Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer infoVlag Oekraine
Home Financiële ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne

Financiële ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne

Engels  oekraiens


Door de oorlog zijn veel Oekraïners op de vlucht. In verschillende Europese landen worden deze mensen opgevangen. Ook in de Drechtsteden. Zowel binnen verschillende gemeentelijke opvanglocaties als in gastgezinnen. We ondersteunen hen door te voorzien in de primaire levensbehoeften en door financiële ondersteuning. De Sociale Dienst Drechtsteden voert namens de zeven gemeenten in de Drechtsteden. Dit noemen we de 'leefgeldregeling'.


De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is met een jaar verlengd tot en met 4 maart 2024. Dit betekent dat ook de leefgeldregeling tot 4 maart 2024 is verlengd.

Wat is er nodig om leefgeld aan te kunnen vragen?

Er zijn een aantal dingen nodig om leefgeld aan te kunnen vragen:

  • Een biometrisch Oekraïens paspoort of een permanente verblijfsvergunning die geldig was ten tijde dat de oorlog uitbrak op 24 februari 2022, 
  • een inschrijving in de basisregistratie (BRP) binnen Alblasserdam, etc. en 
  • een geldig IBAN bankrekeningnummer. Hier wordt het leefgeld op gestort. 


Let op: een aanvraag kan alleen worden afgehandeld indien de aanvrager zelf aanwezig is. Kinderen hoeven niet in persoon aanwezig te zijn.

In de vragen en antwoorden (hieronder) vindt u hier meer informatie over. In dit overzicht leest u wat wordt gezien als een geldig identificatiebewijs, hoe een inschrijving in de BRP werkt en hoe een in Europa geldige bankrekening kan worden geopend.


Wat houdt de regeling in?

De mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn hebben gedurende hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op een maandelijkse toelage. Dit is gebaseerd op een landelijke regeling, waarin is aangegeven welk bedrag maandelijks betaald wordt voor levensmiddelen, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag voor voedsel bedraagt € 205,– per persoon per maand*. De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven is: € 55,– per persoon per maand. De hoogte van de wooncomponent voor een volwassene inwonend bij een particulier gastgezin bedraagt € 215,– per maand en voor een minderjarige € 55,– per maand.


Let op. Vanaf 1 februari 2023 zijn er wijzigingen in regels rondom leefgeld en opvang. Deze wijzigingen gaan in de Drechtsteden in vanaf 1 april 2023. Meer hierover lees u in dit nieuwsbericht.

*Afhankelijk van de mogelijkheden in de gemeentelijke opvangvoorziening kan het leefgeld (gedeeltelijk) ook in natura, zoals voeding, worden uitgekeerd. Zo kan in sommige gemeentelijke opvanglocaties niet zelfstandig worden gekookt; in die gevallen wordt dan voorzien in maaltijdverstrekking (en ontvangt men niet apart nog de voedselcomponent uit het leefgeld).


Elke woensdag inloopochtend voor leefgeldaanvragen

Elke woensdagochtend is er een team van de sociale dienst te vinden op locatie in het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht. Hier kunt u terecht voor het aanvragen van leefgeld en alle vragen over recht, duur en hoogte van de leefgeld uitkering.  
De leefgeldregeling kan worden aangevraagd met een erkend identificatiebewijs, inschrijving in de basisregistratie (BRP) en een in Europa geldige bankrekening.


Opvang bij particulier gastgezin

Gevluchte mensen uit Oekraïne worden ook opgevangen in particuliere gastgezinnen. Voor hen geldt dat zij zich kunnen melden bij hun gemeente. De gemeente gaat na of een inschrijving in de basisregistratie (BRP) aanwezig is, vraagt deze indien nodig aan en geeft informatie over de leefgeldregeling. Particuliere gastgezinnen kunnen ook elke woensdag terecht op de locatie van het Stadskantoor voor vragen over de leefgeldregeling. 

Het leefgeld vervalt bij werk of vertrek uit Nederland

Het recht op leefgeld stopt als u gaat werken of de opvang permanent verlaat. 
Is dit het geval? Meld dit dan bij de locatiemanager van de gemeentelijke opvang of bij uw gastgezin. Meld dit ook bij de Sociale Dienst Drechtsteden. 
Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dit dan ook bij de Sociale Dienst Drechtsteden.Als er te veel leefgeld is uitbetaald kan de Sociale Dienst Drechtsteden dit terugvorderen.

