Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Beleidsstukken

Het beleid dat de GR Sociaal uitvoert wordt op verschillende manieren vastgesteld. De verordeningen die vanuit de inhoudelijke wetten, zoals de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet maatschappelijke ondersteuning, nodig zijn, worden door de deelnemende gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden gezamenlijk voorbereid en door de lokale gemeenteraden vastgesteld. De nadere regels en beleidsregels worden grotendeels door het Algemeen en Dagelijks bestuur van de GR Sociaal vastgesteld. Beleidsstukken die regionaal zijn vastgesteld en voor alle Drechtstedengemeenten uniform gelden, vindt u onderstaand onder het kopje 'Regionaal'. Het gaat om Beleidsregels, Beleidsplannen, Regeling tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang en de Verordening bezwaarschriften. 

De overige beleidsstukken zijn per gemeente vastgesteld en vindt u onder het kopje van de betreffende gemeente.