Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer infoVlag Oekraine
Home Financiële ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne

Financiële ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne

Engels  oekraiens


Door de oorlog zijn veel Oekraïners op de vlucht. In verschillende Europese landen worden deze mensen opgevangen. Ook in de Drechtsteden. Zowel binnen verschillende gemeentelijke opvanglocaties als in gastgezinnen. We ondersteunen hen door te voorzien in de primaire levensbehoeften en door financiële ondersteuning. De Sociale Dienst Drechtsteden voert namens de zeven gemeenten in de Drechtsteden. Dit noemen we de 'leefgeldregeling'.


De uitvoering van de leefgeldregeling vindt plaats op basis van de  Richtlijn Tijdelijke Bescherming (https://ind.nl/nl/oekraine/richtlijn-tijdelijke-bescherming-oekraine). Die is verlengd tot en met 4 maart 2024. Dit betekent dat ook de leefgeldregeling zeker tot 4 maart 2024 wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst en ontheemden uit de Oekraine hier aanspraak op kunnen maken.

Wat houdt de Leefgeldregeling in?

Gevluchte mensen uit Oekraïne hebben tijdens hun  tijdelijk verblijf in Nederland recht op een maandelijkse uitkering. Dit noemen we het leefgeld. Dit leefgeld is gaat uit van een landelijke regeling. In deze regeling staat welk bedrag maandelijks betaald wordt voor levensmiddelen, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Alle informatie over de leefgeldregeling vindt u hier:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/documenten/publicaties/2023/01/27/factsheets-leefgeld-voor-vluchtelingen-uit-oekraine-veranderingen-vanaf-1-februari-2023


*Afhankelijk van de mogelijkheden in de gemeentelijke opvangvoorziening kan het leefgeld (gedeeltelijk) ook in natura, zoals voeding, worden uitgekeerd. Zo kan in sommige gemeentelijke opvanglocaties niet zelfstandig worden gekookt; in die gevallen wordt dan voorzien in maaltijdverstrekking (en ontvangt men niet apart nog de voedselcomponent uit het leefgeld).


Hoe wordt het leefgeld aangevraagd?

Ontheemden/vluchtelingen worden binnen de Drechtsteden opgevangen in de gemeentelijke opvanglocaties en bij particuliere gastgezinnen. Voor zowel de gemeentelijke opvang als de particuliere opvang geldt dat Leefgeld alleen persoonlijk door een ontheemde kan worden aangevraagd bij het leefgeldteam. Dit leefgeldteam is elke woensdag aanwezig in het Stadskantoor van de Gemeente Dordrecht tussen 9.00 uur en 12.00 uur op de begane grond. 


Voor het aanvragen van Leefgeld in de Drechtsteden zijn de volgende documenten nodig:

 1. Een biometrisch/Engelstalig Oekraïens paspoort of een permanente verblijfsvergunning die geldig was ten tijde dat de oorlog uitbrak op 24 februari 2022;
 2. Een sticker of een O document van de IND die aangeeft dat de ontheemde onder de ontheemdenregeling valt (zie: https://ind.nl/nl/oekraine/richtlijn-tijdelijke-bescherming-oekraine)
 3. Een inschrijvingsbewijs in de Basisregistratie Personen (BRP) in één van de zeven Drechtgemeenten. Inschrijving in het BRP vindt plaats bij de gemeente waarin de ontheemde is opgevangen. 
 4. Een geldig Europees (IBAN) bankrekeningnummer. Hier wordt het leefgeld op gestort. Per gezin wordt 1 rekeninghouder ingeschreven. Op die rekening wordt het leefgeld voor het hele gezin ontvangen. 