Vragen?

Heeft u vragen over de leefgeldregeling? Misschien staat uw vraag in onderstaand overzicht met vragen en antwoorden. Is dat niet het geval, dan kunt u contact opnemen met de Sociale Dienst Drechtsteden. Ook kunt u langskomen op woensdagen tijdens de inloopochtend in de Stadswinkel van de gemeente Dordrecht.

IK BEN GEVLUCHT UIT OEKRAÏNE EN IK BEN BIJ EEN GASTGEZIN (PARTICULIER) GAAN WONEN 

Ja dat kan. Belangrijk is dat u zich eerst in de Basisregistratie Personen (BRP) laat inschrijven. Hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente. Daarnaast heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Als u dat heeft gedaan, dient u daarna een Europese bankrekening te hebben. Informatie hierover vindt u via de website IBANcalculator.


(Let op! Bij een verlopen identificatiebewijs is het openen van een rekening vrijwel onmogelijk). Uitgebreide informatie over het openen van een bankrekening vindt u aan het einde van dit overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. 


Als dat allemaal geregeld is, dan kunt u de aanvraag indienen. Elke woensdagochtend is er een team van de sociale dienst te vinden op locatie in de Stadswinkel van de gemeente Dordrecht. Hier kunt u terecht voor het aanvragen van het leefgeld en alle vragen over recht, duur en hoogte van het leefgeld.


Let op. Vanaf 1 februari 2023 zijn er wijzigingen in regels rondom leefgeld en opvang. Meer hierover lees u in dit nieuwsbericht.

De hoogte van het leefgeld in de gemeentelijke opvang is bepaald op 260 euro per maand. Dit bedrag bestaat uit 205 euro per maand voor voedsel als uzelf het eigen eten kan verzorgen en 55 euro per maand voor kleding en persoonlijke uitgaven. Oekraïners die particulier opgevangen worden krijgen daarnaast nog een wooncomponent. Dit bedraagt 215 euro per maand voor volwassene en 55 euro per maand voor minderjarigen.


Let op. Vanaf 1 februari 2023 zijn er wijzigingen in regels rondom leefgeld en opvang. Meer hierover lees u in dit nieuwsbericht.

Als u in een gastgezin verblijft vraagt u het leefgeld aan via hun gemeente. De gemeente neemt contact op met het gastgezin wanneer de aanvraag kan worden gedaan. Het gastgezin kan de inloopochtend op woensdag in de Stadswinkel in Dordrecht ook bezoeken. 

Nee dit hoeft. U maakt daar zelf afspraken over met het gastgezin. Het gastgezin maakt kosten voor uw verblijf. U kunt uw gastgezin hierin tegemoetkomen.

Bij de gemeentelijke opvanglocatie regelt de gemeente uw woonplek en alles wat erbij komt kijken (zoals water en energie). Als u bij iemand thuis woont regelt degene bij wie u woont dat allemaal. Dat levert voor hen extra kosten op.

Daarom krijgt u dus extra geld, een wooncomponent als u bij een gastgezin woont. Het is goed om met het gastgezin afspraken te maken over dit bedrag en hoe u het gastgezin dus ook kunt helpen met de extra kosten die zij maken.

IK BEN GEVLUCHT UIT OEKRAÏNE. IK BEN IN EEN GEMEENTELIJKE OPVANGLOCATIE GAAN WONEN / GAAN VERBLIJVEN

Ja dat kan. De opvanglocatie kan u helpen met alles wat daarvoor nodig is. Bij de opvanglocatie is bekend wanneer u uw aanvraag kunt doen. Om uw aanvraag te doen kunt u naar de inloopochtend op woensdag in de Stadswinkel in Dordrecht. 

De hoogte van het leefgeld in de gemeentelijke opvang is bepaald op 260 euro per maand. Dit bedrag bestaat uit 205 euro per maand voor voedsel als uzelf het eigen eten kan verzorgen en 55 euro per maand voor kleding en persoonlijke uitgaven. Zolang er in de gemeentelijke opvang maaltijden worden verstrekt ontvangt u alleen de 55 euro per maand. 

