Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger stapt lift uit met Wmo-klant

Home Wmo Hoe kan ik gebruikmaken van een Wmo-voorziening? Hoe regel ik met pgb mijn zorg?

Hoe regel ik met pgb mijn zorg?

In het gesprek met de Wmo consulent bespreekt u wat het beste bij u past: zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is een hoeveelheid geld. U regelt hiermee zelf uw ondersteuning of zorg. Voordat u een pgb kunt aanvragen, moet u eerst een budgetplan maken.

Wat is een budgetplan?

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Dan moet u eerst een budgetplan maken. In dit budgetplan laat u zien hoe u het pgb gaat besteden en beheren en aan welke doelen u gaat werken. Dit budgetplan stuurt u naar ons op. Wij kijken dan of een pgb past bij uw situatie.


Budgetplan voor huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen:

PDF-bestand> Budgetplan pgb Zorgverlening


Budgetplan voor hulpmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel, vervoersvoorziening, woningaanpassing of woonvoorziening:

PDF-bestand> Budgetplan pgb Hulpmiddelen

Wat moet ik zelf regelen als ik voor een PGB kies?

U regelt:

  • welke ondersteuning/zorg u wilt, hoe vaak u dat wilt en welke vergoeding u hiervoor betaalt. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst. De hoogte van uw pgb leest u in de beschikking.
  • u  houdt zelf een administratie bij waarin u uitgaven bijhoudt
  • u regelt zelf vervanging als u zorgaanbieder ziek is of met vakantie is.


De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget van de pgb houder en verzorgt de betalingen aan de zorgverleners. Op de website van de SVB vindt u veel informatie over het pgb.

Hoe hoog is mijn pgb?

De hoogte van het pgb hangt af van:
  • De ondersteuning die u nodig heeft.
  • Van wie u de ondersteuning wilt ontvangen. Kiest u voor een zorgaanbieder of voor iemand uit uw sociale netwerk? Voor ondersteuning uit uw sociale netwerk geldt een lager tarief. Dit geldt niet voor huishoudelijke ondersteuning. U krijgt dan hetzelfde tarief als iemand uit uw sociale netwerk u ondersteunt.
  • Kiest u voor een zorgaanbieder? Dan kunt u zelf afspreken welke en hoeveel ondersteuning u precies ontvangt voor het budget dat u krijgt. De hoogte van uw budget vindt u in uw beschikking. De opbouw van de tarieven vindt u hieronder in het tarievenoverzicht. In dit overzicht ziet u alle tarieven per voorziening met productcode. Er geldt wel een maximum uurtarief dat u uw zorgverlener mag betalen. Mocht u zorg willen dat hoger is dan uw budget dan kan dit, maar dan moet u de kosten boven dit bedrag zelf betalen.

PDF-bestand> Ga naar het pgb tariefoverzicht 2022Wat is een verantwoordingsvrij bedrag?

Heeft u een pgb? Dan mag u een deel van het toegekende pgb gebruiken voor kleine uitgaven, bijvoorbeeld postzegels, telefoonkosten of een bloemetje voor uw zorgverlener. Dit is het verantwoordingsvrije bedrag. U hoeft niet door te geven hoe u dit besteedt. Op uw toekenningsbeschikking kunt u zien wat uw verantwoordingsvrije bedrag is.
Het verantwoordingsvrije bedrag is onderdeel van uw totale pgb. Als u gebruikmaakt van het verantwoordingsvrije bedrag, moet u daarvoor voldoende budget hebben: het verantwoordingsvrije bedrag gaat namelijk van uw budget af.


U kunt het verantwoordingsvrije bedrag aanvragen door het formulier in te vullen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Krijg ik het geld op mijn eigen rekening gestort?

Nee, de sociale dienst maakt het geld over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en verzorgt de betalingen aan uw zorgverleners.

Ik wil zorg die duurder is dan het budget wat ik krijg. Kan dat?

Ja, dat kan. Koopt u zorg in voor een hoger bedrag  dan het maximum uurtarief? Dan moet u de kosten boven dit bedrag zelf betalen.

Hoe betaal ik mijn zorgverlener?

U betaalt uw zorgverlener niet zelf. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget van de pgb houder en verzorgt de betalingen aan de zorgverleners. Dit heet ‘trekkingsrecht’. Op svb.nl vindt u meer informatie over het trekkingsrecht.


Let op! Op dit moment zijn de formulieren die u met DigiD invult misschien niet bereikbaar. Wij werken aan een oplossing. U kunt telefonisch contact met ons opnemen, via social media of via de chat op onze website. Onze excuses voor het ongemak.