Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Mannen aan het werk bij afvalsorteerbedrijf

Home Soorten participatieplekken

Vier soorten participatieplekken

Participatieplekken worden onderverdeeld. We onderscheiden 4 soorten participatieplekken; treden 1 tot en met 4.

geen tekst

Participatieplek trede 1

Voor deelnemers die intensieve begeleiding nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de geboden activiteiten. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld zeer eenzaam zijn, geïsoleerd leven, zeer weinig tot geen contacten buitenshuis hebben en/of een zeer grote begeleidingsbehoefte hebben (bijv. door agressie, psychiatrische ziektebeelden of zeer problematische thuissituatie). Hierbij is vaak veel overleg nodig met andere professionals om de deelnemer heen, om de plaatsing te doen slagen. Deze trede ligt wat betreft de begeleidingsbehoefte het dichtst bij dagbesteding.

Participatieplek trede 2

Voor deelnemers die begeleiding nodig hebben om deel te kunnen nemen aan geboden activiteiten, zeker in de eerste maanden. Dit is de ‘gemiddelde’ deelnemer; de trede waarop de meeste deelnemers functioneren.

Participatieplek trede 3

Voor deelnemers die al wat verder zijn in hun ontwikkeling en/of nog net niet in staat zijn om vrijwilligerswerk te verrichten of te behouden zonder begeleiding. Zij hebben relatief beperkte begeleiding nodig. Doorstroom naar (vrijwilligers)werk vindt vooral plaats vanuit deze trede.

Participatieplek trede 4

Voor deelnemers die een mbo Entree opleiding volgen.