ALGEMEEN

Zodra we alle gegevens van u hebben, ontvangt u zo snel als mogelijk de eerste betaling. Daarna ontvangt u elke 1e van de maand uw leefgeld op de bankrekening. Het duurt een maximum van 3 weken om het bedrag uit te keren.

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Ga naar de website van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor een overzicht van vragen en antwoorden over het inschrijven van Oekraïners in de BRP.

U bent een derdelander als u in Oekraïne was toen de oorlog uitbrak, en u komt niet uit Oekraïne. Bent u een derdelander? Dan kunt u ook op ondersteuning en opvang rekenen. Belangrijk is wel dat u aantoonbaar kunt maken dat u ten tijde van de start van de oorlog in Oekraïne verbleef. Als u dit niet kan, dan dient u zich te melden in het regionale, landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel, vanaf daar wordt de ondersteuning dan opgestart. Bent u later dan 19 juli 2022 in de BRP ingeschreven? Dan heeft u geen recht op leefgeld.

Ja. De hoogte van het leefgeld in de gemeentelijke opvang is bepaald op 260 euro per maand. Dit bedrag bestaat uit 205 euro per maand voor voedsel als uzelf het eigen eten kan verzorgen en 55 euro per maand voor kleding en persoonlijke uitgaven. Dit bedrag geldt ook voor kinderen. Oekraïners die particulier opgevangen worden krijgen daarnaast nog een wooncomponent. Dit bedraagt 215 euro per maand voor volwassene en 55 euro per maand voor minderjarigen.

Zonder inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en een burgerservicenummer (BSN) kunt u geen leefgeld ontvangen. Woont u bij een gastgezin in, dan moet u eerst in de Basisregistratie Personen (BRP) worden ingeschreven. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente en maak daarvoor een afspraak. Ook bij de gemeentelijke opvanglocaties heeft dit de voorkeur, maar daar wordt u bij geholpen op de locatie zelf en kunt u al wel vast op afgesproken tijden een aanvraag doen. Meer informatie kunt u bij de opvanglocatie opvragen.

Nee, dit maakt niet uit. Het bedrag wordt per persoon uitgekeerd.

U moet zich melden bij de Oekraïense ambassade in Den Haag. Zij kunnen u verder helpen met het zorgen voor een identiteitsbewijs. Het is belangrijk dat u dit eerst regelt. Contactgegevens, adres: Zeestraat 78, 2518 AD ’s-Gravenhage,

Telefoon +31 70 362 60 95, Fax +31 70 361 55 65, emb_nl@mfa.gov.uaOekraïners kunnen dat certificaat aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00- 13:00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag. Het document wordt dan in de regel dezelfde dag ’s middags afgegeven. Zodra u een bewijs hebt, meldt u dan bij de gemeente (of als je in een gemeentelijke locatie woont) of de locatie, voor de verdere stappen, zoals inschrijven in de BRP. 

Nee, u heeft een identiteitsbewijs of paspoort nodig om een bankrekening te

kunnen openen.

Met de volgende soorten identiteitsbewijzen kunt u een bankrekening openen:

  1. Een Cyrillisch Oekraïens paspoort in combinatie met een ‘certificaat van identiteitsvaststelling’ dat door de Oekraïense ambassade is gegeven. Het Cyrillische paspoort moet geldig zijn of door de Oekraïense ambassade zijn verlengd met een stempel. De stempel moet op het moment van de aanvraag voor het openen van de bankrekening nog steeds geldig zijn.
  2. Een verlopen Engelstalig Oekraïens paspoort dat door de Oekraïense ambassade is verlengd met een stempel. De stempel moet op het moment van de aanvraag voor het openen van de bankrekening nog steeds geldig zijn.
  3. Een Oekraïense permanente verblijfsvergunning die geldig was op 24 februari 2022 in combinatie met een geldig paspoort uit een ander land buiten de EU.
  4. Een O-document. Dit document kan sinds juni door de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden gegeven aan Oekraïense vluchtelingen zonder goedgekeurde identiteitspapieren.

Bij veel banken moet u in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven en over

een Burgerservicenummer (BSN) beschikken. Wilt u hier meer over weten? Ga naar de website van Betaalvereniging Nederland.

