Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Consulent in gesprek met Wmo-klant

Home Wmo Wat is Wmo?

Wat is Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) regelt dat mensen ondersteuning ontvangen als:
  • Zij zich niet meer kunnen redden in en om het huis.
  • Zij niet meer mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten.
  • Wonen in een veilige of beschermde omgeving nodig is.

Ondersteuning is er in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijke diensten, activiteiten of zaken. Bieden deze voorzieningen niet voldoende hulp? Dan kan een maatwerkvoorziening een oplossing zijn. Maatwerkvoorzieningen zijn diensten of zaken die precies zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie. Voor een maatwerkvoorziening is een indicatie nodig van de Sociale Dienst Drechtsteden.

De Wmo 2015 vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.
> PDF-bestandOverzicht zorgwetten


Voor wie is de Wmo?

Algemene Wmo-voorzieningen zijn vrij toegankelijk voor iedereen in de gemeente.
Wmo maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld voor mensen die thuis ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te blijven en mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat ze door een beperking, chronische ziekte of psychisch probleem niet alles zelf kunnen doen. Er is ook een maatwerkvoorziening voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Maatwerkvoorzieningen zijn niet vrij toegankelijk voor iedereen in de gemeente. Het zijn vormen van ondersteuning voor u persoonlijk. Bijvoorbeeld een scootmobiel, huishoudelijke hulp of een aanpassing aan uw huis. Een maatwerkvoorziening krijgt u alleen nadat een onderzoek heeft plaatsgevonden.  

Het inkomen of vermogen speelt geen rol bij het wel of niet toekennen van een Wmo-voorziening. Wel moet voor een aantal voorzieningen een eigen bijdrage betaald worden.  In de Drechtsteden betaalt u voor sommige voorzieningen geen eigen bijdrage.

Hoe werkt de Wmo?

Heeft u problemen om u goed te kunnen redden in het dagelijkse leven? In uw gemeente zijn er verschillende organisaties die diensten aanbieden die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld een klussendienst of boodschappen-, maaltijden-, of vervoerservice. Ook zijn er vaak activiteiten in uw buurt waar u aan deel kunt nemen.

Het sociaal wijkteam in uw gemeente kan u helpen met het vinden van de juiste hulp. U kunt hier terecht voor advies en ondersteuning. Ook zijn er vaak mensen in uw omgeving – familie, buren, kennissen – die u graag een handje willen helpen. Is dit niet voldoende? Dan kunt u een gesprek aanvragen bij de sociale dienst.


De Wmo consulent van de sociale dienst gaat dan met u in gesprek over uw situatie: waar loopt u tegenaan, wat heeft u zelf al gedaan, zijn er algemene voorzieningen die u kunnen helpen, zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen, wat is er nog meer nodig? Als uit het gesprek en aanvullend onderzoek blijkt dat een Wmo-maatwerkvoorziening een goede oplossing is voor u, dan kunt u een officiële aanvraag indienen.

Waarvoor kan ik terecht bij het Wijkteam?

U vindt de (sociale) wijkteams in uw eigen stad, dorp of wijk. U kunt bij een wijkteam terecht met alle vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over uw gezin, relatie of kinderen, over opvoeden en opgroeien, wonen, werk en inkomen, zorg, gezondheid en vrijetijdsbesteding. De wijkteams kunnen u ook informeren over algemene voorzieningen in uw gemeente (zoals klussendienst of boodschappen-, maaltijden-, of vervoerservice). Daarbij bieden de wijkteams onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt hier bijvoorbeeld gebruik van maken als u een Wmo-voorzieningen gaat aanvragen.


> Contactgegevens Wijkteams

Wat doet mijn gemeente?

Uw gemeente regelt de algemene voorzieningen. U kunt hierbij denken aan een
klussendienst of boodschappen-, maaltijden-, of vervoerservice. Maar ook aan lichte vormen van ondersteuning en maatschappelijke activiteiten in de buurt. Deze worden bijvoorbeeld georganiseerd door inloophuizen. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. U heeft hier dus geen indicatie voor nodig.

Daarnaast is de gemeente in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor:
  • Ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Geven van informatie en advies. U kunt hiervoor terecht bij de wijkteams.
  • Cliëntondersteuning.

Wat doet de sociale dienst?

De Sociale Dienst Drechtsteden regelt de Wmo maatwerkvoorzieningen voor de inwoners van Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen zoals een rolstoel, woningaanpassingen, dagbesteding en begeleiding. U heeft een indicatie nodig van de sociale dienst om gebruik te kunnen maken van een maatwerkvoorziening.

Waar kan ik terecht voor zorg die niet onder de Wmo valt?

Persoonlijke verzorging en verpleging

Voor persoonlijke verzorging en verpleging kan de wijkverpleegkundige langskomen. De wijkverpleegkundige kan u bijvoorbeeld helpen met aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. En uw medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. De wijkverpleegkundige maakt deel uit van het wijkteam.

Verpleging en verzorging thuis zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.


Langdurige zorg

Mensen die permanent 24 uur per dag zorg dichtbij nodig hebben, kunnen een indicatie voor langdurige zorg krijgen op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw huisarts kan voor u een Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ. U kunt ook zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. Telefoon 088 789 10 00. www.ciz.nl.


Ondersteuning voor mensen jonger dan 18 jaar

Neem contact op met het Jeugdteam in uw wijk of gemeente.