Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger stapt lift uit met Wmo-klant

Home Wmo Hoe kan ik gebruikmaken van een Wmo-voorziening? Hoe regel ik met pgb mijn zorg?

Hoe regel ik met pgb mijn zorg?

In het gesprek met de Wmo consulent bespreekt u wat het beste bij u past: zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is een hoeveelheid geld. U regelt hiermee zelf uw ondersteuning of zorg. Voordat u een pgb kunt aanvragen, moet u eerst een budgetplan maken.

Wat is een budgetplan?

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Dan moet u eerst een budgetplan maken. In dit budgetplan laat u zien hoe u het pgb gaat besteden en beheren en aan welke doelen u gaat werken. Dit budgetplan stuurt u naar ons op. Wij kijken dan of een pgb past bij uw situatie.


Budgetplan voor huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen:

PDF-bestand> Budgetplan pgb Zorgverlening


Budgetplan voor hulpmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel, vervoersvoorziening, woningaanpassing of woonvoorziening:

PDF-bestand> Budgetplan pgb Hulpmiddelen

Wat moet ik zelf regelen als ik voor een pgb kies?

U regelt:

  • welke ondersteuning/zorg u wilt, hoe vaak u dat wilt en welke vergoeding u hiervoor betaalt. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst. De hoogte van uw pgb leest u in de beschikking.
  • u  houdt zelf een administratie bij waarin u uitgaven bijhoudt
  • u regelt zelf vervanging als u zorgaanbieder ziek is of met vakantie is.


De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget van de pgb houder en verzorgt de betalingen aan de zorgverleners. Op de website van de SVB vindt u veel informatie over het pgb.

Hoe hoog is mijn pgb?

De hoogte van het pgb hangt af van:
  • De ondersteuning die u nodig heeft.
  • Van wie u de ondersteuning wilt ontvangen. Kiest u voor een zorgaanbieder of voor iemand uit uw sociale netwerk? Voor ondersteuning uit uw sociale netwerk geldt een lager tarief. Dit geldt niet voor huishoudelijke ondersteuning. U krijgt dan hetzelfde tarief als iemand uit uw sociale netwerk u ondersteunt.
  • Kiest u voor een zorgaanbieder? Dan kunt u zelf afspreken welke en hoeveel ondersteuning u precies ontvangt voor het budget dat u krijgt. De hoogte van uw budget vindt u in uw beschikking. De opbouw van de tarieven vindt u hieronder in het tarievenoverzicht. In dit overzicht ziet u alle tarieven per voorziening met productcode. Er geldt wel een maximum uurtarief dat u uw zorgverlener mag betalen. Mocht u zorg willen dat hoger is dan uw budget dan kan dit, maar dan moet u de kosten boven dit bedrag zelf betalen.


Bekijk in de tabellen hieronder het pgb tariefoverzicht dat geldt vanaf 1 januari 2024.

Of bekijk het in een pdf-document via onderstaande link.

PDF-bestand> Download pgb tariefoverzicht (per januari 2024)


Huishoudelijke ondersteuning

Productcode

Tarief

Huishoudelijke ondersteuning0110519,32 per uur
Huishoudelijke ondersteuning +0110619,32 per uur
Huishoudelijke ondersteuning PGB Sociaal Netwerk0110819,32 per uur
Huishoudelijke ondersteuning PGB Professioneel0110919,32 per uur

Begeleiding

Productcode

Tarief

PGB Individueel zonder toeslag02IBP54,58 per uur
PGB Individueel met toeslag02IBT72,43 per uur
PGB Individueel IB402IB462,45 per uur
PGB Individueel Sociaal Netwerk02IPS22,67 per uur

Dagbesteding

Productcode

Tarief

Belevingsbericht (BG)


PGB Dagbesteding BG 1 t/m 2 dagdelen pw07P0193,58 per week
PGB Dagbesteding BG 3 t/m 4 dagdelen pw07P02187,16 per week
PGB Dagbesteding BG 5 t/m 6 dagdelen pw07P03280,74 per week
PGB Dagbesteding BG 7 t/m 8 dagdelen pw07P04374,32 per week
PGB Dagbesteding BG 9 t/m 10 dagdelen pw07P05467,90 per week

Arbeidsmatig (AM)