Belangrijk om te weten bij het aanvragen/ontvangen van leefgeld: 

 1. Een aanvraag Leefgeld kan alleen worden afgehandeld als de aanvrager zelf aanwezig is. Kinderen hoeven niet in persoon aanwezig te zijn.
 2. Als u Leefgeld ontvangt heeft u een informatieplicht. Als uw situatie verandert dient u dit zo snel mogelijk aan te geven bij uw locatiemanager van uw opvanglocatie, het leefgeldteam van de Sociale Dienst Drechtsteden en de gemeente als u vertrekt uit Nederland.   
 3. De volgende wijzigingen in uw situatie moet u direct doorgeven:
 • u gaat werken: meld dit bij de locatiemanager en/of het leefgeldteam;
 • u vertrekt (tijdelijk) uit de gemeente: meld dit bij de opvanglocatie, de gemeente en het leefgeldteam;
 • u keert terug naar Oekraïne. 


Waar kan ik leefgeld aanvragen en veranderingen doorgeven?

Leefgeld aanvragen kan elke woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij het leefgeldteam van de Sociale Dienst Drechtsteden. Zij zijn te vinden in het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht. Hier kunt u terecht voor het aanvragen van leefgeld en alle vragen over recht, duur en hoogte van de leefgeld uitkering. 


Ook veranderingen in uw situatie kunt u hier doorgeven. Geef de volgende veranderingen bijvoorbeeld door:

 • Stopt u met werken of start u met werken?  Meld dit bij de locatiemanager van uw opvanglocatie / uw gastgezin en de Sociale Dienst Drechtsteden. 
 • Wordt u opgevangen door een gastgezin of een andere particuliere opvang? Meld dit bij de locatiemanager van uw opvanglocatie. 
 • Verlaat u de opvang permanent? Meld dit bij de locatiemanager van uw opvanglocatie en bij de Sociale Dienst Drechtsteden.
 • Vertrekt u uit Nederland? Meld dit bij de locatiemanager van uw opvanglocatie / uw gastgezin en bij de Sociale Dienst Drechtsteden.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dit bij de locatiemanager van uw opvanglocatie / uw gastgezin en bij de Sociale Dienst Drechtsteden.


Vragen?

Heeft u vragen over de leefgeldregeling? Misschien staat uw vraag in onderstaand overzicht met vragen en antwoorden. Is dat niet het geval, dan kunt u contact opnemen met de Sociale Dienst Drechtsteden. Ook kunt u langskomen op woensdagen tussen 09.00 uur - 12.00 uur tijdens de inloopochtend in het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht.


IK BEN GEVLUCHT UIT OEKRAÏNE EN IK BEN BIJ EEN GASTGEZIN (PARTICULIER) GAAN WONEN 

Ja dat kan. Het is belangrijk dat u zich eerst in de Basisregistratie Personen (BRP) laat inschrijven. Hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente. Ook heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Als u dat heeft gedaan, heeft u hierna een Europese bankrekening nodig. Informatie hierover vindt u via de website IBANcalculator.


(Let op! Bij een verlopen identificatiebewijs is het openen van een rekening vrijwel onmogelijk). Uitgebreide informatie over het openen van een bankrekening vindt u aan het einde van dit overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. 


Als dat allemaal geregeld is, dan kunt u de aanvraag indienen. Elke woensdagochtend is er een team van de sociale dienst te vinden op locatie in de Stadswinkel van de gemeente Dordrecht. Hier kunt u terecht voor het aanvragen van het leefgeld en alle vragen over recht, duur en hoogte van het leefgeld. Lees hierboven meer over hoe het leefgeld moet aanvragen.

Het bedrag van het leefgeld is per 1 april 2023 veranderd. Uw leefgeld is bedoeld voor eten, kleding en persoonlijke uitgaven. Er is een extra bedrag als u bij een gastgezin woont (wooncomponent). De belangrijkste veranderingen zijn:


 • Het bedrag voor eten (eerst € 205,- per persoon) hangt vanaf nu af van de grootte van het gezin. Hoe meer mensen in een gezin, hoe lager het bedrag per persoon. 
 • Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven (eerst € 55,- per persoon) wordt hoger. Het wordt nu € 56,12 per persoon per maand. 
 • De wooncomponent bij particuliere opvang blijft hetzelfde voor volwassenen en minderjarigen. Dit wordt € 93,- per persoon. 
 • Als een volwassene gaat werken, krijgt het hele gezin geen leefgeld meer.


