Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info


Home Wmo Ik heb een voorziening en wil iets regelen

Ik heb een voorziening en wil iets regelen

U maakt al gebruik van een Wmo voorziening? Dan kunt u op deze plek aan aantal zaken regelen die met deze voorziening te maken hebben.


Ik wil een reparatie aan een voorziening regelen

Wilt u een Wmo voorziening laten repareren? Dan zijn een aantal dingen goed om te weten:

  • Reparaties aan sportstoelen worden niet vergoed. 
  • De sociale dienst vergoedt geen reparaties die het gevolg zijn van het verkeerd gebruiken van de voorziening. Deze reparaties komen voor uw eigen rekening.
  • Wilt u een reparatie aan een hulpmiddel van Medipoint, Meyra of Welzorg regelen? Neem dan rechtstreeks contact op met de leverancier.

Ik wil een herindicatie aanvragen

Zes weken voordat uw indicatie afloopt, krijgt u van ons een brief. We laten u hierin weten wanneer uw indicatie afloopt. Na de brief nemen we contact met u op om een afspraak te maken. We bespreken dan uw situatie en bekijken of u een nieuwe indicatie krijgt voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Ik wil een nieuwe vervoerspas aanvragen

Als u uw pas kwijt of verloren bent of als uw pas stuk is, kunt u een nieuwe pas aanvragen. U kunt direct een pas aanvragen via het digitale aanvraagformulier vervangende Drechthopperpas.


Aan een vervangende pas zijn geen extra kosten verbonden.


Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met klantenservice.

Ik wil veranderen van zorgaanbieder

U kunt dit zelf regelen. U laat uw huidige aanbieder weten dat u wilt veranderen van aanbieder. U kiest een andere aanbieder en neemt hiermee contact op.  Dit geldt voor de volgende voorzieningen: huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en opvang.