Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Financiële ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne

Financiële ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne

Financiële ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne

Door de oorlog zijn veel Oekraïners op de vlucht. In verschillende Europese landen worden deze mensen opgevangen. Ook in de Drechtsteden. Zowel binnen verschillende gemeentelijke opvanglocaties als in gastgezinnen. We ondersteunen hen door te voorzien in de primaire levensbehoeften en door financiële ondersteuning. De Sociale Dienst Drechtsteden gaat, namens de zeven gemeenten in de Drechtsteden, de zogenaamde 'leefgeldregeling' uitvoeren. 


Wat is er nodig om leefgeld aan te kunnen vragen?

Een aantal zaken is van belang om leefgeld aan te kunnen vragen:

  • Een erkend identificatiebewijs, 
  • een inschrijving in de basisregistratie (BRP) en 
  • een in Europa geldige bankrekening. 
In de vragen en antwoorden (onderaan in dit nieuwsbericht) vindt u hier meer informatie over. In dit overzicht wat wordt gezien als identificatiebewijs, hoe een inschrijving in de BRP werkt en hoe een in Europa geldige bankrekening kan worden geopend.


Wat houdt de regeling in?

De mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn hebben gedurende hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op een maandelijkse toelage. Dit is gebaseerd op een landelijke regeling, waarin is aangegeven welk bedrag maandelijks betaald wordt voor levensmiddelen, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag voor voedsel bedraagt € 205,– per persoon per maand*. De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven is: € 55,– per persoon per maand. De hoogte van de wooncomponent voor een volwassene inwonend bij een particulier gastgezin bedraagt € 215,– per maand en voor een minderjarige € 55,– per maand. 


*Afhankelijk van de mogelijkheden in de gemeentelijke opvangvoorziening kan het leefgeld (gedeeltelijk) ook in natura, zoals voeding, worden uitgekeerd. Zo kan in sommige gemeentelijke opvanglocaties niet zelfstandig worden gekookt; in die gevallen wordt dan voorzien in maaltijdverstrekking (en ontvangt men niet apart nog de voedselcomponent uit het leefgeld).

Mobiel team

Een team van de sociale dienst gaat naar de opvanglocaties om mensen te ondersteunen met het aanvragen van de leefgeldregeling. Dit mobiele team is op de verschillende opvanglocaties in de Drechtsteden aanwezig. Met de zeven gemeenten worden afspraken gemaakt over de tijdstippen en locaties. 

Op basis van een erkend identificatiebewijs, inschrijving in de basisregistratie (BRP) en een in Europa geldige bankrekening, kan de leefgeldregeling worden aangevraagd. 

Opvang bij particulier gastgezin

Gevluchte mensen uit Oekraïne worden ook opgevangen in particuliere gastgezinnen. Voor hen geldt dat zij zich kunnen melden bij hun gemeente. De gemeente gaat na of een inschrijving in de basisregistratie (BRP) aanwezig is, vraagt deze indien nodig aan en geeft informatie over de leefgeldregeling.

Vragen?

Heeft u vragen over de leefgeldregeling? Misschien staat uw vraag in onderstaand overzicht met vragen en antwoorden. Is dat niet het geval, dan kunt u contact opnemen met de Sociale Dienst Drechtsteden.


Vragen en antwoorden over de leefgeldregeling

PDF-bestandVragen en antwoorden Financiële ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne 


Klik hier om leefgeld aan te vragenClick here to read the news message

PDF-bestandClick here to read frequently asked questions (and answers) regarding the financial support for refugees from Ukraine


Натисніть тут для перегляду новин

PDF-bestandНатисніть тут для отримання відповідей на запитання щодо фінансової підтримки біженців з України


Update: 26 september 2022


Let op! Wij waarschuwen u voor oplichters, nepberichten en nepwebsites over de energietoeslag. Zij proberen via een nepbericht u een aanvraag te laten doen voor de energietoeslag. Zo wordt u opgelicht. U kunt uw energietoeslag alleen bij de Sociale Dienst Drechtsteden aanvragen. Dit doet u veilig via deze link.