Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Dagbesteding

Home Wmo Welke Wmo-voorzieningen zijn er? Dagbesteding, wat houdt dat in?

Dagbesteding, wat houdt dat in?

Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor om de taken van mantelzorgers te verlichten. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.


Bekijk op de kaart  waar in de buurt welke vorm van dagbesteding wordt aangeboden. Ook in MS Excel-bestanddit excel-overzicht kunt u vinden waar in de buurt welke vorm van dagbesteding wordt aangeboden.

Hoe kan ik gebruikmaken van dagbesteding?

Voor dagbesteding is een indicatie nodig van de Sociale Dienst Drechtsteden. Of dagbesteding een goede oplossing is, bespreken we in een keukentafelgesprek . We kijken dan naar uw situatie, uw behoefte aan ondersteuning en welk resultaat u wilt en kan bereiken. Ook het aantal dagdelen dat u dagbesteding nodig heeft, wordt in het keukentafel gesprek met u besproken. Er wordt tevens bekeken of vervoer naar de dagbestedingslocatie nodig is.

In uw gemeente worden ook verschillende activiteiten aangeboden die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Soms is dit al voldoende om vaker te deur uit te komen en sociale contacten te hebben. Professionele dagbesteding is dan niet nodig. Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u terecht bij het sociaal wijkteam of dorpsnetwerk.

Welke vormen van dagbesteding zijn er?

Er zijn drie vormen van professionele dagbesteding:

  1. Belevingsgericht
    Mensen leren om te gaan met hun beperkingen en hoe zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven. De activiteiten zijn er tevens op gericht om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen. De belevingsgerichte dagbesteding geeft structuur en een zinvolle invulling van de dag. Het voorkomt ook dat iemand geen sociale contacten meer heeft en geïsoleerd raakt.

  2. Arbeidsmatig
    Deze vorm van dagbesteding biedt een alternatief voor werk of school voor mensen die geen betaald werk kunnen doen. Het is een vorm van werken met professionele begeleiding. De activiteiten dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de klant en helpen hem om zo zelfstandig mogelijk te leven.

  3. Ontwikkelingsgericht
    Deze vorm van dagbesteding werkt ernaar toe dat iemand binnen drie jaar kan doorstromen naar een betaalde baan, een participatieplek of vrijwilligerswerk. Klanten leren hier vaardigheden die ze nodig hebben op de werkvloer. Daarbij leren ze om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Mijn indicatie voor dagbesteding loopt bijna af. Wat moet ik doen?

Ruim voordat uw indicatie afloopt, nemen wij contact met u op. Als u nog steeds ondersteuning nodig heeft, maken we een afspraak voor een keukentafelgesprek. De consulent bespreekt dan met u welke vorm van dagbesteding het beste past bij uw situatie.