Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Werkplein

Home Bijstand Op welke financiële ondersteuning heb ik recht? Kan ik bijzondere bijstand krijgen? Voor welke kosten kan ik bijzondere bijstand krijgen?

Voor welke kosten kan ik bijzondere bijstand krijgen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende kosten. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kosten die hier niet bij staan? Neem dan contact op met onze klantenservice.

niets invullen

Verhoogde energiekosten

Specifiek voor uw energiekosten, kunt u de energietoeslag aanvragen. Als dat u onvoldoende helpt en u kunt uw eindafrekening/jaarnota nog steeds niet betalen, dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. 


Aanvragen bijzondere bijstand voor verhoogde energiekosten

Eigen bijdrage voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen

U krijgt een vergoeding voor:

 • De eigen bijdrage die is betaald voor de medicatie die is voorgeschreven door uw arts en gedeeltelijk is vergoed door uw zorgverzekering. Het moet gaan om medicatie die is opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS). U kunt via www.medicijnkosten.nl bekijken of een medicijn is opgenomen in het GVS.
 • De eigen bijdrage die is betaald voor een medisch noodzakelijke hulpmiddel. Dit hulpmiddel moet zijn voorgeschreven door een arts, voorkomen in het Reglement Hulpmiddelen en gedeeltelijk vergoed zijn door uw zorgverzekering.

  U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor het verplichte eigen risico.

  Let op:  U krijgt de Bijzondere Bijstand voor deze kosten voor een periode van twaalf maanden. De kosten die u in deze periode maakt, kunt u met een declaratieformulier bij ons indienen. Wij sturen u dit declaratieformulier toe. Bij het declaratieformulier moet u een aantal stukken toevoegen zoals de afsprakenkaart en/of het vergoedingenoverzicht van de zorgverzekering. Voor deze kostensoort hoeft u dus niet iedere keer opnieuw bijstand aan te vragen, wel declareert u zelf ieder kwartaal de gemaakte kosten.


> Neem contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van deze bijzondere bijstand.

Vervoerskosten voor medische behandeling

Dit zijn vervoerskosten in verband met een medische behandeling en/of bezoek aan een revalidatiecentrum. Als u voor die medische behandeling geen reiskostenvergoeding krijgt van de zorgverzekeraar en de reisafstand is meer dan 10 kilometer, dan kunt u hiervoor Bijzondere Bijstand aanvragen. Uitgangspunt hierbij is dat de behandeling langer dan 3 maanden duurt en de reisafstand meer dan 10 kilometer betreft. Daarnaast moet de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed worden.

Let op:
de vergoeding wordt alleen verstrekt aan diegene die behandeld wordt. Bij minderjarigen (onder de 18 jaar), wordt bij uitzondering de reiskosten van één begeleidende ouder vergoed.

> Neem contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van deze bijzondere bijstand.

Gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats

U kunt een vergoeding krijgen voor de volledige kosten van een gehandicaptenparkeerkaart en/of een gehandicaptenparkeerplaats. Dus ook de keuringskosten voor de aanvraag.> Neem contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van deze bijzondere bijstand.

Extra stookkosten

Het gaat om een vergoeding van extra stookkosten die u maakt omdat u (chronisch) ziek bent of een handicap heeft. De gemiddelde stookkosten zijn vastgesteld op € 109,00 per maand. De maandelijkse kosten boven € 109,00 per maand worden dus vergoed. Let op: het bedrag van € 109,00 per maand gaat alleen over de kosten om te stoken (gasverbruik). Wij ontvangen graag de jaarafrekening voor het vaststellen van de vergoeding. 

Wanneer dien ik mijn aanvraag vergoeding extra stookkosten in?

De vergoeding wordt per jaar vastgesteld en uitgekeerd. Wanneer u de jaarafrekening van uw energieleverancier heeft ontvangen, moet u deze binnen zes maanden na ontvangst bij ons indienen. 
Bijvoorbeeld: u heeft op 20 maart uw jaarafrekening ontvangen, dat heeft u tot 20 september de tijd om de jaarafrekening bij ons in te dienen. 


Wat heb ik nodig voor het indienen van de aanvraag?

 • Verklaring van een medisch specialist
 • Eindafrekening van uw energieleverancier
 • Uw inkomensgegevens en vermogensgegevens (als u nog geen klant bent van de Sociale Dienst Drechtsteden)

Vraagt u de Bijzondere Bijstand aan met terugwerkende kracht? Vul dan op het aanvraagformulier uw inkomensgegevens in van de maand waarover u de bijzondere bijstand aanvraagt.


