Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer infoHulp bij geldzaken

Hulp bij geldzaken

Hoe gaat het met uw geldzaken? De laatste tijd zijn veel kosten gestegen en kan het zijn dat u uw rekeningen niet meer kunt betalen. De sociale dienst helpt u graag met uw geldzaken. Wij vinden dat iedereen zelfstanding mee moet kunnen doen in de samenleving. 


De sociale dienst biedt financiële hulp op een aantal manieren. Op deze websitepagina leggen we ze uit. 


Vanaf 1 januari 2023 bepalen de zeven Drechtstedengemeenten zelf hoe ze de inwoners financiële hulp bieden. Dit betekent dat manieren van financiële hulp tussen de gemeenten kunnen verschillen. Dit gaat over de hoogte van de bedragen en de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Kijk daarom goed naar wat er geldt in uw gemeente. 


Let op: Inwoners van Papendrecht hebben een brief ontvangen waarin het verkeerde percentage van het sociaal minimum inkomen wordt aangehouden voor het Persoonlijk minimabudget. 120% is het juiste percentage. 

Mogelijkheden voor financiële hulp

Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor financiële hulp. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van  bijzondere bijstand, het  SMS-Kinderfonds of een Persoonlijk minimabudget (PMB). Aan de hand van vragen leggen we de mogelijkheden voor financiële hulp uit. 


Direct naar:

Digitaal aanvraagformulier PMB

> Digitaal aanvraagformulier bijzondere bijstand

Kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering

> Gemeentepolis Drechtsteden

> Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang


Advies over uw geldzaken

Heeft u schulden of vindt u het lastig om met geld om te gaan? Wij kunnen u helpen met uw geldproblemen. Bijvoorbeeld wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen. Of wanneer u veel post heeft die u niet meer openmaakt. Onze schuldhulpverlening is gratis. Meer informatie over het krijgen van advies over uw geldzaken.


Persoonlijk minimabudget

Bij een onverwachts grote uitgave kunt u misschien financiële hulp krijgen in de vorm van een persoonlijk minimabudget (PMB). Dit bedrag kunt u zelf uitgeven aan kosten waarvoor u moeilijk van uw uitkering kunt sparen. Bijvoorbeeld het kopen van een nieuwe wasmachine als de oude kapot gaat. U kunt één keer per twaalf maanden een PMB aanvragen. 


Meer informatie over PMB


Aanvragen PMB

 

Bijzondere bijstand

U kunt ook bijzondere bijstand  aanvragen. Deze financiële hulp kunt u  gebruiken voor spullen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld medicijnen, medische hulpmiddelen, rechtsbijstand of woninginrichting zoals huishoudelijke apparaten of meubels. 


Meer informatie over bijzondere bijstand


Aanvragen bijzondere Bijstand

Als u tenminste één jaar een uitkering heeft ontvangen en u zich aan de verplichtingen heeft gehouden, dan heeft u misschien recht op een persoonlijk minimabudget (PMB). Dit bedrag kunt u zelf uitgeven aan kosten die u moeilijk van uw uitkering kunt sparen. Bijvoorbeeld het kopen van een nieuwe wasmachine als de oude kapot gaat. U kunt één keer in de 12 maanden PMB aanvragen. 


Meer informatie over PMB


Aanvragen PMB

Zowel voor of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U kunt dit geld gebruiken voor spullen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld medicijnen, hulpmiddelen, rechtsbijstand of woninginrichting zoals huishoudelijke apparaten of meubels. Door uw recht op een AOW kunt u geen gebruikmaken van het persoonlijk minimabudget (PMB). 


Meer informatie over bijzondere bijstand


Aanvragen bijzondere bijstand 

Ja. Ook als u schulden heeft, kunt u financiële hulp krijgen. U kunt bijvoorbeeld bijzondere bijstand ontvangen voor spullen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld medicijnen, hulpmiddelen, rechtsbijstand of woninginrichting zoals huishoudelijke apparaten of meubels.  Voor het aflossen van uw schulden kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. Neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening  als u hier meer informatie over wilt. 


Meer informatie over bijzondere bijstand


Aanvragen bijzondere bijstand

Ja. Als u nog geen 21 jaar bent en uw ouders niet in staat zijn u financieel te ondersteunen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 


Meer informatie over bijzondere bijstand


Aanvragen bijzondere bijstand

Ja. U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor extra energiekosten. Dit moeten dan energiekosten zijn die u maakt omdat u (chronisch) ziek bent of een handicap heeft. 


Meer informatie over bijzondere bijstand


Aanvragen bijzondere bijstand

Ja. Als u uw woonkosten niet kunt betalen en u geen recht heeft op huurtoeslag bij de Belastingdienst, kunt u misschien wel een woonkostentoeslag krijgen. De woonkostentoeslag kunt u alleen tijdelijk krijgen. Ook als u een koopwoning heeft, is er in sommige gevallen een woonkostentoeslag mogelijk.


De woonkostentoeslag kunt u aanvragen door contact op te nemen met de klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden. U kunt bellen naar 078 770 8910. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur. Kijk bij contact naar de andere contactmogelijkheden. 

U gaat verhuizen, u heeft een laag inkomen (Leer meer over: Wat is een laag inkomen?) u heeft niet kunnen sparen voor meubels en huishoudelijke apparaten. U heeft ook geen spaargeld.


U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen. Als u een woninginrichting zoals meubels nodig hebt, kunt u kiezen voor bijzondere bijstand in de vorm van:


  1. Een lening (Tot en met 31 december 2023 geldt dit niet als lening, maar krijgt u het bedrag)
  2. Natura (voucher voor tweedehands spullen). Dit is een gift en hoeft u niet af te lossen.

