Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger stapt lift uit met Wmo-klant

Home Wmo Hoe kan ik gebruikmaken van een Wmo-voorziening? Hoeveel eigen bijdrage betaal ik?

Hoeveel eigen bijdrage betaal ik?

Voor een aantal Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK. Hieronder leest u meer over de eigen bijdrage.

Vanaf januari 2020 betaalt elke inwoner met een Wmo-voorziening een eigen bijdrage van €19,00. Hierop zijn twee uitzonderingen:


•    Bestaat uw huishouden uit meer dan 1 volwassen persoon (meerpersoonshuishouden) en bent u onder de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.


•    Heeft u minderjarige kinderen met een Wmo-voorziening? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.


•    Heeft u alleen individuele begeleiding en/of dagbesteding? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Als u hiernaast aan andere voorziening heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, dan betaalt u daarvoor wel een eigen bijdrage.

Ik heb meerdere voorzieningen. Betaal ik dan €19,00 per voorziening?

Nee, dit geldt voor alle maatwerkvoorzieningen samen. Dus als u bijvoorbeeld een scootmobiel en een woningaanpassing heeft, betaalt u toch maximaal € 19,00.

Mijn kind heeft een voorziening nodig, moet ik dan ook betalen?

Als uw kind minderjarig is, geldt geen eigen bijdrage. Vrijwel alle voorzieningen voor minderjarige kinderen worden landelijk al uitgesloten van eigen bijdrage. In de Drechtsteden worden ook woonvoorzieningen voor minderjarige kinderen vrijgesteld van eigen bijdrage. Daarom zijn in de Drechtsteden alle voorzieningen voor minderjarige kinderen vrijgesteld van eigen bijdrage.

Ik heb minderjarige kinderen maar heb een voorziening voor mijzelf nodig.

Dan betaalt u wel een eigen bijdrage, tenzij u een meerpersoonshuishouden onder AOW-leeftijd hebt. Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Wat is een meerpersoonshuishouden?

Een meerpersoonshuishouden is een huishouden dat bestaat uit twee volwassenen die een gezamenlijke huishouding voeren voor de belastingdienst. Het landelijke Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning spreekt over 'gehuwden'. Een eenoudergezin met een of meerdere kinderen waarbij geen sprake is van een gezamenlijke huishouding valt dus niet onder meerpersoonshuishouden.

Voor welke voorzieningen betaal ik geen eigen bijdrage?

Voor de volgende voorzieningen betaalt u GEEN eigen bijdrage:


•    (sport)rolstoel
•    Overbruggingszorg
•    Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor kinderen jonger dan 18 jaar
•    Vergoeding voor een bruikleenauto, eigen auto of (rolstoel)taxi
•    Elektrische deuropeners in gemeenschappelijke ruimtes

Wie berekent mijn eigen bijdrage?

Het CAK berekent uw eigen bijdrage. U betaalt de bijdrage ook aan het CAK, niet aan de sociale dienst. Daarvoor krijgt u elke maand een factuur van het CAK.
Zij houden ook in de gaten of klanten niet meerdere bijdragen betalen voor verschillende wetten.

Moet ik voor de eigen bijdrage zelf iets regelen?

Nee, dat hoeft niet.  De sociale dienst geeft uw gegevens door aan het CAK. U krijgt van het CAK een brief (kennisgeving) waarin staat dat het CAK uw gegevens heeft ontvangen. Het CAK berekent dan hoe hoog uw eigen bijdrage is. Dit komt in een beschikking te staan. U ontvangt deze beschikking van het CAK.


Let op! Er kunnen problemen zijn met formulieren die u invult. We werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak. U kunt ons telefonisch bereiken, via de chat, via e-mail en via onze social media-kanalen.


Let op! Mogelijk ontvangt u later dan gewend uw uitkeringsspecificatie per post.  Een uitkeringsspecificatie is een document waarin staat hoe uw uitkering is berekend. Wilt u uw uitkeringsspecificatie al bekijken? U kunt deze nog wel inzien in MijnSDD.