Ja, dit is een probleem bij het aanvragen van een Europees IBAN bankrekeningnummer. Dit heeft u nodig om het leefgeld te kunnen ontvangen. 

Zowel de identiteit als de nationaliteit kunnen uit dit document herleid worden. Wel moet kunnen worden vastgesteld dat de gezichtsopname op het document overeenkomt met de persoon die aangifte doet van verblijf en adres. De Oekraïense nationaliteit blijkt uit het opschrift ‘Paspoort van een burger van Oekraïne’ dat is voorbedrukt in het Oekraïens onder de Oekraïense vlag op de binnenkant van de omslag van het paspoortboekje. Het document moet wel vertaald worden. De hulp van een beëdigd tolk/vertaler heeft de voorkeur, maar kan in deze situatie met hulp van mensen die de taal machtig zijn, vertaald worden. Let op: Omdat namen in het Oekraïens en Russisch van elkaar kunnen afwijken, mogen de geslachtsnaam en voornamen alleen worden ontleend aan pagina 1 van het document, waarop deze in de Oekraïense taal staan. Deze vertaling neemt u op in een VOE en wordt hier dus gebruikt als vertaling van het binnenlands paspoort. Als het document niet vertaald kan worden, dan kan de persoon een certificaat van identiteitsvaststelling aanvragen bij de ambassade. Heeft u alleen een paspoort hebt met een Cyrilisch schrift? Dan raden we u om bij de ambassade een identiteitscertificaat aan te vragen. Pas hiermee kunt u uw identiteit vaststellen. Dan kunt u zich inschrijven in de BRP, dan kunt u een BSN te krijgen.

Zolang u een Europees IBAN bankrekeningnummer heeft kunnen we de betaling daarop doen. 

Zodra u gaat werken, stopt uw leefgeld. Voor het kunnen werken moet u ook altijd eerst een BSN hebben, dus inschrijven in de BRP is noodzakelijk. Geef het meteen door als u gaat werken. 

Zodra u gaat werken, stopt uw leefgeld. Voor het kunnen werken moet u ook altijd eerst een BSN hebben, dus inschrijven in de BRP is noodzakelijk. Geef het meteen door als u gaat werken. Wat de gevolgen zijn voor uw leefgeld als u minder gaat verdienen zoeken we op dit moment nog uit. Uitgangspunt is voor nu dat het leefgeld stopt zodra u gaat werken. 

Nee, u moet u bij de nieuwe opvanglocatie melden. Ook meldt u bij de opvanglocatie waar u eerst zat, dat u weggaat. Dit is belangrijk, omdat de Sociale Dienst Drechtsteden uw leefgeld anders misschien blijft doorbetalen. Dit zou u dan later misschien weer moeten terugbetalen. Het leefgeld dat u van ons ontvangt stopt bij vertrek en de nieuwe gemeente neemt het dan over van ons. Meld u dus bij de nieuwe gemeente of opvanglocatie.

Geef deze wijziging direct aan ons door. Wij zullen dan bekijken of er gevolgen zijn voor uw leefgeldverstrekking. Dit hangt onder andere af van de locatie waar u gaat verblijven. Vertel bij de plek waar u eerst zat, dat u weggaat. Dan kan alles goed geregeld worden.

Als u zorgkosten in Nederland maakt kan de huisarts of andere zorgverlener de kosten declareren bij het CAK. U hoeft hier niets voor te doen. Meer informatie over hoe gezondheidszorg is geregeld vindt u in verschillende talen op de website van de Zorgverzekeringslijn.  

  • Als u vluchtelingen afkomstig uit de Oekraïne opvangt, adviseer hen dan om zich zo snel mogelijk in te laten schrijven in uw gemeente (BRP). 
  • Indien een vluchteling niet meer bij u verblijft meldt dit dan ook zo snel mogelijk bij uw gemeente. 
  • Indien u minderjarige kinderen opvangt die zonder ouder met gezag, bij u verblijven dan vragen we uw alertheid. U dient dit te melden bij de lokale Raad voor de Kinderbescherming. U wordt verzocht uw situatie ook door te geven aan de Oekraïense ambassade: Oekraïense ambassade.