Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Datalek melden

Datalek melden

Ondanks onze inzet komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een document dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de Sociale Dienst Drechtsteden dit zo snel mogelijk komt te weten. We kunnen dan maatregelen nemen om erger te voorkomen en willen wanneer dat nodig is de betrokken personen informeren.

Ondanks onze inzet komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een document dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de Sociale Dienst Drechtsteden dit zo snel mogelijk komt te weten. We kunnen dan maatregelen nemen om erger te voorkomen en willen wanneer dat nodig is de betrokken personen informeren.

Wat is een datalek?

Bij een datalek zijn er per ongeluk persoonsgegevens vernietigd, verloren, gewijzigd of gedeeld. Er is daarmee sprake van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek kan zowel digitaal als bijvoorbeeld per post voorkomen. 


Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een kwijtgeraakte USB stick met persoonsgegevens
  • Een gestolen laptop of telefoon
  • Inbraak in de systemen door een hacker
  • Een e-mail waarin alle e-mailadressen zichtbaar zijn voor de andere geadresseerden
  • Een verkeerd bezorgde brief


Wanneer meld ik een datalek?

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft de wettelijke verplichting en hecht daarnaast grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Alleen wanneer datalekken gemeld worden kan de Sociale Dienst Drechtsteden onderzoeken wat er is gebeurd, of er sprake is van schade voor andere organisaties of personen en om maatregelen te treffen om dit in de toekomst te voorkomen. 


Als op een van de onderstaande vragen een Ja wordt geantwoord dat is er mogelijk sprake van een datalek. In dat geval vragen wij u zo snel mogelijk hiervan melding te maken. Ook wanneer u twijfels heeft vragen wij u contact op te nemen met de Sociale Dienst Drechtsteden. 

  • Zijn er persoonsgegevens (definitief) verloren gegaan?
  • Heeft u persoonsgegevens van iemand anders ontvangen die u niet had morgen ontvangen?
  • Heeft u het vermoeden dat iemand anders uw gegevens onbevoegd heeft ontvangen?
  • Is er een poststuk van de Sociale Dienst Drechtsteden verkeerd bij u bezorgd?


U vindt onder het kopje 'Hoe meld ik een datalek?' de mogelijkheden waarop u dit kunt doen. 

Hoe meld ik een datalek?

Als u het vermoeden heeft dat er een datalek is kunt u dit direct melden bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Dat kan op twee manieren:


Bij telefonisch contact stellen wij u enkele vragen. Bij het digitale formulier vragen wij uw telefoonnummer in te vullen zodat wij bij vragen contact met u kunnen opnemen. 

Wat gebeurt er na mijn melding?

Wanneer u een melding heeft gedaan van een datalek zal de Sociale Dienst Drechtsteden deze opslaan. Naar aanleiding van het type melding en het risico dat is ontstaan voor andere organisaties of personen zal er bepaald worden of de melding doorgezet moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming maakt een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er bijvoorbeeld gegevens gelekt zijn over iemands financiële situatie of bij medische gegevens. Er wordt altijd gekeken naar de soort persoonsgegevens, de hoeveelheid persoonsgegevens, het aantal personen en de mogelijke risico op schade voor deze personen. Of een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens heeft geen gevolgen voor u. Uw contactgegevens worden ook niet gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Verder zal worden bepaald in overleg met de Functionaris Gegevensbescherming of en op welke wijze de betrokkenen en/of andere partijen geïnformeerd moeten worden.  De Sociale Dienst houdt hier een register van bij. 


Er zal daarnaast streng gekeken worden naar de toedracht van het datalek en worden zo nodig maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 


Let op! Door een storing is onze klantenservice tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. We informeren u als er een oplossing is. Onze excuses voor het ongemak.