Meer informatie over bijzondere bijstand

U kunt gebruik maken van de collectieve zorgverzekering, de Gemeentepolis Drechtsteden, als u een laag inkomen en hoge zorgkosten heeft. U kunt een complete zorgverzekering afsluiten, dit is een basis en aanvullende zorgverzekering in één. De sociale dienst betaalt mee aan de premie en u krijgt korting. Kijk goed welk pakket het beste bij uw zorgkosten past. 


Meer informatie over de Gemeentepolis Drechtsteden

Heeft u een laag inkomen (Lees meer over: Wat is een laag inkomen?) en hoge zorgkosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor uw hoge zorgkosten. Ook is er de Gemeentepolis Drechtsteden. U kunt met de compleet polis het eigen risico afkopen. U kunt het eigen risico ook gespreid betalen, dit kan bij bijna elke zorgverzekering. U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor de betaling van het eigen risico. 


Meer informatie over de Gemeentepolis Drechtsteden


Aanmelden bij gezondverzekerd.nl voor de Gemeentepolis Drechtsteden


Aanvragen bijzondere bijstand

Het SMS-Kinderfonds biedt financiële hulp voor kinderen tot 18 jaar. Dit is hulp in de kosten van bijvoorbeeld de sportclub, muziekles of het lidmaatschap van een vereniging. Als ouder of verzorgende kunt u ieder jaar het SMS-Kinderfonds gebruiken. U moet in een van de gemeenten in de  Drechtsteden wonen en een laag inkomen hebben. U vraagt het SMS-Kinderfonds aan bij Stichting Leergeld Drechtsteden


Meer informatie over het SMS-kinderfonds.


Woont u in Dordrecht? Dan heeft u mogelijk recht op een Dordtpas met Kindtegoed. Bekijk op de website van de Dordtpas of u recht heeft op het Kindtegoed en vraag de pas aan. De Dordtpas is een soort pinpas waarmee u zelf kunt pinnen.


U ontvangt niet iedere maand financiële hulp uit het SMS-Kinderfonds. U moet aangeven welke kosten u heeft en de kosten worden direct aan u of aan de organisatie betaald. Bewaar daarom altijd uw betaalbewijzen goed.  

Ja. Voor de kosten van de kinderopvang krijgt u van de Belastingdienst kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten. U betaalt altijd een eigen bijdrage. Voor deze eigen bijdrage kunt u een extra tegemoetkoming ontvangen via de Sociale Dienst Drechtsteden. 


Meer informatie over de tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang.
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een aantal regelingen waarmee wij u financiële hulp kunnen bieden. Twee regelingen met veel mogelijkheden zijn het persoonlijk minimabudget (PMB) en de bijzondere bijstand. In de bovenstaande vragen kunnen we niet alle mogelijkheden beschrijven. Bijvoorbeeld hulp bij kosten voor bewindvoering, medicijnen, gehandicaptenparkeerkaart/-plaats of een noodzakelijke verhuizing. 


Als u daar meer over wil weten kunt u kijken op de websitepagina’s van het persoonlijk minimabudget en bijzondere bijstand

Online advies over uw geldzaken

Naast informatie op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden zijn er ook andere websites waar u informatie kunt vinden of advies kunt krijgen. 


Geldfit

Geldfit helpt u om uw geldzaken fit te houden. Of om ze fit te krijgen. Met een paar korte vragen krijgt u een gratis en persoonlijk advies. Op de website www.geldfit.nl kunt u een vragenlijst invullen. Dit zijn eenvoudige vragen. U krijgt daarna direct een persoonlijk advies met hulp voor uw financiële situatie. Dit zijn tips en hulpmiddelen waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Als uit de test komt dat u behoefte heeft aan meer financiële hulp, dan wordt u doorverwezen naar een (lokale) hulporganisatie. Bijvoorbeeld naar het Dorpsnetwerk, het Sociaal Wijkteam of de Sociale Dienst Drechtsteden.


Bereken uw recht

Als u een laag inkomen heeft, heeft u mogelijk recht op toeslagen van de Belastingdienst, hulp van uw gemeente of hulp van de Sociale Dienst Drechtsteden. Via de website van Bereken uw recht kunt u zelf direct berekenen voor welke regelingen u in aanmerking komt. Kijk op de website www.berekenuwrecht.nibud.nl.  


Let op: op dit moment staat er in Berekenuwrecht nog verouderde informatie. Dit wordt aangepast. 


Lees meer over: Wat is een laag inkomen?


Financiële hulp in uw gemeente

Op de website van de onderstaande gemeenten kunt u meer informatie vinden over de regelingen in uw gemeente. Hier worden naast de regelingen van de sociale dienst ook mogelijkheden voor financiële hulp in uw gemeente genoemd. Klik op uw gemeente voor meer informatie. 


Alblasserdam


Dordrecht


Hardinxveld-Giessendam


Hendrik-Ido-Ambacht


Papendrecht


Sliedrecht


ZwijndrechtHulp bij hoge energiekosten

De energieprijzen zijn gestegen en veel huishoudens komen hierdoor in de problemen. Heeft u problemen met het op tijd betalen van uw energierekening? Misschien heeft u dan recht op de energietoeslag, het Tijdelijk Noodfonds Energie of bijzondere bijstand voor energiekosten.  Op deze pagina vindt u meer informatie over de energietoeslag met tips en initiatieven waar u terecht kunt voor hulp. 


Energie informatie


Wilt u hulp bij het aanvragen van financiële hulp?

Het invullen van de digitale formulieren kan best lastig zijn. Daarom willen we u graag bij helpen. U kunt contact opnemen met de klantenservice van de sociale dienst voor hulp bij het aanvragen van financiële hulp. 


Contact opnemen met de klantenservice