Lees in deze factsheets meer:

PDF-bestandNieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne -wat betekent het voor u

PDF-bestandNew rules on living allowance and reception for refugees from Ukraine - how will these changes affect you

PDF-bestandНові правила соціальної допомоги та розміщення -що це означає для вас


Het aanvragen van leefgeld loopt altijd via het leefgeldteam van de Sociale Dienst Drechtsteden. 

Leefgeld aanvragen kan elke woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur in het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht. Hier kunt u terecht voor het aanvragen van leefgeld en alle vragen over recht, duur en hoogte van de leefgeld uitkering. 


Ook veranderingen in uw situatie kunt u hier doorgeven. Als u stopt met werken of juist start met werken moet u dit ook bij uw opvanglocatie aan de locatiemanager aan te geven. 


Wordt u particulier bij een gastgezin opgevangen, dan ontvangt u in de leefgeldregeling  een extra toelage voor wonen van € 93,- per persoon per maand. De bedoeling van dit bedrag is om onkosten voor de gastgezinnen te vergoeden. U maakt daar zelf afspraken over met het gastgezin. 

Bij de gemeentelijke opvanglocatie regelt de gemeente uw woonplek en alles wat erbij komt kijken (zoals water en energie). Als u bij iemand thuis woont regelt degene bij wie u woont dat allemaal. Dat levert voor de mensen die u opvangen extra kosten op.

Daarom krijgt u dus extra geld, een wooncomponent als u bij een gastgezin woont. Het is goed om met het gastgezin afspraken te maken over dit bedrag en hoe u het gastgezin dus ook kunt helpen met de extra kosten die zij maken.

Nee. Als in het gastgezin iemand een uitkering vanuit de participatiewet ontvangt, dan wordt het leefgeld van de inwonende Oekraïense vluchtelingen niet verrekend met de uitkering. 

De kostendelersnorm is niet van toepassing. Dit blijft tenminste nog zo tot 1 september 2023.


Dit geldt voor ontheemden uit Oekraïne, maar ook voor andere ontheemden in crisissituaties. Dit kan met behulp van maatwerk op grond van artikel 18, eerste lid, Participatiewet. 

Zodra echter een in huis opgenomen ontheemde een volledige bijstandsuitkering ontvangt, is er sprake van een nieuwe situatie waarbij de gemeente de kostendelersnorm wel kan toepassen. 

Dit is afhankelijk van het individuele geval (artikel 18, eerste lid, Participatiewet). 


IK BEN GEVLUCHT UIT OEKRAÏNE. IK BEN IN EEN GEMEENTELIJKE OPVANGLOCATIE GAAN WONEN / GAAN VERBLIJVEN

Ja dat kan. De opvanglocatie kan u helpen met alles wat daarvoor nodig is. Bij de opvanglocatie is bekend wanneer u uw aanvraag kunt doen. 


Leefgeld kan alleen persoonlijk door u worden aangevraagd bij het leefgeldteam van de Sociale dienst Drechtsteden. Dit leefgeldteam is elke woensdag aanwezig in het Stadskantoor van de Gemeente Dordrecht tussen 9.00 uur en 12.00 uur op de begane grond.


Vanaf 1 april 2023 gelden de volgende leefgeld bedragen: 

Het bedrag voor eten (eerst € 205,- per persoon) hangt vanaf nu af van de grootte van het gezin. Hoe meer mensen in een gezin, hoe lager het bedrag per persoon. 

Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven (eerst € 55,- per persoon) wordt hoger. Het wordt nu € 56,12 per persoon per maand. 

Als een volwassene gaat werken krijgt het hele gezin geen leefgeld meer.


