Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Mannen aan het werk bij afvalsorteerbedrijf

Home Wat is een participatieproject?

Wat is een participatieproject?

Dit is een project dat participatieplekken biedt vanuit maatschappelijke motieven met als doel mensen – die geen uitzicht hebben op betaald werk – een zinvolle daginvulling te bieden.

Aan welke criteria moet een participatieproject voldoen?

 1. Het participatieproject is erkend als leerwerkbedrijf op mbo-1 niveau.
 2. De participatieplekken zijn gericht op maatschappelijke participatie.
 3. Het zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op participatie en niet op (regulier) werk. Bij werk gaat het om productie op basis van loonwaarde. Bij participatie gaat het om maatschappelijk nuttige activiteiten naar vermogen of (arbeidsmatige) dagbesteding.
 4. De activiteiten zijn van bijkomende (additionele) aard en mogen niet leiden tot verdringing van betaald werk.
 5. De participatieplekken hebben geen commercieel doel. Zij zijn gecreëerd om mensen een mogelijkheid tot participatie te bieden en niet om aan te verdienen.

Hoe wordt mijn organisatie of bedrijf een participatieproject?

Dit traject start bij de beleidsmedewerker van uw gemeente. Hier wordt nagegaan of uw aanbod een goede aanvulling is op het bestaande aanbod, spelregels worden besproken en u wordt geadviseerd in uw aanpak.
Vervolgens dient u een projectaanvraag in bij de matchingsunit (voor Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht) of bij de Sociale Dienst Drechtsteden (voor Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht). Hiervoor gebruikt u dit PDF-bestandFormulier Projectaanvraag Participatieprojecten. De matchingsunit of de Sociale Dienst Drechtsteden toetst uw aanvraag op correctheid en geschiktheid, en bezoekt uw organisatie. De matchingsunit adviseert de Sociale Dienst Drechtsteden over uw aanvraag. Het uiteindelijke besluit van de toekenning of afwijzing van een aanvraag wordt genomen door de Sociale Dienst Drechtsteden, niet door de matchingsunit.


Let op: indien u verschillende locaties hebt die verspreid zijn over de matchingsunits dient u een aanvraag in te dienen pér locatie. Voorbeeld: u wilt participatieplekken bieden in zowel Dordrecht als Zwijndrecht. In dat geval dient u een aanvraag voor de aan te bieden participatieplekken in Zwijndrecht in bij matchingsunits Zwijndrecht Werkt. En voor de aan te bieden participatieplekken in Dordrecht dient u een aanvraag in bij de Sociale Dienst Drechtsteden.
Na ontvangst van een schriftelijk positief besluit (positieve beschikking) van de Sociale Dienst Drechtsteden mogen kandidaten worden geplaatst. Er mogen alleen activiteiten worden aangeboden die ook in uw aanvraag stonden vermeld. Wilt u andere activiteiten aanbieden of meer plekken, dan kunt u in overleg met uw matchingsunit een aanvullende projectaanvraag indienen.

Looptijd beschikking projectaanvraag

Een beschikking loopt tot maximaal het einde van een kalenderjaar. Jaarlijks moet een nieuwe projectaanvraag worden gedaan en neemt de Sociale Dienst Drechtsteden opnieuw een besluit over toekenning of afwijzing van de projectaanvraag (beschikking).

Wat doet de matchingsunit?

Binnen de Drechtsteden zijn er momenteel vier matchingsunits. Als participatieproject valt u onder één van deze matchingsunits, gebaseerd op de vestigingsplaats van uw participatieproject. In onderstaand overzicht ziet u wie waar verantwoordelijk voor is:

Vestigingsplaats participatieprojectIntakeMatchen/plaatsen, volgen deelnemers, administratieToetsen projectaanvragen, monitoren participatieprojecten
AlblasserdamMatchingsunit SmileMatchingsunit SmileMatchingsunit Smile
Hendrik-Ido-AmbachtMatchingsunit Ambachtse BedrijvenMatchingsunit Ambachtse BedrijvenMatchingsunit Ambachtse Bedrijven
ZwijndrechtMatchingsunit Zwijndrecht WerktMatchingsunit Zwijndrecht WerktMatchingsunit Zwijndrecht Werkt
Dordrecht, Papendrecht, SliedrechtMatchingsunit MEE, voornamelijk voor nuggers. Sociale Dienst Drechtsteden, voornamelijk voor uitkeringsgerechtigden.Matchingsunit MEESociale Dienst Drechtsteden

Welke verplichtingen heeft een participatieproject?

 1. Activiteiten bieden die gelijk zijn aan de activiteiten uit de beschikte aanvraag en de daarbij passende begeleiding.
 2. Bijhouden van een aanwezigheidsregistratie. Dit kan uw eigen registratiesysteem zijn, als deze voldoet aan de gegevens zoals opgenomen in dit PDF-bestandFormulier aanwezigheidsregistratie.
 3. Actief sturen op aanwezigheid van deelnemers, waarbij actie op afwezigheid.
 4. (Risico op) uitval tijdig melden bij de matchingsunit om interventie mogelijk te maken.
 5. Schriftelijk bijhouden van ontwikkeling van de deelnemer.
 6. Binnen maximaal 5 werkdagen doorgeven van wijzigingen aan de matchingsunit. als deze de deelname aan de participatieplek van een deelnemer verandert. Hiervoor gebruikt u dit PDF-bestandFormulier mutatie participatieplekken.
 7. De matchingsunit en de Sociale Dienst Drechtsteden in staat stellen om haar begeleidings- en monitorfunctie uit te oefenen, zoals het ontvangen van bezoeken van de matchingsunit en de Sociale Dienst Drechtsteden.