Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Regionale beleidsstukken

Regionale beleidsstukken

Op deze pagina vindt u de geldende verordeningen, besluiten, regelingen en beleidsregels.


Participatiewet

Nadere regels Participatiewet Drechtsteden   

Beleidsregels Terugvordering Drechtsteden
Beleidsregels Verhaal Drechtsteden
Beleidsregels Taaleis Drechtsteden
Subsidieregeling interne jobcoaching en werkbegeleiding Drechtsteden
Beleidsregels Krediethypotheek en Pandrecht Participatiewet Drechtsteden

Beleidsregels Vrijlating giften, schadevergoedingen en erfenissen Drechtsteden

Beleidsregels Studietoeslag Drechtsteden

Ik-doe-mee-premie


Energietoeslag

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Drechtsteden 2022

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Dordrecht 2023

>Beleidsregels eenmalige energietoeslag Zwijndrecht 2023

> Beleidsregels eenmalige energietoeslag Alblasserdam 2023

> Beleidsregels eenmalige energietoeslag Hardinxveld-Giessendam 2023

> Beleidsregels eenmalige energietoeslag Sliedrecht 2023

> Beleidsregels eenmalige energietoeslag Hendrik-Ido-Ambacht 2023

>Beleidsregels eenmalige energietoeslag Papendrecht 2023

 

Wmo-maatwerkvoorzieningen

PDF-bestandWettelijk verplicht beleidsplan 2020-2024
Beleidsregels Maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden
PDF-bestandConvenant maatwerkprocedures toegang
PDF-bestandConvenant meeverhuizen


Wet inburgering

Verordening Inburgering Drechtsteden (geldend voor lopende trajecten)


Wet kinderopvang

Regeling Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden


Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

PDF-bestandBeleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024

PDF-bestandBeleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024 samenvatting

Beleidsregels Schuldhulpverlening Drechtsteden


Minimabeleid

Beleidsregels Minimabeleid Drechtsteden

> Beleidsregels Schuldhulpverlening Drechtsteden
Tijdelijk addendum op de Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden in verband met de Energiecrisis

Tijdelijk addendum op de Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden in verband met de koopkrachtontwikkelingen


Bezwaarschriften

Verordening bezwaarschriften openbaar lichaam


Organisatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Sociaal

Instellingsbesluit Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden

PDF-bestandAlgemene Inkoopvoorwaarden GR Sociaal