Lees hier meer over de nieuwe leefgeldregelingen:

PDF-bestandNieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne -wat betekent het voor u

PDF-bestandNew rules on living allowance and reception for refugees from Ukraine - how will these changes affect you

PDF-bestandНові правила соціальної допомоги та розміщення -що це означає для вас


ALGEMEEN

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid.


Indien u met spoed een opvangplek zoekt kunt u zich ook melden bij de crisisnoodopvang in de gemeente Dordrecht. 

De crisisnoodopvang is onderdeel van het voormalige Crownpoint kantorencomplex. Het aanmeld adres is Spuiboulevard 314-372. De Veiligheidsregio bepaalt waar u uiteindelijk wordt opgevangen. 

Zodra we alle gegevens van u hebben, ontvangt u zo snel als mogelijk de eerste betaling. Daarna ontvangt u elke 1e van de maand uw leefgeld op de bankrekening. Het duurt een maximum van 3 weken om het bedrag uit te keren.

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Ga naar de website van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor een overzicht van vragen en antwoorden over het inschrijven van Oekraïners in de BRP.

Indien u (opnieuw) aankomt in Nederland in de Drechtsteden, meld u dan bij de crisisnoodopvang. De crisisnoodopvang is onderdeel van het voormalige Crownpoint kantorencomplex. Het adres waar u zich aanmeldt is Spuiboulevard 314-372. De Veiligheidsregio bepaalt vanuit hier waar u uiteindelijk wordt opgevangen.


U bent een derdelander als u in Oekraïne was toen de oorlog uitbrak, en u komt niet uit Oekraïne. Bent u een derdelander? Dan kunt u ook op ondersteuning en opvang rekenen. Belangrijk is wel dat u aantoonbaar kunt maken dat u ten tijde van de start van de oorlog in Oekraïne verbleef. Als u dit niet kan, dan dient u zich te melden in het regionale, landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel, vanaf daar wordt de ondersteuning dan opgestart. Bent u later dan 19 juli 2022 in de BRP ingeschreven? Dan heeft u geen recht op leefgeld.

Ja. 

Het bedrag voor eten (voorheen € 205,- per persoon) wordt afhankelijk van de grootte van uw gezin. Hoe meer mensen in uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon:

Aantal personen in uw gezinBedrag voor een volwassene per maandBedrag voor een minderjarige per maand
1 of 2 personen€ 215,06 (geldt ook voor alleenstaande minderjarige)€ 178,36
3 personen€ 171,99 € 142,57 
4 personen of meer€ 150,45€ 124,97


 • Woont u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan kan de gemeente ervoor kiezen om maaltijden voor u te verzorgen. U krijgt dan geen geld voor eten.
 • Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven (voorheen € 55,- per persoon) wordt verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand.
 • Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u ook een extra toelage voor wonen van € 93,- per persoon per maand (voorheen € 215,- per volwassene en € 55,- per minderjarige).


Lees hier meer over deze regeling: 

PDF-bestandNieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne -wat betekent het voor u

PDF-bestandNew rules on living allowance and reception for refugees from Ukraine - how will these changes affect you

PDF-bestandНові правила соціальної допомоги та розміщення -що це означає для вас


Zonder inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en een burgerservicenummer (BSN) kunt u geen leefgeld ontvangen. Woont u bij een gastgezin in, dan moet u eerst in de Basisregistratie Personen (BRP) worden ingeschreven. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente en maak daarvoor een afspraak. Ook bij de gemeentelijke opvanglocaties heeft dit de voorkeur, maar daar wordt u bij geholpen op de locatie zelf en kunt u al wel vast op afgesproken tijden een aanvraag doen. Meer informatie kunt u bij de opvanglocatie opvragen.


Voor alle vragen over inschrijving BRP en het inschrijven zelf, is elke woensdag een team van Burgerzaken aanwezig in het Crownpoint gebouw (de opvanglocatie). Het betreft dan de inschrijvingen voor de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht


Let op: vertrekt uit Nederland? Schrijf u dan weer uit bij de gemeente. Ook als u in een gastgezin verblijft. 