> Neem contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van deze bijzondere bijstand.

Extra kledingkosten/beddengoed/waskosten

Het kan noodzakelijk zijn dat u door ziekte of handicap extra moet wassen. Hierdoor slijt kleding en het beddengoed sneller. Of u maakt extra kledingkosten omdat u te maken heeft met een sterke gewichtstoename/afname door een medische oorzaak. De vergoeding wordt per jaar vastgesteld en uitgekeerd.

 

Wat heb ik nodig voor het indienen van de aanvraag?

 • Verklaring van een medisch specialist
 • Uw inkomensgegevens en vermogensgegevens (als u nog geen klant bent van de Sociale Dienst Drechtsteden)

Vraagt u de Bijzondere Bijstand aan met terugwerkende kracht? Vul dan op het aanvraagformulier uw inkomensgegevens in van de maand waarover u de bijzondere bijstand aanvraagt.

> Neem contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van deze bijzondere bijstand.

Eigen bijdrage CAK (Wmo)

Veel zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage vanuit de aanvullende zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een laag inkomen en wordt uw eigen bijdrage niet uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK.


Let op: Er zijn twee soorten eigen bijdrage CAK. Het gaat hier om de eigen bijdrage voor Wmo-voorziening.   

U kunt bijzondere bijstand voor eigen bijdrage CAK direct online aanvragen.


DigiD

> aanvragen bijzondere bijstandTegemoetkoming kosten aanhouden woning en vastrecht energie bij opname instelling

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en bent opgenomen in een instelling kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Hierdoor worden uw vaste lasten vergoed. De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van de hoogte van uw vaste lasten. 


Wat kunt u aanvragen?

Financiële ondersteuning voor de vaste lasten:

Maandelijkse hypotheeklasten (excl. aflossingsdeel).

Maandelijkse bruto huur.

Het vastrecht van de netwerkbeheerder (energie en gas). 


Wanneer heeft u geen recht op deze bijzondere bijstand?

Als u de vaste lasten kunt delen met een huisgenoot/partner die in de woning achterblijft tijdens uw opname.

Als u gedetineerd bent. 

Indien u niet woonachtig bent in de Drechtsteden.


Klik hier om bijzondere bijstand aan te vragen. 

Rechtsbijstand

Bent u betrokken bij een rechtszaak of bij een andere juridische zaak? Dan maakt u mogelijk extra kosten. Bijvoorbeeld voor een advocaat of griffierecht. Of voor reiskosten in verband met het voeren van een procedure bij de rechter buiten de eigen woongemeente. Als u een civiele toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand heeft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Ga altijd eerst langs het juridisch loket. U krijgt gratis juridisch advies en u ontvangt een korting op de eigen bijdrage die u moet betalen voor de gemaakte kosten. Wij brengen dit bedrag standaard in mindering op de bijstand die wij verstrekken.


Wat heb ik nodig voor het indienen van de aanvraag?

 • Nota van de advocaat
 • Civiele toevoeging zoals hierboven genoemd


U kunt bijzondere bijstand voor Rechtsbijstand direct online aanvragen.


DigiD

> aanvragen bijzondere bijstandBewindvoeringskosten

Heeft u een bewindvoerder? Dan zal de bewindvoerder kosten in rekening brengen.
U kunt hiervoor bijzondere bijstand krijgen als de rechtbank heeft uitgesproken dat de onderbewindstelling, onder curatelestelling of mentorschap noodzakelijk is.


Op het moment dat er bewindvoeringskosten zijn kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder kan dan bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

Alarmering

Moet u gebruik maken van personenalarmering? Dan kunt u de eigen bijdrage en eventuele abonnementskosten vergoed krijgen. U moet beschikken over een verklaring over de noodzaak van alarmering door maatschappelijk werk, Blijf van mijn lijf, (huis)arts, of thuiszorginstantie. De maximale vergoeding is € 19,53 per maand.


U kunt bijzondere bijstand voor alarmering direct online aanvragen


DigiD

> aanvragen bijzondere bijstand


Maaltijdvoorziening

Maakt u gebruik van een (warme) maaltijdvoorziening? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de meerkosten van maaltijdvoorziening.


Dat houdt in dat u maximaal per maaltijd € 4,49 vergoed krijgt voor maximaal 365 dagen per jaar.


> Neem contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van deze bijzondere bijstand.Woninginrichting zoals huishoudelijke apparaten of meubels

U moet verhuizen en u hebt een laag inkomen, geen eigen spaargeld en hebt door bijzondere omstandigheden niet kunnen sparen voor meubels en huishoudelijke apparaten.


