Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Taken van Sociale Dienst Drechtsteden

Home Taken

Taken

De taken die de Sociale Dienst Drechtsteden uitvoert, gaan uit van de volgende wetten:

  • De Participatiewet.
  • De Wmo 2015 (alleen het verstrekken van maatwerkvoorzieningen, met uitzondering van beschermd wonen en opvang).
  • De IOAW en IOAZ.
  • De Wet inburgering.
  • De Wet kinderopvang (alleen de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang).
  • De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
  • De Wet sociale werkvoorziening.
  • De Wet op de lijkbezorging, art. 21 en 22 en het verlenen van toestemming voor het verrichten van sectie op een overledene op grond van artikel 72 lid 2 van deze wet.Let op! Door een storing zijn de digitale formulieren met DigiD niet beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.