U moet zich melden bij de Oekraïense ambassade in Den Haag. Zij kunnen u verder helpen met het zorgen voor een identiteitsbewijs. Het is belangrijk dat u dit eerst regelt. 


Oekraïners kunnen een certificaat aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00- 13:00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag. Het document wordt meestal dezelfde dag ’s middags afgegeven. Zodra u een bewijs hebt, meldt u dan bij de gemeente of bij uw locatie als u in een gemeentelijke locatie woont. Zij helpen u met de vervolgstappen.


Daarnaast dient u zich te melden bij de IND om vast te stellen of u onder de Ontheemdenregeling valt en mag verblijven in Nederland. Voor meer informatie kunt u naar uw locatiemanager gaan indien u in de gemeentelijke opvang zit. 

Indien u bij een gastgezin zit kunt u ook contact opnemen met uw gemeente of het leefgeldteam van de Sociale Dienst Drechtsteden bezoeken. Klik hier voor meer informatie over de IND en het recht op verblijf in Nederland.

Nee, u heeft een identiteitsbewijs of paspoort nodig om een bankrekening te

kunnen openen. Zonder IBAN bankrekening kunt u geen leefgeld ontvangen in de Drechtsteden. 

Met de volgende soorten identiteitsbewijzen kunt u een bankrekening openen:

 1. Een Cyrillisch Oekraïens paspoort in combinatie met een ‘certificaat van identiteitsvaststelling’ dat door de Oekraïense ambassade is gegeven. Het Cyrillische paspoort moet geldig zijn of door de Oekraïense ambassade zijn verlengd met een stempel. De stempel moet op het moment van de aanvraag voor het openen van de bankrekening nog steeds geldig zijn.
 2. Een verlopen Engelstalig Oekraïens paspoort dat door de Oekraïense ambassade is verlengd met een stempel. De stempel moet op het moment van de aanvraag voor het openen van de bankrekening nog steeds geldig zijn.
 3. Een Oekraïense permanente verblijfsvergunning die geldig was op 24 februari 2022 in combinatie met een geldig paspoort uit een ander land buiten de EU.
 4. Een O-document. Dit document kan sinds juni door de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden gegeven aan Oekraïense vluchtelingen zonder goedgekeurde identiteitspapieren.

Bij veel banken moet u in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven en over

een Burgerservicenummer (BSN) beschikken. Wilt u hier meer over weten? Ga naar de website van Betaalvereniging Nederland.

Ja, dit is een probleem bij het aanvragen van een Europees IBAN bankrekeningnummer. Dit heeft u nodig om het leefgeld te kunnen ontvangen. 

Ja. Het is geen geldig identiteitsbewijs. 

Neem contact op met de Oekraïense ambassade om een identiteitscertificaat te verkrijgen. Uw nationaliteit moet worden vastgesteld door de Oekraïense ambassade. Vraag bij uw locatiemanager om hulp hoe bij de Oekraïense ambassade te komen in Den Haag. 


Voor consulaire zaken met betrekking tot visa, algemene vragen, paspoorten en reisadvies dient u contact op te nemen met de ambassade in Den Haag via telefoon nummer 070-362 6095 of via emb.ua.in.nl@gmail.com.

Dat kan niet. Om leefgeld te ontvangen dient u een Europees IBAN bankrekeningnummer te openen. Hier kan de uitbetaling van het leefgeld op plaatsvinden. 

Als u gaat werken, meldt dit dan bij uw locatiemanager en/of het leefgeldteam van de Sociale Dienst Drechtsteden. Hierover heeft eerder brieven ontvangen. 

Als u werkt stopt uw leefgeld en dat van uw gezin. 


