Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger stapt lift uit met Wmo-klant

Home Aanbieder worden

Aanbieder worden

Wilt u aanbieder worden? U vindt hier meer informatie hoe u zich kunt aanmelden voor een contract.


Het is op dit moment niet mogelijk om toe te treden tot de overeenkomsten Individuele Begeleiding, Huishoudelijke Ondersteuning en Dagbesteding. Houd de website in de gaten om te weten wanneer u weer kunt toetreden. 

Toetreding nieuwe aanbieders

Een aanbieder die een Wmo-dienst wil leveren, dient allereerst een (samenwerkings)overeenkomst te sluiten met de Sociale Dienst Drechtsteden (basisovereenkomst Wmo of overeenkomst Ondersteuning bij het Huishouden) en/of de Gemeente Dordrecht (intentieovereenkomst beschermd wonen en opvang). Als de aanbieder voldoet aan de gestelde eisen, dan kan hij evt. aansluiten op de onderliggende deelovereenkomsten, zoals onderstaand is weergegeven. Het is niet mogelijk om toe te treden tot de overeenkomsten Individuele Begeleiding, Huishoudelijke Ondersteuning en Dagbesteding. 


Er is een basisovereenkomst waar de volgende overeenkomsten onder liggen:
 • deelovereenkomst Individuele Begeleiding (gesloten)
 • deelovereenkomst Individuele Begeleiding 4 (gesloten)
 • deelovereenkomst Dagbesteding (gesloten)
 • contract Kortdurend Verblijf (op aanvraag)

Er is een intentieovereenkomst waar de volgende overeenkomsten onder liggen:
 • deelovereenkomst Beschermd Wonen
 • deelovereenkomst Uitstroomarrangement
 • deelovereenkomst Overbruggingszorg Individuele Begeleiding
 • deelovereenkomst Dagbesteding Beschermd Wonen

Er is een overeenkomst Ondersteuning bij het Huishouden.

Hoe werkt de toetredingsprocedure?

De toetredingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • U meldt dat u interesse heeft in toetreding en levert de gewenste stukken aan.
 • U krijgt een bevestiging dat wij uw inschrijving in behandeling nemen.
 • Wij beoordelen of u voldoet aan de gestelde eisen.
 • Bij een positieve eerste beoordeling krijgt u een uitnodiging voor een kennismakings- en toelatingsgesprek. Bij een negatieve eerste beoordeling ontvangt u een afwijzing en motivatie hiervoor.


Aanbieders kunnen op elk moment een verzoek indienen om toe te treden tot de bovengenoemde overeenkomsten van de Sociale Dienst Drechtsteden en de Gemeente Dordrecht. Ieder kwartaal vindt er één beoordelingsmoment plaats waarbij de in dat kwartaal ingediende inschrijvingen worden beoordeeld.

Welke documenten moet ik aanleveren voor inschrijving?

Welke documenten moet ik aanleveren voor inschrijving?
Wilt u een inschrijving doen op één of meerdere contracten? U kunt dit doen door een mail te sturen naar contractmanagement@drechtsteden.nl met de volgende vermeldingen en bijlagen:

 • Vermeld expliciet voor welk contract (of welke contracten) u in aanmerking wil komen.
 • Vermeld dat u kennis heeft genomen van betreffende contract(en) en hiermee op voorhand akkoord gaat.
 • U levert de volgende documenten aan:

a) Een digitale kopie (pdf) van een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument v.w.b. uitsluitingscriteria.
b) Een digitale kopie van een actueel uittreksel uit het KvK-register (niet ouder dan 6 maanden).
c) Bewijsvoering vakbekwaamheid:

- Begeleiding: Kwaliteitstoets Dienstverleners Wmo 2015.
- Beschermd Wonen en Opvang: Kwaliteitstoets Dienstverleners.
- HO: bewijsstuk van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem zoals verwoord in artikel 4.3 en 4.7 van de 'Overeenkomst Ondersteuning bij het Huishouden Sociale Dienst Drechtsteden'.

d) HO: eventuele paraat beschikbare bewijslast voor financiële geschiktheid zoals verwoord in artikel 9.3 en bijlage 8a-8c van de 'Overeenkomst Ondersteuning bij het Huishouden Sociale Dienst Drechtsteden'

e)