Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger in gesprek met Wmo-klant

Home Wmo Ik heb een voorziening en wil iets regelen

Ik heb een voorziening en wil iets regelen

U maakt al gebruik van een Wmo voorziening? Dan kunt u op deze plek aan aantal zaken regelen die met deze voorziening te maken hebben.


Ik wil een reparatie aan een voorziening regelen

Wilt u een Wmo voorziening laten repareren? Dan kunt u een reparatieverzoek  indienen. Wij betalen de meeste reparaties. Reparaties aan sportstoelen worden niet vergoed. De sociale dienst vergoedt geen reparaties die het gevolg zijn van het verkeerd gebruiken van de voorziening. Deze reparaties komen voor uw eigen rekening.

Wilt u een reparatie aan een hulpmiddel van Medipoint, Meyra of Welzorg regelen? Neem dan rechtstreeks contact op met de leverancier.

Ik wil een herindicatie aanvragen

Zes weken voordat uw indicatie afloopt, krijgt u van ons een brief. We laten u hierin weten wanneer uw indicatie afloopt. Na de brief nemen we contact met u op om een afspraak te maken. We bespreken dan uw situatie en bekijken of u een nieuwe indicatie krijgt voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Ik wil een nieuwe vervoerspas aanvragen

Als u uw pas kwijt bent, kunt u een nieuwe pas aanvragen. Een nieuwe pas na verlies, diefstal of beschadiging kost  € 7,50. 


Hoe werkt het aanvragen?

U maakt € 7,50 over naar rekeningnummer NL22 BNGH 0285 1277 72 op naam van Sociale Dienst Drechtsteden in Dordrecht onder vermelding van duplicaatpas Hopper, uw klantnummer van de Sociale Dienst Drechtsteden en uw achternaam. Zorgt u voor een snelle betaling dan zorgen wij voor een duplicaat van de pas.

Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met klantenservice.

Ik wil veranderen van zorgaanbieder

U kunt dit zelf regelen. U laat uw huidige aanbieder weten dat u wilt veranderen van aanbieder. U kiest een andere aanbieder en neemt hiermee contact op.  Dit geldt voor de volgende voorzieningen: huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en opvang.