Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info


Skyline Drechtsteden en Drechtwerk

Bestuur

De gemeenschappelijke regeling (GR) Sociaal is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht werken in de GR Sociaal samen op tal van onderwerpen in het sociaal domein, zoals de Participatiewet, schuldhulpverlening en de maatwerkvoorzieningen voor de Wmo. Het bestuur van de GR Sociaal bestaat uit een algemeen en dagelijks bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meldt u dan uiterlijk 4 werkdagen voor de vergadering aan bij bestuurgrsociaal@drechtsteden.nl


Meer informatie over de beide besturen en vergaderdata vindt u op onze bestuurlijke website via onderstaande knoppen.