankelijk mogelijk te maken van ondersteuning. Het zo lang mogelijk uitvoeren van taken in het huishouden helpt om langer fit en zelfstandig te blijven.


Waar bestaat herstelgerichte ondersteuning uit?

De aanpak richt zich op het in beweging komen van ouderen. Het bestaat uit snelheid- en wendbaarheidstraining, functionele activiteiten (ADL), balans, reactiesnelheid en (explosieve) krachttraining. Door de inzet van gerichte fysiotherapie wordt er voor langere periode gewerkt aan het versterken van de explosieve spierkracht. Deze spierkracht is bij uitstek nodig bij het uitvoeren van bijvoorbeeld dagelijkse (huishoudelijke) taken. Dit wordt ook wel taakfitheid en prestatie gerelateerde fitheid genoemd. Daarmee kunnen deelnemers ook langer zelfstandig activiteiten uitvoeren zoals op de fiets naar het dorp of leuke activiteiten met kleinkinderen ondernemen.


Voor wie is het bedoeld?

In eerste instantie richt de pilot zich op inwoners die wonen in Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht. Gemeente Dordrecht sluit vooralsnog niet aan. Het gaat hierbij om inwoners van een van de genoemde gemeenten in de Drechtsteden die voor de eerste keer een melding doen voor huishoudelijke ondersteuning, een traplift en/of een scootmobiel. Deze doelgroep kan in de toekomst worden uitgebreid.


Is herstelgerichte ondersteuning voor iedereen?

De organisatie waarmee de sociale dienst samenwerkt voor herstelgerichte ondersteuning is HRC. HRC hanteert een aantal criteria, waar inwoners aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor herstelgerichte ondersteuning. Hierdoor kan het zijn dat voor sommige inwoners herstelgerichte ondersteuning geen geschikte oplossing is. Het is dan bijvoorbeeld niet veilig om intensief te trainen, of er is een andere medische oorzaak voor beperkingen. De fysiotherapeutische training is wetenschappelijk getest op het effect van het vergroten van zelfstandigheid. Dit is gedaan bij de doelgroep van 55 jaar en ouder. Omdat we onder deze leeftijd de effecten niet kunnen onderbouwen, kunnen inwoners die jonger zijn dan 55 jaar niet deelnemen. Daarnaast geldt een aantal andere criteria, die zijn opgenomen in het overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden.


Hoe ziet de herstelgerichte ondersteuning eruit?

De herstelgerichte ondersteuning bestaat uit een trainingsprogramma van 14 weken, waarin 2x per week getraind wordt in kleine groepjes van 6 á 8 personen. De trainingen duren 40-50 minuten en worden gegeven bij een aangesloten lokale fysiotherapiepraktijk. De trainingen zijn, ondanks dat het in groepsverband plaatsvindt, wel gericht op het individu. Ieder individu heeft namelijk zijn eigen motivatie om deel te nemen en ook zijn eigen trainingsprogramma. Denk hierbij aan het (weer) met de kleinkinderen kunnen spelen, naar de bingo gaan of bij hun sociaal netwerk op bezoek. Naast dat men zelf de huishoudelijke taken kan blijven uitvoeren.
Tijdens deze 14 weken is er veel contact over de trainingen tussen de fysiotherapeut, die de trainingen geeft, en medewerkers van HRC. Als er deelnemers zijn met extra vragen dan zorgen zij dat er iemand van HRC bij de training is om nog het extra stukje begeleiding te geven. Dit trainingsprogramma van 14 weken wordt ook weer afgesloten met een meting en advies over het fysiek functioneren door HRC. Na deze periode wordt de aanpak in iets groter groepsverband van 12 á 15 personen voortgezet in een borgingsjaar, gericht op het behouden van de verworven vaardigheden. Vervolgens kan de borging verlengd worden met nog een (of meerdere) jaar (jaren), voor verdere training en coaching van de inwoner.


> Veelgestelde vragen en antwoorden