Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spelregels maken geluidsopnamen

Home Spelregels maken geluidsopnames

Spelregels maken geluidsopnames

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden willen we dat u zich welkom voelt. Dat is de reden dat we graag luisteren naar uw wensen. We vinden het fijn u te helpen de zaken gemakkelijker te maken. Als u geluidsopnamen wilt maken van een gesprek met een medewerker vinden wij dat goed tenzij er belangrijke redenen zijn dit niet te doen. Als u geluidsopnames maakt zijn er spelregels.


Spelregels

Om de geluidsopnamen zo goed mogelijk te laten verlopen leest u hieronder de spelregels. Hierbij respecteren wij ieders privacy:


1.    Als u geluidsopnamen wilt maken van een gesprek geef dit dan van te voren duidelijk aan bij de medewerker van de Sociale Dienst Drechtsteden. Wij kunnen dan samen met u de mogelijkheden doornemen. Het gaat om zowel persoonlijke als telefonische gesprekken.
2.    De Sociale Dienst Drechtsteden staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er belangrijke redenen zijn dit niet te doen. In dat geval zoeken we samen met u naar een andere oplossing.
3.    U geeft ons een kopie van de opname als wij hierom vragen en andersom geven wij u als het gesprek is opgenomen op verzoek inzage.
4.    U en wij knippen of plakken niet in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
5.    Zowel u als wij maken de geluidsopnamen niet openbaar (bijvoorbeeld via social media of de pers) en verstrekken de geluidsopnamen ook niet aan derden zonder toestemming van de andere partij.
6.    Wij respecteren ieders privacy. Daarom stellen wij het niet op prijs wanneer er beeldopnamen worden gemaakt.
7.    Deze afspraken gelden voor alle gesprekken die tussen onze medewerkers en klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden plaatsvinden.


Deze regels komen voort uit de spelregels die de Nationale Ombudsman in 2012 opstelde.

De spelregels maken onderdeel uit van onze huisregels.


Bij de Sociale Dienst Drechtsteden willen we dat u zich welkom voelt. Dat is de reden dat we graag luisteren naar uw wensen. We vinden het fijn u te helpen de zaken gemakkelijker te maken. Als u geluidsopnames wilt maken van een gesprek met een medewerker vinden wij dat goed tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. Als u geluidsopnames maakt zijn er spelregels.

Spelregels

Om de geluidsopnames zo goed mogelijk te laten verlopen leest u hieronder de spelregels. Hierbij respecteren wij de privacy van iedereen:


1.    Als u geluidsopnames wilt maken van een gesprek geef dit dan van te voren duidelijk aan bij de medewerker van de Sociale Dienst Drechtsteden. Wij kunnen dan samen met u de mogelijkheden doornemen. Het gaat om zowel persoonlijke als telefonische gesprekken.
2.    De Sociale Dienst Drechtsteden staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval zoeken we samen met u naar een andere oplossing.
3.    U geeft ons een kopie van de opname als wij hierom vragen en andersom geven wij u als het gesprek is opgenomen op verzoek inzage.
4.    U en wij knippen of plakken niet in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
5.    Zowel u als wij maken de geluidsopnames niet openbaar (bijvoorbeeld via social media of de pers) en geven de geluidsopnames ook niet aan andere organisaties of personen zonder toestemming van de andere partij.
6.    Wij respecteren de privacy van iedereen. Daarom stellen wij het niet op prijs wanneer er beeldopnamen worden gemaakt.
7.    Deze afspraken gelden voor alle gesprekken die tussen onze medewerkers en klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden plaatsvinden


Deze regels komen voort uit de spelregels die de Nationale Ombudsman in 2012 opstelde.

De spelregels maken onderdeel uit van onze huisregels.