PGB Dagbesteding AM 1 t/m 2 dagdelen pw07P1195,70 per week
PGB Dagbesteding AM 3 t/m 4 dagdelen pw07P12191,40 per week
PGB Dagbesteding AM 5 t/m 6 dagdelen pw07P13287,10 per week
PGB Dagbesteding AM 7 t/m 8 dagdelen pw07P143882,80 per week
PGB Dagbesteding AM 9 t/m 10 dagdelen pw07P15478,50 per week

Ontwikkelgericht (OG)

PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw07P21105,62 per week
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw07P22210,52 per week
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw07P23315,78 per week
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw07P24421,04 per week
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw07P25526,30 per week

Belevingsgericht intensief (BGi)


PGB Dagbesteding BG intensief 1 t/m 2 dagdelen pw07P31130,65 per week
PGB Dagbesteding BG intensief 3 t/m 4 dagdelen pw07P32261,12 per week
PGB Dagbesteding BG intensief 5 t/m 6 dagdelen pw07P33391,68 per week
PGB Dagbesteding BG intensief 7 t/m 8 dagdelen pw07P34522,24 per week
PGB Dagbesteding BG intensief 9 t/m 10 dagdelen pw07P35652,80 per week

Arbeidsmatig intensief (AMi)


PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw07P41138,50 per week
PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw07P42277,00 per week
PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw07P43415,50 per week
PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw07P44554,00 per week
PGB Dagbesteding AM intensief 1 t/m 2 dagdelen pw07P45692,50 per week


Beschermd wonen

Productcode

Tarief

Normaliseren wonen

PGB 1=1 arrangement, extramurale setting licht, exc. huisvesting15P01479,16 per week
PGB 1=1 arrangement, extramurale setting midden, exc. huisvesting15P02645,81 per week
PGB 1=1 arrangement, extramurale setting licht, inc. huisvesting15P03673,78 per week
PGB 1=1 arrangement, extramurale setting midden, inc. huisvesting15P04839,43 per week
PGB Sociaal netwerk: 1=1 persoonsarrangement, extramurale setting, licht, excl huisvesting 15P05319,57 per week
PGB Sociaal netwerk: 1=1 persoonsarrangement, extramurale setting, midden, excl huisvesting 15P06430,73 per week
PGB ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen licht, exc. huisvesting15P11479,16 per week
PGB  ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen midden, exc. huisvesting15P12645,81 per week
PGB ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen licht, inc. huisvesting15P13
672,78 per week
PGB  ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen midden, inc. huisvesting15P14839,43 per week
PGB ≤ 12 extramurale setting licht, exclusief huisvesting15P21479,16 per week
PGB ≤ 12 extramurale setting midden, exclusief huisvesting15P22645,81 per week
PGB ≤ 12 extramurale setting licht, inclusief huisvesting15P23672,78 per week
PGB ≤ 12 extramurale setting midden, inclusief huisvesting15P24839,43 per week
PGB 1=1 arrangement, extramurale setting zwaar, exc. huisvesting15P25921,80 per week
PGB 1 =1 arrangement, extramurale setting zwaar, inc. huisvesting15P261.117,93 per week
PGB  ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen zwaar, exc. huisvesting15P27921,80 per week
PGB ≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen zwaar, inc. huisvesting15P281.117,93 per week
PGB ≤ 12 extramurale setting zwaar, exclusief huisvesting15P29921,80 per week
PGB ≤ 12 extramurale setting zwaar, inclusief huisvesting15P301.117,93 per week
PGB ≤ 12 intramurale setting licht15P31804,86 per week
PGB ≤ 12 intramurale setting midden15P321004,10 per week
PGB ≤ 12 intramurale setting zwaar15P331.317,63 per week
PGB >12 intramurale setting licht15P41738,85per week
PGB >12 intramurale setting midden15P42921,79 per week
PGB >12 intramurale setting zwaar15P431.212,12 per week