U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Als u een volledige woninginrichting nodig hebt, kunt u kiezen voor bijzondere bijstand in de vorm van:

1.    Een lening

of

2.    Natura (voucher)


1.   Ik  wil lenen voor bijzondere bijstand voor woninginrichting

Als u kiest voor een lening bijzondere bijstand leent u een bepaald bedrag van ons. Hoeveel u kunt lenen hangt af van uw noodzakelijke kosten, uw leefsituatie en uw financiële situatie. Als u ervoor kiest om te lenen voor uw woninginrichting dan betaalt u iedere maand een vast bedrag terug aan ons. U gebruikt dit bedrag voor meubels, servies en huishoudelijke apparaten. Hieronder een aantal voorbeelden van de maximale bedragen:

Kookplaat (gas)                                                                 €  115,00
Koelkast                                                                               € 350,00
Wasmachine                                                                      € 350,00
1 persoons bed met matras en lattenbodem          € 204,00
2 persoons bed met matras en lattenbodem          € 448,00

2. Ik  wil bijzondere bijstand in natura (voucher) aanvragen voor een volledige 

 woninginrichting of voor een paar meubels

Heeft u een volledige woning inrichting nodig of heeft u een paar meubels nodig? U kunt dan kiezen voor bijzondere bijstand in natura. U krijgt dan van ons tweedehands meubels van goede kwaliteit. Deze meubels zijn gratis. U hoeft niet te lenen. Als u kiest voor bijzondere bijstand in natura heeft u twee mogelijkheden: 


Een volledige woninginrichting

U kunt een volledige woninginrichting aanvragen. Dit kan via Stichting Geef het Dordt. Via Stichting Geef het Dordt krijgt u dan uw tweedehands meubels geleverd. U krijgt meubels die Geef het Dordt op voorraad heeft. U kunt de meubels niet uitkiezen. De meubels zijn van goede kwaliteit en u krijgt deze gratis. De spullen kunnen bij u worden thuisbezorgd, tot de voordeur. 


Een paar meubels 

Heeft u geen volledige woninginrichting nodig, maar alleen een paar meubels? U kunt ook bijzondere bijstand in natura aanvragen voor maximaal drie meubels per keer. U kunt een aanvraag doen voor een bank, een eethoek, een (kleding)kast of een bed. Via Stichting Geef het Dordt krijgt u dan uw tweedehands meubels geleverd. Deze meubels krijgt u gratis en zijn van goede kwaliteit. U kunt de meubels niet uitkiezen. De spullen kunnen bij u worden thuisbezorgd, tot de voordeur. 


Let op

 • Vraag altijd eerst u bijzondere bijstand in natura aan voordat u meubels koopt of krijgt via Stichting Geef het Dordt. 

Hoe kan ik een aanvraag doen? 

U kunt de bijzondere bijstand in natura (voucher) of de lening voor woninginrichting direct online aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD gegevens nodig. Als u nog vragen heeft, kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice  van de Sociale Dienst Drechtsteden.


DigiD

> aanvragen bijzondere bijstand in lening of naturaVerhuiskosten

Is er sprake van een noodzakelijke verhuizing? En u heeft geen geld kunnen reserveren voor de kosten? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Dit kan voor de volgende verhuiskosten:

 • vervoer van de inboedel (huur, verzekering en benzinekosten bestelwagen en geen vergoeding manuren);
 • de administratiekosten en kosten naamplaatje(s);
 • de waarborgsom;
 • bij dubbele lasten de huur voor maximaal de eerste maand op basis van de eerste verhuurnota van de nieuwe woning, alleen wanneer het een verhuizing betreft naar of binnen de Drechtsteden;
 • eerste huur (huur van de lopende maand en erop volgend). De bijzondere bijstand voor de eerste huur wordt verstrekt in de vorm van een geldlening.


U kunt bijzondere bijstand voor verhuiskosten direct online aanvragen


DigiD

> aanvragen bijzondere bijstandLet op! Er kunnen problemen zijn met formulieren die u invult. We werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak. U kunt ons telefonisch bereiken, via de chat, via e-mail en via onze social media-kanalen.


Let op! Mogelijk ontvangt u later dan gewend uw uitkeringsspecificatie per post.  Een uitkeringsspecificatie is een document waarin staat hoe uw uitkering is berekend. Wilt u uw uitkeringsspecificatie al bekijken? U kunt deze nog wel inzien in MijnSDD.