Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Man aan leestafel met laptop

Home Bijstand Hoe vraag ik een uitkering aan? Wat houdt de taaleis in?

Wat houdt de taaleis in?

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan kijken we of u voldoet aan de taaleis. Deze wet wil dat u gesprekken in het Nederlands kunt voeren. En dat u eenvoudige teksten kunt schrijven, lezen en begrijpen. U moet de Nederlandse taal op 1F niveau beheersen. U beheerst het Nederlands voldoende als u een opleiding in het Nederlands heeft gevolgd. Bijvoorbeeld basisschool, voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo, vwo), praktijkonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, volwassenenonderwijs of een inburgeringstraject.

niets invullen

Is de taaleis een voorwaarde voor het aanvragen van een bijstandsuitkering?

Nee. Als u de Nederlandse taal op 1F niveau niet beheerst,  kunt u wel een bijstandsuitkering ontvangen. U bent wel verplicht om u in te spannen om 1F niveau te halen.

Word ik gekort op mijn uitkering als ik het taalniveau niet heb?

Voor de bijstandsuitkering is het belangrijk dat u uw Nederlands verbetert. Als u dit niet doet, kunt u een lagere uitkering krijgen. 

  • Uw uitkering wordt eerst zes maanden lang verlaagd met 20%
  • Daarna verlagen we uw uitkering zes maanden lang met 40%
  • Tot slot krijgt u helemaal geen uitkering meer.


U kunt de verlaging stoppen door uw Nederlands te verbeteren.  U ontvangt vanaf het moment dat u start weer een volledige uitkering.
 

Moet iedereen voldoen aan de taaleis?

Kunt u uw Nederlands niet verbeteren? Bijvoorbeeld omdat u een beperking heeft of gezondheidsproblemen. Dan hoeft u (tijdelijk) niet aan de taaleis te voldoen.

Heb ik bewijsstukken nodig?

Als tijdens het aanvraaggesprek voor een bijstandsuitkering blijkt dat u de Nederlandse taal waarschijnlijk niet goed genoeg beheerst, kunnen naar bewijsstukken worden gevraagd. Bijvoorbeeld een diploma, schoolrapport of inschrijvingsbewijs. Wanneer u deze bewijsstukken niet kunt laten zien, dan nodigt de sociale dienst u uit voor een taaltoets.

Wat is de taaltoets?

Bij een taaltoets doet u een aantal oefeningen om te testen of u de Nederlandse taal voldoende beheerst. De taaltoets wordt afgenomen door het Da Vinci College. De toets is gratis.

Wat als ik de taaltoets niet haal?

Haalt u op een of meer van de onderdelen een onvoldoende? Dan moet u uw kennis van het Nederlands zo snel mogelijk verbeteren. Hoe u dat gaat doen, bespreekt u met de regisseur van de Sociale Dienst. U kunt bijvoorbeeld:

  • een taalcursus Nederlands volgen (zie www.taalzoeker.nl);
  • een zelfstudie Nederlands doen (zie www.oefenen.nl);
  • een taalmaatje zoeken, dat is iemand die u helpt bij het Nederlands leren.


Na een half jaar doet u opnieuw de taaltoets om te meten of uw Nederlands is verbeterd en of u taalniveau 1F beheerst.

Vergoedt de sociale dienst mijn opleidingskosten?

Wij kunnen uw opleidingskosten vergoeden. Bespreek dit met uw contactpersoon bij de sociale dienst.


Let op! Door een storing is onze klantenservice tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. We informeren u als er een oplossing is. Onze excuses voor het ongemak.