Bescherm wonen Dagbesteding

PGB Dagbesteding BG 1 t/m 2 dagdelen pw15D3166,62 per week
PGB Dagbesteding BG 3 t/m 4 dagdelen pw15D32133,24 per week
PGB Dagbesteding BG 5 t/m 6 dagdelen pw15D33199,86 per week
PGB Dagbesteding BG 7 t/m 8 dagdelen pw15D34266,48 per week
PGB Dagbesteding BG 9 t/m 10 dagdelen pw15D35333,10 per week
PGB Dagbesteding AM 1 t/m 2 dagdelen pw15D4170,34 per week
PGB Dagbesteding AM 3 t/m 4 dagdelen pw15D42140,86 per week
PGB Dagbesteding AM 5 t/m 6 dagdelen pw15D43211,02 per week
PGB Dagbesteding AM 7 t/m 8 dagdelen pw15D44281,36 per week
PGB Dagbesteding AM 9 t/m 10 dagdelen pw15D45351,70 per week
PGB Dagbesteding OG 1 t/m 2 dagdelen pw15D5177,38 per week
PGB Dagbesteding OG 3 t/m 4 dagdelen pw15D52154,76 per week
PGB Dagbesteding OG 5 t/m 6 dagdelen pw15D53232,14 per week
PGB Dagbesteding OG 7 t/m 8 dagdelen pw15D54309,52 per week
PGB Dagbesteding OG 9 t/m 10 dagdelen pw15D55386,90 per week
PGB BW Vervoer Dagbesteding15D568,99 per stuk

Bescherm wonen Dagbesteding Overbruggingszorg

Overbruggingszorg PGB DB: BG 1 t/m 2 dagdelen pw15O3166,62 per week
Overbruggingszorg PGB DB: BG 3 t/m 4 dagdelen pw15O32133,24 per week
Overbruggingszorg PGB DB: BG 5 t/m 6 dagdelen pw15O33199,86 per week
Overbruggingszorg PGB DB: BG 7 t/m 8 dagdelen pw15O34266,48 per week
Overbruggingszorg PGB DB: BG 9 t/m 10 dagdelen pw15O35333,10 per week
Overbruggingszorg PGB DB: AM 1 t/m 2 dagdelen pw15O4170,34 per week
Overbruggingszorg PGB DB: AM 3 t/m 4 dagdelen pw15O42140,68 per week
Overbruggingszorg PGB DB: AM 5 t/m 6 dagdelen pw15O43211,02 per week
Overbruggingszorg PGB DB: AM 7 t/m 8 dagdelen pw15O44281,36 per week
Overbruggingszorg PGB DB: AM 9 t/m 10 dagdelen pw15O45351,70 per week
Overbruggingszorg PGB DB: OG 1 t/m 2 dagdelen pw15O5173,38 per week
Overbruggingszorg PGB DB: OG 3 t/m 4 dagdelen pw15O52154,76 per week
Overbruggingszorg PGB DB: OG 5 t/m 6 dagdelen pw15O53232,14 per week
Overbruggingszorg PGB DB: OG 7 t/m 8 dagdelen pw15O54309,52 per week
Overbruggingszorg PGB DB: OG 9 t/m 10 dagdelen pw15O55386,90 per week
Overbruggingszorg PGB BW Vervoer Dagbesteding15O568,99 per stuk

Bescherm wonen Overbrugginszorg overig

Overbruggingszorg: PGB Individueel zonder toeslag15A7154,58 per uur
Overbruggingszorg: PGB Individueel Sociaal Netwerk15A7221,68 per uur
Overbruggingszorg: PGB individueel met toeslag15A7372,43 per uur
Overbruggingszorg PGB Kort durend Professioneel15A7853,87 per etmaal
Overbrugginsgzorg PGB Kort durend Sociaal Netwerk15A7932,52 per etmaalOpvang

Productcode

Tarief

PGB Opvang Professioneel16OPP126,58 per etmaal
PGB Opvang Sociaal Netwerk16OPS84,42 per etmaal

Kortdurend verblijf

Productcode

Tarief

PGB Kort durend Professioneel4KVPP53,87 per etmaal
PGB Kort durend Sociaal Netwerk4KVPS34,47 per etmaal


Krijg ik het geld op mijn eigen rekening gestort?

Nee, de sociale dienst maakt het geld over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en verzorgt de betalingen aan uw zorgverleners.

Ik wil zorg die duurder is dan het budget wat ik krijg. Kan dat?

Ja, dat kan. Koopt u zorg in voor een hoger bedrag  dan het maximum uurtarief? Dan moet u de kosten boven dit bedrag zelf betalen.

Hoe betaal ik mijn zorgverlener?

U betaalt uw zorgverlener niet zelf. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget van de pgb houder en verzorgt de betalingen aan de zorgverleners. Dit heet ‘trekkingsrecht’. Op svb.nl vindt u meer informatie over het trekkingsrecht.