Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners Doelgroepenvervoer in de Drechtsteden

Doelgroepenvervoer in de Drechtsteden

Het doelgroepenvervoer wordt tot nu toe georganiseerd vanuit afzonderlijke domeinen (onderwijs, Wmo, WsW, jeugdzorg). Per domein regelt de gecontracteerde vervoerder zowel de regie als de uitvoering (het taxibusvervoer zelf). Er wordt vooral gestuurd op financiƫn en minder op kwaliteit. Een domeinoverstijgende regie van de vervoersbewegingen biedt kansen om beter te sturen op kwaliteit, betaalbaarheid, efficiency en flexibiliteit. Daarom is er in de Drechtsteden voor gekozen om een publiek mobiliteitsplatform op te richten.

Dit mobiliteitsplatform heet Stroomlijn en is op 1 januari 2017 operationeel. Stroomlijn gaat het Wmo en Wsw doelgroepenvervoer regisseren voor de zes Drechtsteden. In de toekomst gaat Stroomlijn mogelijk ook het vervoer regelen voor andere domeinen (leerlingenvervoer, jeugdzorgvervoer, Valys). Dit wordt bekeken als de huidige contracten aflopen.

Mogelijkheden klant centraal

Er wordt beter gekeken naar de mogelijkheden en vervoersbehoefte van de klant. Voor iedere klant wordt de best beschikbare vervoersoplossing gezocht. Dit kan de Drechthopper (taxibus) zijn, maar er wordt ook gekeken naar nieuwe vervoersoplossingen. Bijvoorbeeld openbaar vervoer met begeleiding, E-Wheels, Buurtbus en andere vrijwilligersinitiatieven. Deze nieuwe vormen zijn nog in ontwikkeling. Bij nieuwe indicaties en herindicaties worden de mogelijkheden met klanten besproken.

Voor huidige klanten van de Drechthopper verandert er niets. Zij kunnen op dezelfde manier gebruik blijven maken van de Drechthopper. Ook voor wsw'ers en dagbestedingsklanten verandert er niets aan het vervoer van en naar werk of dagbesteding.

Mobiliteitsplatform Stroomlijn

Stroomlijn staat exact voor wat het doet: het stroomlijnt de reis van de klant. Stroomlijn regelt de beste vervoersoplossing voor de klant, passend binnen de indicatie die de klant heeft gekregen van de Sociale Dienst Drechtsteden. Stroomlijn is klantvriendelijk, laagdrempelig en toegankelijk.
Stroomlijn gaat nauw samenwerken met partners in de mobiliteitsketen en bewaakt de kwaliteit van het vervoer binnen de gemaakte afspraken. Daarbij heeft Stroomlijn een signalerende functie naar haar opdrachtgever en mobiliteitspartners.

Zo kunnen we goed vervoer blijven bieden aan inwoners die het nodig hebbenLet op! Er kunnen problemen zijn met formulieren die u invult. We werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak. U kunt ons telefonisch bereiken, via de chat, via e-mail en via onze social media-kanalen.


Let op! Mogelijk ontvangt u later dan gewend uw uitkeringsspecificatie per post.  Een uitkeringsspecificatie is een document waarin staat hoe uw uitkering is berekend. Wilt u uw uitkeringsspecificatie al bekijken? U kunt deze nog wel inzien in MijnSDD.