Lees hier meer over de nieuwe leefgeldregeling: 

PDF-bestandNieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne -wat betekent het voor u

PDF-bestandNew rules on living allowance and reception for refugees from Ukraine - how will these changes affect you

PDF-bestandНові правила соціальної допомоги та розміщення -що це означає для вас

Zodra u gaat werken, stopt uw leefgeld en dat van uw gezin. Als u minder verdient dan het leefgeld kunt u zich melden bij het leefgeldteam. Daar zal dan beoordeeld worden wat we kunnen doen om dit op te lossen. Let op: u dient dan aan te tonen waar u werkt, hoe lang u al werkt en wat de hoogte van uw salaris is. Dit doet u met uw loonstroken.

Nee, u moet u bij de nieuwe opvanglocatie in de gemeente waar u heen gaat voor leefgeld melden. 

Ook meldt u bij de opvanglocatie (locatiemanager) waar u in de Drechtsteden eerst zat, dat u weggaat. Dit is belangrijk, omdat de Sociale Dienst Drechtsteden uw leefgeld anders misschien blijft doorbetalen. Dit zou u dan later misschien weer moeten terugbetalen. Het leefgeld dat u van ons ontvangt stopt bij vertrek en de nieuwe gemeente neemt het dan over van ons. Meld u dus bij de nieuwe gemeente of opvanglocatie.


Let op: u dient zich ook in de nieuwe gemeente in het BRP in te schrijven. Dit doet u door een verhuismelding bij de gemeente. Ook kunt u elke woensdagochtend het Team burgerzaken benaderen, aanwezig in Crownpoint tussen 9.00 uur en 11.00 uur. 


Ja, dan behoudt u het leefgeld. U hoeft niets te doen. Uiteraard dient u wel de locatiemanager op de hoogte te stellen. 

De locatiemanager zal ons informeren. 


Gaat u vanuit de gemeentelijke opvang naar een gastgezin, of andersom? Meldt dit dan bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van uw leefgeld.


Lees hier meer over de nieuwe leefgeldregeling: 

PDF-bestandNieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne -wat betekent het voor u

PDF-bestandNew rules on living allowance and reception for refugees from Ukraine - how will these changes affect you

PDF-bestandНові правила соціальної допомоги та розміщення -що це означає для вас

Als u zorgkosten in Nederland maakt kan de huisarts of andere zorgverlener de kosten declareren bij het CAK. U hoeft hier niets voor te doen. Meer informatie over hoe gezondheidszorg is geregeld vindt u in verschillende talen op de website van de Zorgverzekeringslijn.  de website van de Zorgverzekeringslijn.  

Nee, u hoeft leefgeld het leefgeld niet mee te nemen de belastingaangifte omdat het niet meetelt als inkomen. U ontvangt dus ook geen jaaropgave van uw ontvangen leefgeld.

 • Als u vluchtelingen afkomstig uit de Oekraïne opvangt, adviseer hen dan om zich zo snel mogelijk in te laten schrijven in uw gemeente (BRP). 
 • Inschrijven kan ook tussen 9.00 uur en 11.00 uur in de locatie Crownpoint aan de Spuiboulevard in de gemeente Dordrecht. Daar zit tussen 9.00 uur en 11.00 uur het Team Burgerzaken. 
 • Verblijft de persoon die u opving niet meer bij u? Meldt dit dan zo snel mogelijk bij uw gemeente. Dit heeft namelijk gevolgen voor het leefgeld. U heeft een meldingsplicht als de vluchtelingen de gemeente of Nederland (definitief) verlaten. 
 • Als de persoon die bij u verblijft werkt, dan dienen zij dit te melden bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Wijs hen hierop.
 • Als u minderjarige kinderen opvangt zonder ouder met gezag, vragen we uw alertheid. U dient dit te melden bij de lokale Raad voor de Kinderbescherming. U wordt verzocht uw situatie ook door te geven aan de Oekraïense ambassade: Oekraïense ambassade.
 • Twijfelt u of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Sociale Dienst Drechtsteden.Klik hier om de contactmogelijkheden te zien.